Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka1 Ruch i jego.

Коpie: 1
___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka1 Ruch i jego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka1 Ruch i jego."— Zapis prezentacji:

1 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka1 Ruch i jego parametry Mechanika – prawa ruchu ciał Kinematyka – ruch bez wnikania w przyczyny Dynamika – uwzględnia przyczyny ruchu Ciało rzeczywiste – obiekty badań mają skończone rozmiary Punkt materialny – bezwymiarowy obiekt obdarzony masą Bryła sztywna – ciało, którego punkty nie zmieniają wzajemnych odległości

2 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka2 Ruch i jego parametry Położenie punktu określa wektor wodzący – wektory jednostkowe osi (wersory)

3 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka3 Ruch i jego parametry Ruch ciała - zmiana położenia względem układu odniesienia – równanie wektorowe ruchu x(t), y(t), z(t) – układ równań parametrycznych

4 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka4 Ruch i jego parametry Przemieszczenie Droga – odcinek toru przebyty przez punkt w danym czasie Ruch postępowy – tory wszystkich punktów ciała są równoległymi krzywymi Ruch obrotowy – tory są okręgami o środkach leżących na jednej prostej Ruch prosty (jednowymiarowy) Ruch złożony – wielowymiarowy, można rozłożyć na ruchy proste, równoległe do osi układu współrzędnych.

5 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka5 Ruch i jego parametry Badanie ruchu – ułożenie jego równania. Sprawdzamy, która pochodna współrzędnej po czasie nie zależy od czasu. Jej rząd (n) określa liczbę parametrów ruchu [prędkość (v), przyspieszenie (a), szarpnięcie (b)].

6 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka6 Prędkość średnia Ruch i jego parametry

7 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka7 Prędkość chwilowa jest zawsze styczna do toru. Ruch i jego parametry

8 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka8 Ruch i jego parametry Droga jest równa powierzchni pod wykresem prędkości w funkcji czasu

9 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka9 Ruch i jego parametry położenie prędkość przyspieszenie szarpnięcie

10 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka10 Równanie ruchu równanie różniczkowe n-tego stopnia wybieramy parametr dla którego r-nie jest pierwszego stopnia (a) rozdzielamy zmienne i całkujemy stronami znajdujemy parametr jako funkcję czasu Zależność x(t) w postaci równania różniczkowego n-tego stopnia Rozwiązanie równania różniczkowego szukanie funkcji x = x(t)

11 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka11 Równanie ruchu Powtarzamy całą procedurę dla parametru ruchu niższego rzędu...

12 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka12 Równanie ruchu... aż do uzyskania bezpośredniej zależności x(t)

13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka13 Ruch krzywoliniowy Równanie toru y = y(x)

14 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka14 Droga w ruchu krzywoliniowym y = y(x), dy = y'(x)dx, Ruch krzywoliniowy

15 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka15 Wektory i pseudowektory Przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie – wektory. Wektory biegunowe - zwykłe wektory - można przesuwać tylko wzdłuż kierunku wektora. Są przemienne względem dodawania.

16 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka16 Wektory i pseudowektory Przemieszczenia kątowe (obroty) skończone nie są wektorami, mimo że mają kierunek, zwrot oraz wartość. Nie mają punktu zaczepienia i nie są przemienne względem dodawania.

17 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka17 Wektory i pseudowektory Wektory osiowe – pseudowektory (nieskończenie małe obroty, iloczyny wektorowe) - można je swobodnie przesuwać.

18 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka18 Wielkości kątowe i liniowe przemieszczenie prędkość prędkość kątowa przyspieszenie kątowe

19 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka19 Wielkości kątowe i liniowe przyspieszenie styczne przyspieszenie dośrodkowe (radialne)

20 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka20 Wielkości kątowe i liniowe

21 ___________________________________________________________________________________________________________________________ Przykład ruchu złożonego 2. Kinematyka21 Zbadać ruch ciała rzuconego z wysokości y o, z prędkością v o, pod katem do poziomu. Określić parametry toru i ruchu, zasięg, wysokość, czas trwania ruchu, prędkość chwilową, przyspieszenie styczne i dośrodkowe, kąt upadku, promień krzywizny toru

22 ___________________________________________________________________________________________________________________________ Przykład ruchu złożonego 2. Kinematyka 22

23 ___________________________________________________________________________________________________________________________ Przykład ruchu złożonego 2. Kinematyka23

24 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka24 Układy odniesienia Układ odniesienia może być inercjalny lub nieinercjalny. Inercjalny układ odniesienia - spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym względem tzw. gwiazd stałych. Graniczne, mierzalne przyspieszenie a > m/s 2. Zwykle przyjmujemy za inercjalny układ laboratoryjny związany z Ziemią. a r = 3,4 x m/s 2 przysp. dośr. w ruchu obrotowym. a z = 6,0 x m/s 2 przysp. dośr. w ruchu postępowym wokół Słońca.

25 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka25 Wahadło Foucaulta – szerokość geograficzna, R – promień Ziemi, r – amplituda drgań rzutu wahadła na powierzchnię Ziemi

26 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka26 Transformacja Galileusza v << c


Pobierz ppt "___________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Kinematyka1 Ruch i jego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google