Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 1 Teoria maszyn i części maszyn Teoria maszyn i mechanizmów, kinematyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 1 Teoria maszyn i części maszyn Teoria maszyn i mechanizmów, kinematyka."— Zapis prezentacji:

1 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 1 Teoria maszyn i części maszyn Teoria maszyn i mechanizmów, kinematyka

2 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 2 Kinematyka Do określania położeń członów, prędkości i przyspieszeń korzysta się z następujących metod: - metody graficzne, - metody analityczne, - metody numeryczne, - metody kombinowane.

3 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 3 Kinematyka Metody graficzne (metody dydaktyczne, mało dokładne) Stosując graficzne metody analizy kinematycznej przedstawiamy występujące wielkości, np. przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie w postaci odcinak linii prostej. Aby to przedstawienie było jednoznaczne, wprowadza się pojecie podziałki. Podziałką nazywamy stosunek wielkości rzeczywistej do wartości wielkości rysunkowej Podziałka = Np. podziałka prędkości: wartość wielkości rzeczywistej wartość wielkości rysunkowej 30 mm v = 10 m./s

4 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 4 Kinematyka Metoda graficzna - Metoda planów Niech będzie dany człon BCM w ruchu złożonym płaskim (rys) i niech V B, V C, V M będą prędkościami punktów B, C i M tego członu. C M B S V c m b c m b Biegun planu prędkości Plan prędkości

5 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 5 Kinematyka Posługując się związkami zachodzącymi między prędkościami punktów B, C i M., czyli: V c m b Można wykazać, że odcinki bc, bm i cm reprezentują w przyjętej podziałce v [m/s mm] odpowiednie prędkości względne, a mianowicie Figura bcm jest podobna do członu BCM i obrócona względem niego o 90 o, zgodnie z prędkością kątową

6 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 6 Kinematyka Plan przyspieszeń C M B P – chwilowy środek przyspieszeń c m b c b m a Biegun planu przyspieszeń Figura bcm jest podobna do członu BCM i obrócona względem niego o kąt 180 o -, zgodnie z przyspieszeniem kątowym

7 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 7 Kinematyka Wartość kąta wynosi Odcinki łączące odpowiednie końce wektorów określają przyspieszenia względne poszczególnych punktów, np. gdzie a [m/s 2 mm] jest podziałką planu przyspieszeń.

8 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 8 Kinematyka Zadanie 1. Wyznaczyć metodą planów prędkości i przyspieszenia członu AB oraz punktów A i B dla mechanizmu przedstawionego na rysunku. Dane: = 4s -1, OA = 0,25 m, AB = OA A O B 1. Prędkość punktu A

9 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 9 Kinematyka 2. Podziałka prędkości (v) =50 mm v = 1 m./s 3. Prędkość punktu A w podziałce rysunku A O

10 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 10 Kinematyka 4. Plan prędkości A O B V Biegun planu prędkości Znany kierunek prędkości punktu B Znany kierunek prędkości członu AB b a 5. Prędkość członu AB

11 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 11 Kinematyka 6. Prędkość kątowa członu AB 7. Prędkość punktu B 8. Przyspieszenie punktu A (a) =50 mm a = 4 m/s 2 9. Podziałka przyspieszeń

12 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 12 Kinematyka O B 10. Przyspieszenie punktu B10.1 Przyspieszenie normalne odcinka AB

13 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 13 Kinematyka O B 10.2. Plan przyspieszeń a Biegun planu przyspieszeń Znany kierunek przyspieszenia stycznego AB Znany kierunek przyspieszenia punktu B

14 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 14 Kinematyka 10.3. Przyspieszenie styczne odcinka AB 10.5. Przyspieszenie punktu B 10.4. Przyspieszenie kątowe odcinka AB

15 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 15 Kinematyka Metoda graficzna, wykresów kinematycznych Wykresy kinematyczne są graficznym przedstawieniem zależności funkcyjnej drogi, prędkości liniowej i przyspieszenia liniowego lub kąta obrotu, prędkości kątowej i przyspieszenia kątowego członu od określonego parametru. W takim przedstawieniu ruchu punktu lub członu mechanizmu parametrem może być czas lub dowolna inna współrzędna uogólniona, np. droga lub kąt obrotu członu czynnego. y( ) y( ) y( )

16 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 16 Kinematyka Podczas sporządzania wykresów kinematycznych pewne przebiegi np. s = s(t) należy poddać operacji różniczkowania (np. v = ds/dt) lub całkowania. Można te operacje przeprowadzić graficznie. Różniczkowanie graficzne metodą stycznych Dla zadanej krzywej przemieszczeń s(t) należy znaleźć przebieg zmian prędkości v(t) w funkcji czasu. Dla ułatwienia zakładamy, że obydwa wykresy mają wspólną podziałkę czasu t [s/mm].

17 Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 17 (t) (s) a) 1 234 1. Prowadzimy styczne w wybranych punktach (t) 1 234 HvHv 2. Przez punkt H v przyjęty dowolne na ujemnej osi układu (v,t) prowadzimy proste równoległe do stycznych, które na osi v odetną odcinki proporcjonalnle do prędkośći w chwilach 1,2, 3 b) (v) evev Podziałka prędkości:


Pobierz ppt "Autor: dr inż. Aleksander Karolczuk 1 Teoria maszyn i części maszyn Teoria maszyn i mechanizmów, kinematyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google