Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego.

2 Barszcz Sosnowskiego Barszcz Sosnowskiego jest rośliną inwazyjną szeroko rozpowszechnioną na terenie województwa małopolskiego. Szkodliwość roślin barszczu Sosnowskiego wynika z ich właściwości parzących i alergizujących stanowiących zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Zasadniczymi trudnościami w zwalczaniu tej rośliny jest jej wysoki współczynnik rozmnażania, odporności na wiele herbicydów oraz potrzeba wielokrotnego i dokładnego stosowania zabiegów niszczących na obszarze jej występowania.

3 Barszcz Sosnowskiego Większe skupiska barszczu Sosnowskiego zlokalizowane są w 38 gminach położonych na terenie 16 powiatów województwa małopolskiego, głównie na nieużytkach oraz w pobliżu cieków wodnych. Barszcz Sosnowskiego występuje również na obszarach Natura2000.

4 Lokalizacja większych skupisk barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego.

5 Podjęte działania. Na Wniosek Wojewody Małopolskiego powołany został Zespół, celem opracowania metodyki zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz wypracowania zmian legislacyjnych umożliwiających podejmowanie działań w tym zakresie przez właściwe organy.

6 Wg wstępnego kosztorysu opracowanego przez Uniwersytet Rolniczy, łączny koszt 5-letniego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego wyniesie około: zł/ha/5 lat.

7 Źródła finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje w 2013 roku uruchomienie Programu Operacyjnego: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zakres Programu Operacyjnego obejmuje m.in. działanie- Wzrost odporność i rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych.

8 Beneficjentami Programu mogą być podmioty publiczne lub prywatne, komercyjne i niekomercyjne, jak również organizacje pozarządowe powstałe zgodnie z prawem polskim, które działają w interesie publicznym, między innymi jednostki samorządu terytorialnego i państwowe jednostki organizacyjne.

9 Kwota dofinansowania Projektów:
Od 170 tys. EUR do 800 tys. EUR – Duże Projekty, Od 50 tys. EUR do 250 tys. EUR –Fundusz Małych Grantów.

10 Procent dofinansowania.
Do 85% jednostki sektora finansów publicznych w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak również państwowe jednostki organizacyjne, oraz jednostki sektora prywatnego. Do 90% organizacje pozarządowe.

11 Szacuje się, że województwo małopolskie w ramach Projektu, po zawiązaniu 2 konsorcjów może pozyskać środki w wysokości: EUR tj. około zł. (2 duże projekty).

12 Kontakt: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departament Funduszy Norweskich. Pani Izabela Puczyłowska telefon: (22)

13 : Przewidywany nabór wniosków: od 1 kwietnia do 31 maja 2013 roku. Okres kwalifikowalności wydatków: od wydania decyzji o dofinansowaniu projektu do 30 kwietnia 2016 roku.

14 W celu złożenie stosownych wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z uwagi na wysoką wartość Projektu (170 tys. EUR – 800 tys. EUR) celowym jest zwarcie stosownych umów partnerskich pomiędzy zainteresowanymi jednostkami. Uniwersytet Rolniczy na podstawie zawartych umów partnerskich będzie koordynował realizację projektu na terenie gmin z powiatów północnej części województwa małopolskiego: miechowskiego, olkuskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, brzeskiego, wielickiego, tarnowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, myślenickiego, limanowskiego.

15 . W celu stworzenia drugiego konsorcjum istnieje potrzeba zintegrowania powiatów z południowej części województwa małopolskiego: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. W związku z tym proponuje się starostom z ww. powiatów zawarcie umów partnerskich co umożliwi pozyskanie środków w ramach Projektu. Również Małopolska Izba Rolnicza deklaruje podjęcie się zawarcie stosownych umów z jst.

16 Pomoc w organizacji konsorcjum, deklaruje Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
mgr. inż. Jerzy Jaskiernia  telefon:(12)                     

17 Dziękuję za uwagę. .


Pobierz ppt "Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google