Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kinematyka 1. Definicje podstawowe 2. Wielkości pochodne 3. Równania ruchu i toru 4. Ruch prostoliniowy punktu materialnego 1. Na płaszczyźnie 2. W przestrzeni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kinematyka 1. Definicje podstawowe 2. Wielkości pochodne 3. Równania ruchu i toru 4. Ruch prostoliniowy punktu materialnego 1. Na płaszczyźnie 2. W przestrzeni."— Zapis prezentacji:

1 Kinematyka 1. Definicje podstawowe 2. Wielkości pochodne 3. Równania ruchu i toru 4. Ruch prostoliniowy punktu materialnego 1. Na płaszczyźnie 2. W przestrzeni 5. Ruch krzywoliniowy punktu materialnego 1. Na płaszczyźnie 2. W przestrzeni 6. Ruch po okręgu 7. Ruch ciała sztywnego 1. Postępowy 2. Obrotowy 3. Mieszany

2 Definicje podstawowe Kinematyka zajmuje się badaniem ilościowym ruchu ciał niezależnie od czynników fizycznych wywołujących ruch, jest więc pewnego rodzaju geometrią ruchu w czasie. Ciało doskonale sztywne stanowi przybliżony model ciała stałego i wystarczy dla rozwiązania niektórych ważnych dla zastosowań przypadków ruchu i równowagi. Ruchem ciała nazywamy zachodzącą w czasie zmianę jego położenia względem innego ciała, które umownie przyjmujemy za nieruchome. Układem odniesienia nazywamy układ związany z ciąłem nieruchomym nazywamy

3 Układy odniesienia Przestrzeń EUKLIDESOWA – przestrzeń z określonym układem odniesienia związanym z ciałem nie poruszającym się.

4 Układy odniesienia Położenie punktu w układzie współrzędnych prostokątnych

5 Układy odniesienia Położenie punktu w płaskim układzie współrzędnych biegunowych

6 Układy odniesienia Położenie punktu w przestrzennym układzie współrzędnych biegunowych

7 Układy odniesienia Położenie punktu w przestrzennym układzie współrzędnych walcowych

8 Położenie punktu A x y Kładziemy x 0 =0, y 0 =0

9 Prędkość i przyspieszenie Przypadek jednowymiarowy Parametry są wektorami, tylko w przypadku rozpatrywania konkretnych kierunków można pominąć zapis wektorowy.

10 Równania ruchu Usuwamy więzy (pokazy) X Y

11 Równania ruchu X Y

12 Ostatecznie dla dwóch współrzędnych otrzymujemy dwa równania parametryczne. W ten sposób otrzymujemy układ równań, które nazywamy równaniami ruchu

13 Równania ruchu Identyfikacja współczynników 1. II zasada dynamik 2. Współczynniki C ?? wyznaczmy z warunków początkowych tzw. warunków brzegowych.

14 Równania ruchu Identyfikacja współczynników X Y

15 Równania ruchu Identyfikacja współczynników X Y

16 Równania ruchu Identyfikacja współczynników X Y

17 Równania ruchu Identyfikacja współczynników zestawienie końcowe Dla układu przestrzennego Przykład rzut poziomy

18 Równie toru x y z 2D Przykład cd

19 Ruch prostoliniowy x y z t=0 B t=t k A

20 Ruch prostoliniowy x y z t=0 B t=t k A

21 Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony Odniesienie do długości wektora r

22 Ruch krzywoliniowy płaski Prędkość

23 Ruch krzywoliniowy płaski Przyspieszenia Średnia krzywizna Krzywizna toru w punkcie Promień krzywizny

24 Ruch krzywoliniowy płaski Przyspieszenia

25 Ruch krzywoliniowy płaski Przyspieszenia Przyrost wersora

26 Ruch punktu po okręgu

27

28 Ruch punktu po okręgu we współrzędnych biegunowych V VrVr V r a arar a Rachunki wektorowe Założenie r=const

29 Ruch złożony punktu Prędkość względna punktu A Prędkość unoszenia punktu A Prędkość bezwzględna punktu A

30 Ruch złożony punktu Rozpatrzymy niezależnie dodatki do prędkości względnej i prędkości unoszenia

31 Ruch złożony punktu Dodatkowy obrót płaszczyzny o kąt

32 Ruch złożony punktu Uzyskujemy wynik przyspieszenia dodatkowego jako superpozycje przyrostów prędkości względnej i unoszenia Przyspieszenie to nosi nazwę przyspieszenie Coriolisa

33 Ruch złożony punktu Algebra wektorowa

34 Ruch ciała sztywnego rB – rA = b, rC - rA = c, rC - rB = d (xA – xB)2 + (yA – yB)2 + (zA – zB)2 = b2 (xA – xC)2 + (yA – yC)2 + (zA – zC)2 = c2 (xB – xC)2 + (yB – yC)2 + (zB – zC)2 = d2 Aby określić położenie ciała w przestrzeni należy określić sześć niezależnych współrzędnych

35 Ruch ciała sztywnego Ilość stopni swobody maleje wraz ze sposobem unieruchomienia ciała stałego Trzy stopnie swobodyJeden stopień swobody

36 Ruch ciała sztywnego W ciele sztywnym podczas dowolnego ruchu, rzuty wektorów prędkości dwóch jej dowolnych punktów na prostą łączącą te punkty są sobie równe.

37 Ruch ciała sztywnego Ruch postępowy

38 Ruch ciała sztywnego Ruch obrotowy


Pobierz ppt "Kinematyka 1. Definicje podstawowe 2. Wielkości pochodne 3. Równania ruchu i toru 4. Ruch prostoliniowy punktu materialnego 1. Na płaszczyźnie 2. W przestrzeni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google