Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2008-11-28Reinhard Kulessa1 Wykład 16 5.6.3 Bąki. – Precesja swobodna i wymuszona 5.7 Najmniejsza jednostka momentu pędu w przyrodzie 6. Ruch względny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2008-11-28Reinhard Kulessa1 Wykład 16 5.6.3 Bąki. – Precesja swobodna i wymuszona 5.7 Najmniejsza jednostka momentu pędu w przyrodzie 6. Ruch względny."— Zapis prezentacji:

1 2008-11-28Reinhard Kulessa1 Wykład 16 5.6.3 Bąki. – Precesja swobodna i wymuszona 5.7 Najmniejsza jednostka momentu pędu w przyrodzie 6. Ruch względny 6.1 Ruch względny w przybliżeniu nierelatywistycznym 6.1.1 Ruch względny postępowy 6.1.2 Ruch względny obrotowy

2 2008-11-28Reinhard Kulessa2 5.6.3 Bąki. – Precesja swobodna i wymuszona Wartości momentów bezwładności względem głównych osi bezwładności zależą od kształtu ciała. Ciała dla których wszystkie trzy momenty bezwładności są równe nazywamy bąkami kulistymi. Bąki, dla których I 1 I 2 = I 3, nazywamy bąkami symetrycznymi. Gdy wszystkie trzy momenty bezwładności są różne, bąki nazywamy niesymetrycznymi. Gdy ciało ma oś symetrii, to oś ta będzie osią główną. Dla bąka, którego oś obrotu jest podparta w środku ciężkości, zachodzi L. Bąk taki zachowuje stały kierunek w przestrzeni. Jeśli zaburzymy ruch bąka przez krótkie działanie siły, to spowodujemy, że L. Wtedy wektor zatacza stożek wokół stałego kierunku L. Taki ruch bąka nazywamy nutacją.

3 2008-11-28Reinhard Kulessa3 Zajmijmy się obecnie problemem wymuszonej precesji bąka. Zachodzi ona wtedy, gdy na bąk działa moment siły dążący do zmiany położenia osi symetrii bąka. R m F=mg Na rysunku tak nie wygląda, ale możemy założyć, że masa bąka jest mała w porównaniu do masy m. Wtedy na bąk dzieła moment siły, skierowany za płaszczyznę obrazu i prostopadły do momentu pędu bąka.

4 2008-11-28Reinhard Kulessa4 Z góry widok jest następujący,. d L(t) dL=Mdt L(t+dt) Na prawym rysunku przedstawiony jest wynik działania momentu siły. Moment pędu uległ w czasie dt przesunięciu o kąt d. Z rysunku tego widzimy też, że; (5.25). Opisany tym równaniem ruch bąka nazywamy precesją. Jako następny przykład rozważmy ruch bąka dziecinnego.

5 2008-11-28Reinhard Kulessa5 S F=mg R L=I d L Lsin dL=Mdt Moment pędu i oś symetrii zataczają stożek o kącie rozwartości 2. 1.dL L, a to oznacza, że | L | pozostaje stały 2.dL M, czyli dL pozostaje na płaszczyźnie poziomej.

6 2008-11-28Reinhard Kulessa6..(5.26) Widać więc, że częstość precesji bąka nie zależy od kąta jego nachylenia. 5.7 Najmniejsza jednostka momentu pędu w przyrodzie Szereg badań fizycznych, a w szczególności nad atomami, które wniosły szczególnie duży wkład do rozwoju mechaniki kwantowej, pokazało, że moment pędu występuje w przyrodzie jako całkowita, lub połówkowa wielokrotność pewnej fundamentalnej wielkości momentu pędu. Ta wielkość to

7 2008-11-28Reinhard Kulessa7 Gdzie h jest stałą Plancka. Jeśli rozważymy np. molekułę azotu, to możemy ją traktować jak rotator, gdyż dwa atomy azotu są silnie związane. m m 1.1Å Częstości tej wielkości są charakterystyczne dla molekuł.

8 2008-11-28Reinhard Kulessa8 6. Ruch względny 6.1 Ruch względny w przybliżeniu nierelatywistycznym 6.1.1 Ruch względny postępowy Wiemy, że ruch opisujemy zawsze w stosunku do jakiegoś układu odniesienia. Takich układów może być wiele. Z każdym z nich związany jest obserwator. Obserwatorzy mogą względem siebie się przemieszczać. Mamy wtedy automatycznie do czynienia z ruchomymi układami odniesienia. Każdy obserwator traktuje swój układ jako nieruchomy i stąd bierze się względność ruchu. Załóżmy, że mamy układ nieruchomy U i układ ruchomy U, i obserwatorzy tych układów starają się opisać to samo zjawisko ruchu. Pamiętamy, że dalej słuszne jest założenie o równości czasu w obydwu układach (t = t ).

9 2008-11-28Reinhard Kulessa9 U U x y z x y z R r r Widzimy, że; (6.1). Równanie (6.1) przedstawia transformację parametrów ruchu dla ruchu postępowego. Gdy V = const, a = a.

10 2008-11-28Reinhard Kulessa10 i x Jeżeli założymy, że w chwili początkowej układ laboratoryjny U pokrywa się z układem ruchomym U, oraz że układ ruchomy porusza się z prędkością V w kierunku x, wtedy zależność pomiędzy współrzędnymi jest zgodna z transformacją Galileusza, V ixix X=V·t x.

11 2008-11-28Reinhard Kulessa11 6.1.2 Ruch względny obrotowy Jeżeli rozważamy jedynie ruch obrotowy bez postępowego, to możemy początki układów laboratoryjnego i ruchomego umieścić w tym samym punkcie. x y z x y z oś obrotu r = r P Ruch dowolnego punktu o masie m jest zdefiniowany w układzie nieruchomym przez wektor; Możemy jednak ruch punktu P o masie m przedstawić przez wektor; Wektory są wersorami układu nieruchomego.

12 2008-11-28Reinhard Kulessa12. Mamy więc:.(6.2) Możemy więc obliczyć prędkość masy m w układzie nieruchomym licząc pochodną po czasie wektora r (t),. (6.3) Na wskutek obrotów wersory układu ruchomego U zmieniają w układzie nieruchomym U kierunek. Nie znikają więc ich pochodne. Aby ostatnie równanie dalej przekształcić przypomnijmy sobie równanie (2.19) podające związek pomiędzy prędkością liniową a kątową.

13 2008-11-28Reinhard Kulessa13 (2.19). Równanie to jest równoważne wyrażeniu;. Dla dowolnego wektora ważna jest relacja. Wiemy, że pochodna czasowa wektora jest wektorów i. Wiemy, że, Czyli przedostatnie równania są słuszne. (6.4) (6.4a)

14 2008-11-28Reinhard Kulessa14 Równanie (6.3) możemy więc napisać jako:,czyli. (6.5) Analogicznie możemy zgodnie z wzorem (6.5) znaleźć wyrażenie na zależność pomiędzy przyśpieszeniami,. (6.6) Z kolei.

15 2008-11-28Reinhard Kulessa15 Mamy więc,. (6.7) W oparciu o równania (6.3), (6.4a) i (6.5) możemy przekształcić trzeci człon równania (6.6),.(6.8) Pomiędzy przyśpieszeniami w nieruchomym i ruchomym układzie współrzędnych zachodzi następująca transformacja ((6.6), (6.7) i (6.8)),.(6.9) boitd.


Pobierz ppt "2008-11-28Reinhard Kulessa1 Wykład 16 5.6.3 Bąki. – Precesja swobodna i wymuszona 5.7 Najmniejsza jednostka momentu pędu w przyrodzie 6. Ruch względny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google