Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Ruch jednostajny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Ruch jednostajny"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Ruch jednostajny

2

3

4

5 Opisując ruch, chcemy zaobserwować jak zmieniają się w czasie takie wielkości jak: położenie, prędkość, przyspieszenie i droga. Ruch po prostej jest to ruch w jednym wymiarze. Jako układ odniesienia wprowadzamy tylko oś X, tak aby jej kierunek i zwrot był zgodny z kierunkiem i zwrotem prędkości początkowej

6 Ruch jednostajny po prostej:
- torem ruchu jest prosta, - prędkość jest stała (niezmienna w czasie). WNIOSKI: Prędkość chwilowa jest równa prędkości średniej. Szybkość jest równa wartości prędkości.

7 2. Wykres szybkości w zależności od czasu.
Wykres szybkości jako funkcji czasu.

8 Droga s przebyta przez ciało w czasie t wyraża się wzorem:
s = vt Drogę można również wyrazić za pomocą zależności: s = x – x0

9 Droga s przebyta przez ciało w czasie t wyraża się wzorem:
s = vt Drogę można również wyrazić za pomocą zależności: s = x – x0 Jeżeli przyrównamy te wzory otrzymamy równość: x – x0 = vt Po przekształceniu otrzymujemy wzór: x = x0 + vt

10 3. Wykres zależności położenia od czasu:
x = x0 + vt Z powyższego wzoru wynika, że funkcja x(t) opisująca położenie ciała jest liniowa i rosnąca. 3. Wykres zależności położenia od czasu: a) x = x0 + vt

11 Droga s przebyta przez ciało w czasie t wyraża się wzorem:
s = vt Drogę można również wyrazić za pomocą zależności: s = x0 – x Po przekształceniach otrzymujemy wzór: x = x0 – vt

12 3. Wykres zależności położenia od czasu:
b) x = x0 - vt

13 4. Wnioski wynikające z wykresów:
a) Położenie ciała w układzie współrzędnych może być opisane przez współrzędną dodatnią lub ujemną. b) Droga przebyta przez ciało ruchem jednostajnym zawsze wyraża się wzorem: s = vt jest wprost proporcjonalna do czasu.

14 OPIS WEKTOROWY Wektor przemieszczenia wyraża się wzorem Z definicji prędkości średniej: Po przekształceniach otrzymujemy zależność:

15 Ponieważ wektory leżą na osi x, możemy zastąpić je współrzędnymi x-owymi wektorów i otrzymujemy równość: Jeżeli wprowadzimy podstawienia: Otrzymujemy równanie: x = x0 + vt

16 Analogicznie postępując otrzymamy zależność dla wektora prędkości skierowanego przeciwnie do zwrotu osi X: x = x0 - vt

17 5. W ruchu jednostajnym prostoliniowym równania wektorowe można przedstawić w postaci równania liczbowego, zastępując wektory ich współrzędnymi w wybranym układzie współrzędnych.

18 Wykres drogi jako funkcji czasu:
6. Drogę w dowolnym ruchu wzdłuż osi x można obliczyć jako pole figury zawartej między wykresem współrzędnej prędkości a osią czasu.


Pobierz ppt "Temat: Ruch jednostajny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google