Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

test 1 Poligrafia, 30.10.06 zasady 19 pytań (20 x 45 sekund + 19 x 10 sekund) dobra odpowiedź........ 1 punkt brak odpowiedzi......... 0 punktów zła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "test 1 Poligrafia, 30.10.06 zasady 19 pytań (20 x 45 sekund + 19 x 10 sekund) dobra odpowiedź........ 1 punkt brak odpowiedzi......... 0 punktów zła."— Zapis prezentacji:

1

2 test 1 Poligrafia, 30.10.06

3 zasady 19 pytań (20 x 45 sekund + 19 x 10 sekund) dobra odpowiedź........ 1 punkt brak odpowiedzi......... 0 punktów zła odpowiedź............ –0,5 punkta zaliczenie.................... 9,5 punkta

4 1. Iloczyn wartości dwu wektorów i sinusa kąta zawartego między nimi to: a.iloczyn wektorowy b.iloczyn skalarny c.wartość iloczynu wektorowego 38%

5 2. Iloczyn wektorowy to wektor: a.leżący w płaszczyźnie wyznaczonej przez wektory i b.prostopadły do wektorów i c.równy wektorowi 25%

6 3. W pewnej chwili punkt materialny ma zerową prędkość; czy oznacza to, że jego przyspieszenie jest równe zeru? a)tak b)nie 60%

7 4. W ruchu punktu materialnego przyspieszenie maleje; czy jednocześnie prędkość jego może rosnąć? a)tak b)nie 60%

8 5. Jaki jest kierunek wektora prędkości liniowej końca wskazówki zegara? a.równoległy do wskazówki b.prostopadły do płaszczyzny cyferblatu c.styczny do okręgu zakreślanego przez koniec wskazówki 94%

9 6. Która z wielkości jest wektorem? a.droga b.pęd c.masa 96%

10 7. W jakim ruchu punktu materialnego prędkość jest stale prostopadła do przyspieszenia? a.w prostoliniowym b.w jednostajnym po okręgu c.w jednostajnie przyspieszonym 57%

11 8. Która z wielkości zależy od układu odniesienia? a.pęd b.siła c.współczynnik tarcia 74%

12 9. Czy siła dośrodkowa działająca na punkt materialny w ruchu jednostajnym po okręgu wykonuje pracę? a)tak b)nie 44%

13 10. Dwa poruszające się punkty materialne mają taką samą energię kinetyczną; czy zawsze równy jest też ich pęd? a)tak b)nie 66%

14 11. Prędkość radialna to składowa wektora prędkości a.prostopadła do promienia wodzącego. b.skierowana tak, jak promień wodzący. c.skierowana wzdłuż osi Z. 30%

15 12. Które zdanie jest prawdziwe? a.Przemieszczenie jest wektorem, a droga skalarem. b.Przemieszczenie jest skalarem, a droga wektorem. c.Przemieszczenie i droga są wektorami. 78%

16 13. Składowa normalna przyspieszenia a.jest równa pochodnej wartości prędkości po czasie b.jest wprost proporcjonalna do kwadratu prędkości i odwrotnie proporcjonalna do promienia toru c.jest równoległa do wektora prędkości 43%

17 14. Czy środek masy ciała może leżeć poza ciałem? a)tak b)nie 62%

18 15. Wektor, który jest w każdym momencie styczny do toru, to: a.wektor przyspieszenia. b.wektor przesunięcia. c.wektor prędkości. 70%

19 16. Ze wzoru wynika, że: a.kierunki wektora siły i wektora pędu są zgodne. b.kierunki wektora siły i wektora prędkości są zgodne. c.kierunki wektora siły i wektora zmiany pędu są zgodne. 57%

20 17. Środek masy układu N punktów materialnych porusza się: a) z prędkością: b) z prędkością: gdzie: - masy punktów - prędkości punktów - promienie wodzące punktów 55%

21 18. Praca jest największa, jeśli: a.wektor siły jest prostopadły do wektora przesunięcia. b.wektor siły jest skierowany pod kątem 45 0 do wektora przesunięcia. c.wektor siły jest równoległy do wektora przesunięcia. 47%

22 19. Środek masy układu porusza się tak, a.jakby na niego działała wypadkowa wszystkich sił wewnętrznych działających na układ. b.jakby na niego działała wypadkowa wszystkich sił zewnętrznych działających na układ. 77%


Pobierz ppt "test 1 Poligrafia, 30.10.06 zasady 19 pytań (20 x 45 sekund + 19 x 10 sekund) dobra odpowiedź........ 1 punkt brak odpowiedzi......... 0 punktów zła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google