Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RUCH CIAŁA. Opracował: Karol Kubat I kl.TŻ POKAZ PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ ŚREDNICH POKAZ PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RUCH CIAŁA. Opracował: Karol Kubat I kl.TŻ POKAZ PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ ŚREDNICH POKAZ PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ"— Zapis prezentacji:

1

2 RUCH CIAŁA. Opracował: Karol Kubat I kl.TŻ

3 POKAZ PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ ŚREDNICH POKAZ PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ ŚREDNICH. MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY JAKO LEKCJA POWTÓRZENIOWA Z FIZYKI.

4 Spis treści. F pojęcie ruchu ciała pojęcie ruchu ciała F wielkości fizyczne charakteryzujące ruch jednostajny wielkości fizyczne charakteryzujące ruch jednostajny F ruch jednostajnie przyśpieszony bez prędkości początkowej ruch jednostajnie przyśpieszony bez prędkości początkowej F ruch jednostajnie opóźniony ruch jednostajnie opóźniony F ruch jednostajny po okręgu ruch jednostajny po okręgu F przykłady zadań z rozwiązaniami przykłady zadań z rozwiązaniami

5 Pojęcie ruchu ciała. Zmiana położenia ciała w czasie to ruch. Położenie ciała wyznacza się przez podanie jego współrzędnych,oraz czasu t. A( x,y,z,t) x z y 0 A(x,y,z,t) B(0,y,z,t)

6 Wielkości fizyczne charakteryzujące ruch jednostajny prostoliniowy. S - droga (przemieszczenie (m) t - czas (sek) V - prędkość ( ) Jest to ruch w którym szybkość ciała jest stała i torem jest linia prosta. V = const

7 WYKRES V(t) W RUCHU JEDNOSTAJNYM PROSTOLINIOWYM F PRĘDKOŚĆ W TYM RUCHU OBLICZAMY ZGODNIE ZE WZOREM : V - prędkość S - droga t - czas Prędkość w tym ruchu jest stała: V = const t[s] 0 1 2 3 2 V= const S=V * t

8 WYKRES ZALEŻNOŚCI S(t) W RUCHU JEDNOSTAJNYM 0 1 2 43214321 s [ m ] t [ s]

9 RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY. F JEST TO RUCH W KTÓRYM JEST STAŁE PRZYŚPIESZENIE. F przyśpieszenie obliczamy zgodnie ze wzorem: a = const - przyrost prędkości - przyrost czasu

10 Wykres zależności a(t) w ruchu jednostajnie przyśpieszonym. a t[s] a = const V = a * t

11 Wykres zależności V(t) w ruchu jednostajnie przyśpieszonym. bo, V= a * t Niech a= 2,to mamy: 1 2 30 6 1 2 3 4 5 V[m/s] t[s]

12 Wiemy,że :,oraz V= a * t możemy zapisać: Lub

13 Wykres zależności S(t) w ruchu jednostajnie przyśpieszonym. S[m.] t[s] Wykresem tej zależności jest parabola

14 Ruch jednostajnie opóźniony. Jest to ruch w którym występuje stałe opóźnienie. znak -oznacza,że jest ujemny przyrost prędkości. (ciało zmniejsza prędkość w czasie od Vo do V k = 0 Czyli :

15 Wykres zależności V(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym. Vo V[m/s] t [s] V k= 0

16 Wykres zależności opóźnienia od czasu a(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym. t [s] a 0 V= a * t

17 Wykres zależności S(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym. S[m.] t[s] Wykresem tej zależności jest parabola o osi symetrii t

18 Ruch jednostajny po okręgu. Ruch jednostajny po okręgu. Jest to ruch w którym wartość prędkości jest stała, a torem jest okrąg.Wektor prędkości V jest styczny do toru. R V V V V R - promień okręgu V - prędkość liniowa

19 Prędkość liniowa i prędkość kątowa. AV B V R R T - czas pełnego okrążenia ( okres) V - prędkość liniowa ciała

20 Ilość okrążeń w czasie 1 sekundy to częstotliwość f Punkt materialny z położenia A do położenia B pokonuje po okręgu drogę kątową w czasie t. Jego prędkość kątaowa wynosi : Gdy : To : Jednostką częstotliwości jest Hz

21 Zależność pomiędzy prędkością kątową i liniową. Wiemy, ze : oraz: Czyli :

22 Zadania. 11.Ciało porusza się ruchem jednostajnym z prędkością 36 km/ h. Jaką drogę pokona to ciało w czasie 1 minuty? 1b.Narysuj wykres zależności S(t) dla tego ciała. 22.Ciało rusza ruchem jednostajnie przyśpieszonym i po czasie t=2s pokonało drogę 8 m.Ile wynosi przyśpieszenie ciała w tym ruchu?Jaką prędkość miało ciało w końcu 1 s trwania ruchu? 2b.Narysuj wykresy V(t) i S(t) dla tego ruchu w przedziale czasu t(0;2s)

23 Zadania cd. 33.Ciało pędzące z prędkością 72 km/h zaczęło hamować i zatrzymało się w ciągu 10 s.Oblicz drogę jaką pokonało ciało zakładając, że porusza się ono ruchem jednostajnie opóźnionym podczas hamowania. Ile wynosi prędkość tego ciała w końcu 4 sekundy hamowania?Jakie opóźnienie ma to ciało? 44.Kamień umocowany na sznurku o długości 1m porusza się ruchem jednostajnym po okręgu.Oblicz ile wynosi prędkość liniowa i kątowa kamienia wiedząc,że kamień wykonuje 30 obr/min.

24 Zadania cd.. 55.Mając daną zależność oblicz prędkość średnią ciała i zaznacz ją na wykresie. V[m/s] t(s) 1 3 5 0 4 5 6 9 102

25 Rozwiązanie zadań. Zad.1 Dane: Obliczyć: S V=36km/h = 10m/s t= 1min=60s S= V * t S= 10m/s * 60 s =600m Odp:Ciało pokonało drogę 600m.

26 Rozwiązanie cd.. Zad.1b S[m.] t(s) S=V * t,oraz V=10m/s więc możemy zapisać: S=10t Dla t= 0 S= 0 O(0,0) Dla t= 60s S= 600m A(60,600) O(0,0) A(60,600) 600 400 200 20 40 60

27 Rozwiązanie zadań cd. Zad.2 dane: Obliczyć:a,V 1 S= 8 m. t = 2s

28 cd. rozwiązania zad.2 Odp:Prędkość ciała w końcu 1 s wynosi 4m/s.

29 cd..rozwiązania zad 2. Zad.2b V[m./s] t[s] 12 4 8 Wykres zależności V(t) 0 V=a * t

30 Wykres zależności S(t) w ruchu jednostajnie przyśpieszonym. a =4m/s 2 cd..rozw. zad.2 S[m.] t[s] 1 2 2 4 6 8 0

31 Rozw.zad.3 Dane: Obliczyć:S,V 4,a Vo=72km/h =20 m./s t = 10 s t 1 =5s Vo= 20m/s V k= 0 10 t[s] V[m./s] 5 v4v4

32 Rozw. zad. 3, cd.. Odp:Droga hamowania wynosi 100m,opóźnienie 2m/s 2 i prędkość na początku 5 sekundy trwania ruchu 10m/s.

33 Rozwiązanie: zad.4 Dane: Obliczyć:V, R=1m n=30 obr/min Czyli: T = 2 s

34 Rozw.zad.4 cd.. Odp: Prędkość liniowa wynosi 3.14 m./s natomiast prędkość kątowa 3,14

35 Rozwiązanie zad.5 V[m/s] t(s) 1 3 5 0 4 5 6 9 102 S1S1 S2S2


Pobierz ppt "RUCH CIAŁA. Opracował: Karol Kubat I kl.TŻ POKAZ PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ ŚREDNICH POKAZ PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google