Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował: Karol Kubat I kl.TŻ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował: Karol Kubat I kl.TŻ"— Zapis prezentacji:

1 Opracował: Karol Kubat I kl.TŻ
RUCH CIAŁA. Opracował: Karol Kubat I kl.TŻ

2 POKAZ PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ ŚREDNICH .
MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY JAKO LEKCJA POWTÓRZENIOWA Z FIZYKI.

3 Spis treści. pojęcie ruchu ciała
wielkości fizyczne charakteryzujące ruch jednostajny ruch jednostajnie przyśpieszony bez prędkości początkowej ruch jednostajnie opóźniony ruch jednostajny po okręgu przykłady zadań z rozwiązaniami

4 Pojęcie ruchu ciała. z x y Zmiana położenia ciała w czasie to ruch.
Położenie ciała wyznacza się przez podanie jego współrzędnych,oraz czasu t. A( x,y,z,t) z A(x,y,z,t) B(0,y,z,t) x y

5 Wielkości fizyczne charakteryzujące ruch jednostajny prostoliniowy.
Jest to ruch w którym szybkość ciała jest stała i torem jest linia prosta. V = const S droga (przemieszczenie (m) t czas (sek) V prędkość ( )

6 WYKRES V(t) W RUCHU JEDNOSTAJNYM PROSTOLINIOWYM
PRĘDKOŚĆ W TYM RUCHU OBLICZAMY ZGODNIE ZE WZOREM : 2 V= const S=V*t V - prędkość S - droga t - czas Prędkość w tym ruchu jest stała: V = const t[s]

7 WYKRES ZALEŻNOŚCI S(t) W RUCHU JEDNOSTAJNYM
s [ m ] 4 3 2 1 t [ s]

8 RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY.
JEST TO RUCH W KTÓRYM JEST STAŁE PRZYŚPIESZENIE „ ”. przyśpieszenie obliczamy zgodnie ze wzorem: a = const - przyrost prędkości - przyrost czasu

9 Wykres zależności a(t) w ruchu jednostajnie przyśpieszonym.
a = const V= a*t t[s]

10 Wykres zależności V(t) w ruchu jednostajnie przyśpieszonym.
Niech a= ,to mamy: V[m/s] bo, V= a*t 6 5 4 3 2 1 t[s]

11 Wiemy,że : ,oraz V= a*t możemy zapisać: Lub

12 Wykres zależności S(t) w ruchu jednostajnie przyśpieszonym.
S[m.] Wykresem tej zależności jest parabola t[s]

13 Ruch jednostajnie opóźniony.
Jest to ruch w którym występuje stałe opóźnienie. znak „-”oznacza,że jest ujemny przyrost prędkości. (ciało zmniejsza prędkość w czasie od Vo do Vk = 0 Czyli :

14 Wykres zależności V(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym.
V[m/s] Vo t [s] Vk=0

15 Wykres zależności opóźnienia od czasu a(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym.
t [s] V= a*t

16 Wykres zależności S(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym.
S[m.] Wykresem tej zależności jest parabola o osi symetrii t t[s]

17 Ruch jednostajny po okręgu.
Jest to ruch w którym wartość prędkości jest stała, a torem jest okrąg.Wektor prędkości V jest styczny do toru. V R - promień okręgu V - prędkość liniowa V R V V

18 Prędkość liniowa i prędkość kątowa.
V T - czas pełnego okrążenia ( okres) V - prędkość liniowa ciała B R R V

19 Ilość okrążeń w czasie 1 sekundy to częstotliwość f
Jednostką częstotliwości jest Hz Punkt materialny z położenia A do położenia B pokonuje po okręgu drogę kątową w czasie t. Jego prędkość kątaowa wynosi : Gdy : To :

20 Zależność pomiędzy prędkością kątową i liniową.
oraz: Wiemy, ze : Czyli :

21 Zadania. 1.Ciało porusza się ruchem jednostajnym z prędkością 36 km/ h. Jaką drogę pokona to ciało w czasie 1 minuty? 1b.Narysuj wykres zależności S(t) dla tego ciała. 2.Ciało rusza ruchem jednostajnie przyśpieszonym i po czasie t=2s pokonało drogę 8 m.Ile wynosi przyśpieszenie ciała w tym ruchu?Jaką prędkość miało ciało w końcu 1 s trwania ruchu? 2b.Narysuj wykresy V(t) i S(t) dla tego ruchu w przedziale czasu t(0;2s)

22 Zadania cd. 3.Ciało pędzące z prędkością 72 km/h zaczęło hamować i
zatrzymało się w ciągu 10 s.Oblicz drogę jaką pokonało ciało zakładając, że porusza się ono ruchem jednostajnie opóźnionym podczas hamowania. Ile wynosi prędkość tego ciała w końcu 4 sekundy hamowania?Jakie opóźnienie ma to ciało? 4.Kamień umocowany na sznurku o długości 1m porusza się ruchem jednostajnym po okręgu.Oblicz ile wynosi prędkość liniowa i kątowa kamienia wiedząc,że kamień wykonuje 30 obr/min.

23 Zadania cd.. 5.Mając daną zależność oblicz prędkość średnią ciała i zaznacz ją na wykresie. V[m/s] 5 3 1 2 t(s)

24 Rozwiązanie zadań. S= 10m/s*60 s =600m Zad.1 S= V*t Dane: Obliczyć: S
V=36km/h = 10m/s t= 1min=60s S= V*t S= 10m/s*60 s =600m Odp:Ciało pokonało drogę 600m.

25 Rozwiązanie cd.. S=V*t ,oraz V=10m/s więc możemy zapisać: S=10t
Dla t= 0 S= O(0,0) Dla t= 60s S= 600m A(60,600) Zad.1b S[m.] A(60,600) 600 400 200 t(s) O(0,0)

26 Rozwiązanie zadań cd. Zad.2 dane: Obliczyć:a,V1 S= 8 m. t = 2s

27 cd. rozwiązania zad.2 Odp:Prędkość ciała w końcu 1 s wynosi 4m/s.

28 cd..rozwiązania zad 2. V=a*t Wykres zależności V(t) Zad.2b V[m./s] 8 4
t[s] 1 2

29 Wykres zależności S(t) w ruchu jednostajnie przyśpieszonym. a =4m/s2 cd..rozw. zad.2
S[m.] 8 6 4 2 t[s] 1 2

30 t[s] Rozw.zad.3 V[m./s] v4 10 Vk=0 5 Dane: Obliczyć:S,V4,a
Vo=72km/h =20 m./s t = 10 s t1=5s Rozw.zad.3 V[m./s] Vo= 20m/s v4 t[s] 10 Vk=0 5

31 Rozw. zad. 3, cd.. Odp:Droga hamowania wynosi 100m,opóźnienie
2m/s2 i prędkość na początku 5 sekundy trwania ruchu 10m/s.

32 Rozwiązanie: zad.4 Dane: Obliczyć:V, R=1m n=30 obr/min Czyli: T = 2 s

33 Rozw.zad.4 cd.. Odp: Prędkość liniowa wynosi 3.14 m./s natomiast
prędkość kątowa 3,14

34 Rozwiązanie zad.5 V[m/s] 5 3 S2 1 S1 2 t(s)


Pobierz ppt "Opracował: Karol Kubat I kl.TŻ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google