Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r.
Bożena Lublińska - Kasprzak Prezes PARP Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. Warszawa, 17 maja 2013 r.

2 Obszary działalności PARP
Informacja Doradztwo Szkolenia Finansowanie

3 W ramach Krajowego Systemu Usług (KSU), świadczone są bezpłatne usługi informacyjne min. w następującym zakresie: zasady zakładania, rejestrowania działalności gospodarczej, możliwości dostępu do specjalistycznych usług doradczych, aranżowanie spotkania klienta z usługodawcą specjalistycznym (transfer technologii, finansowanie zwrotne). 54 Punkty Konsultacyjne – aktualna lista PK z możliwością kontaktu on-line z konsultantami dostępna jest pod adresem: . Informacja

4 W ramach platformy web. gov
W ramach platformy web.gov.pl PARP: upowszechnia wiedzę na temat prowadzenia firmy w Internecie, informuje o korzyściach wynikających z dotacji e-usług oraz technologii B2B, promuje e-usługi oferowane przez Beneficjentów. Dla użytkowników portalu dostępne są min.: E-booki oraz inne publikacje, Informacje o dotacjach, baza wiedzy, Bazę opisów innowacyjnych e-usług oraz technologii B2B, Giełdę idei Informacja

5 Portal Innowacji www. pi. gov
Portal Innowacji to nowoczesne połączenie operatywności środowiska biznesowego przy ścisłej współpracy z ludźmi z sektora nauki. Portal obejmuje następujące bloki tematyczne: Polityka innowacyjna, Finansowanie innowacji, Innowacyjna firma Klastry Otoczenie innowacyjnego biznesu Promocja Postaw Proinnowacyjnych Informacja

6 Bilans kapitału ludzkiego to projekt, w ramach którego PARP dostarcza kompleksowej informacji dotyczącej zapotrzebowania na kompetencje i ich dostępności na rynku pracy. Działania realizowane w ramach projektu to: Badania, Promocja wyników badań, Rezultaty – formy dystrybucji informacji: Publikacje Portal internetowy – Konferencje i seminaria Informacja

7 Sieć Enterprise Europe Network (EEN) – PARP jest koordynatorem konsorcjum 6 ośrodków na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie). Działania informacyjne z zakresu: prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, udzielanie odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem sieci pytania przedsiębiorców z krajów UE dotyczące warunków formalno-prawnych działalności gospodarczej w Polsce i możliwości współpracy z polskimi przedsiębiorcami Portal: Informacja

8 Projekt Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) – celem projektu jest złagodzenie negatywnych skutków zmiany gospodarczej. W ramach projektu 210 przedsiębiorców otrzyma pomoc przy opracowaniu i wdrażaniu Indywidualnych Planów Rozwoju. 4 etapy działań wspierających przedsiębiorstwa: Identyfikacja zagrożenia, Opracowanie diagnozy stanu rzeczy, Kompleksowa analiza prowadząca do stworzenia Planu Rozwoju w przedsiębiorstwie Wsparcie, jakie firmy otrzymują na pierwszych trzech etapach jest formą indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorcy Wdrożenie i realizacja Planu Rozwoju Doradztwo

9 Projekt „Polski Most Krzemowy” – celem projektu jest wsparcie procesu ekspansji polskich firm technologicznych na rynek amerykański min. poprzez zawiązanie partnerskiej formy współpracy z działającą na terenie Doliny Krzemowej instytucją inkubacyjno-akceleracyjną. Wsparcie doradcze w ramach projektu dla przedsiębiorstw: bezpłatna pomoc doradcza w opracowaniu koncepcji biznesowej na rynek amerykański świadczona przez wykonawców wybranych przez PARP; Wsparcie na wdrożenie na rynku amerykańskim koncepcji biznesowej: - usługi mentorskie, doradcze z zakresu prawa, księgowości, marketingu, poszukiwania partnerów handlowych na terenie USA Doradztwo

10 Projekt „Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów, lub absolwentów szkół wyższych” – celem projektu jest wsparcie studentów, lub absolwentów, którzy mają pomysł i chcą założyć działalność gospodarczą, lub przedsiębiorców pod warunkiem wykorzystania pomysłu na biznes studenta, lub absolwenta szkoły wyższej oraz jego zatrudnienia. Wsparcie doradczo – coachingowe w obszarach, których dotyczyć będą pomysły na rozwój firmy. Doradztwo na etapie uruchomienia działalności obejmie w szczególności: planowanie, strategia działalności, rozwój umiejętności menadżerskich, analizę pomysłu biznesowego, wskazywanie źródeł finansowania . Doradztwo

11 Projekt „Usługa doradcza i mentorska dla kobiet w zakresie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej” – celem projektu jest wsparcie i aktywizacja kobiet prowadzących, lub chcących prowadzić własną działalność gospodarczą. Wsparcie doradczo – coachingowe w projekcie. Każda z uczestniczek projektu będzie korzystała z bonu na usługi (80h) zindywidualizowanej pomocy świadczonej przez mentora/coacha (doświadczonego przedsiębiorcy, praktyka z wieloletnim stażem). Doradztwo

12 Doradztwo Usługi doradcze ośrodków Sieci KSU oraz KSI:
Asysta w rozpoczynaniu, lub prowadzeniu działalności gospodarczej; Usługa pilotażowa w zakresie finansowania zwrotnego; Usługa doradcza w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Usługa doradcza proinnowacyjna (KSI); Usługa pilotażowa (doradczo-szkoleniowa) w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego; Doradztwo

13 Doradztwo Usługi doradcze ośrodków Sieci KSU oraz KSI:
Usługa KSI-KSU doradztwo dla innowacyjnych; Usługa doradczo-szkoleniowa w zakresie ochrony środowiska; Usługa doradcza w zakresie redukcji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Usługa pilotażowa w zakresie doradztwa energetycznego; Usługa doradczo-szkoleniowa w zakresie zarządzania przedsięwzięciem finansowanym ze środków zwrotnych (usługa dostępna od 2014 roku). Doradztwo

14 Szkolenia Szkolenia – Prawo ochrony środowiska
Szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Szkolenia dotyczą wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska Usługa dla klienta jest bezpłatna Więcej informacji o zasadach korzystania z usługi na stronie: Szkolenia

15 Szkolenia Szkolenia – Zarządzanie strategiczne i operacyjne
Komponent szkoleniowy projektu „Instrument Szybkiego Reagowania”; Szkolenia w ramach projektu „Planowanie strategiczne w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach” – rekrutacja, zapisy, harmonogram szkoleń: ; Szkolenia z modułu „Zarządzanie strategiczne i operacyjne” oraz „Wiedza ogólna i otoczenie biznesu” z projektu „Akademia PARP” – Szkolenia

16 Szkolenia Szkolenia – Zarządzanie zasobami ludzkimi
Projekt „Inwestycja w kadry 3” Szkolenia dla: Kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Pracowników zajmujących się kwestiami kadrowymi w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Szkolenia z tematów takich jak: Zarządzanie zasobami ludzkimi; Budowanie i wdrażanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi Informacje: Szkolenia

17 Szkolenia Biznesowe szkolenia e-learningowe
Akademia PARP – największy e-learningowy projekt w Europie Środkowo-Wschodniej Oferta Akademii PARP to obecnie 34 biznesowe szkolenia e-learning. Ich tematyka dopasowana jest do potrzeb firm z sektora MSP. Obszary tematyczne szkoleń w ramach Akademii PARP: Zagadnienia finansowe i prawne; Zarządzanie strategiczne i operacyjne; Umiejętności menadżerskie i osobiste Portal: Szkolenia

18 Szkolenia Szkoła dla Eksportera
Cykl filmów szkoleniowo-informacyjnych dostępnych on-line. Aktualnie dostępne bloki szkoleniowe: Dokumentacja w obrocie międzynarodowym; Incoterms 2010; Metody i rodzaje płatności w handlu międzynarodowym; Spedycja: rola spedytora i przewoźnika, umowy dotyczące przewozu towarów; Partner handlowy: pośrednicy występujący w obrocie Portal: Szkolenia

19 Data ogłoszenia konkursu
W 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zostanie przeprowadzonych 11 nowych naborów wniosków o dofinansowanie. Data ogłoszenia konkursu Działanie 3.1 kwiecień 2013 r. (zakończony) Projekt systemowy – Fundusz Pożyczkowy czerwiec 2013 r. Działanie 4.4 kwiecień 2013 r. (nabór do 05 czerwca) Działanie 5.2 projekt systemowy kwiecień 2013 r. (zakończony) Poddziałanie 5.4.1 czerwiec 2012 r. (nabór ciągły) Działanie 6.1 czerwiec 2013r. Działanie 8.1 luty 2013 r. (zakończony) (nabór do 17 maja) (nabór lipca) Działanie 8.2 (nabór czerwca) Finansowanie

20 Data ogłoszenia konkursu
Obszary PARP na 2013 r. Planowane nabory w ramach pozostałych programów wdrażanych przez PARP Data ogłoszenia konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców r. Wsparcie na uzyskanie grantu marzec 2013 r. (do 28 czerwca) Bon na innowacje marzec 2013 r. (zakończony) Wsparcie w ramach Dużego Bonu II kwartał 2013 r. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) kwiecień (do 20 maj 2013 r. IV kwartał 2013 r. Finansowanie

21 Finansowanie Obszary PARP na 2013 r. Fundusz pożyczkowy – III oś POIG
Pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw, działających nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu, lub usługi; Przedsiębiorca musi przedstawić umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym inwestorem kapitałowym, na mocy której inwestor kapitałowy zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami; Kwota pożyczki – co najwyżej dwukrotność kwoty inwestowanej w przedsiębiorcę przez inwestora kapitałowego Wypłata pożyczki może nastąpić po dokonaniu inwestycji kapitałowej w przedsiębiorcę przez inwestora kapitałowego Finansowanie

22 Finansowanie Obszary PARP na 2013 r. Fundusz pożyczkowy – III oś POIG
Kwota pożyczki – od złotych do złotych; Okres, na który udzielana jest pożyczka - do 8 lat (w przypadku uruchamiania działalności), do 6 lat (w przypadku rozszerzania działalności); Karencja w spłacie: Kapitału i odsetek – od dnia udzielenia pożyczki do dnia rozpoczęcia sprzedaży produktów, lub usług, jednak nie dłużej niż przez 2 lata od dnia udzielenia pożyczki; Kapitału – od dnia rozpoczęcia sprzedaży do określonego w biznesplanie momentu osiągnięcia przychodów pozwalających na obsługę pożyczki, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia rozpoczęcia sprzedaży Finansowanie

23 Finansowanie Obszary PARP na 2013 r. Fundusz pożyczkowy – III oś POIG
Oprocentowanie – stałe 6,5% w stosunku rocznym; Zabezpieczenia: Należytego wykonania zobowiązań przez przedsiębiorcę – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; Prawidłowego wydatkowania środków pożyczki – w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez członków zarządu przedsiębiorcy Fundusz rozpoczyna działalność w 2013 roku. Nabór wniosków rozpocznie się w czerwcu 2013r. Finansowanie

24 Finansowanie Obszary PARP na 2013 r.
Wsparcie przekazywane przez Inkubatory przedsiębiorczości (finansowane ze środków działania 3.1 POIG) Środki przekazywane przedsiębiorcom w formie wejścia kapitałowego, które następuje w sytuacji, gdy po okresie inkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego przedsiębiorstwa; Nabycie udziałów, lub akcji w spółce powstałej po okresie inkubacji – do 50% udziałów, lub akcji tej spółki; Zaangażowanie kapitałowe nie może trwać dłużej niż 10 lat Finansowanie

25 Finansowanie Obszary PARP na 2013 r.
Wsparcie przekazywane przez Inkubatory przedsiębiorczości (finansowane ze środków działania 3.1 POIG) 46 podpisanych umów, szacowana liczba dokapitalizowanych podmiotów w ramach ich realizacji - 584; Lista podmiotów wspartych w ramach działania 3.1, posiadających środki na wejścia kapitałowe: Działanie_3.1/Listy_podpisanych_umów ; Nowy konkurs – 2013r. – nowe podmioty uruchamiające realizację projektów Finansowanie

26 Finansowanie Obszary PARP na 2013 r. Konkurs w działaniu 3.1
Budżet – złotych; Wielkość wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej może wynosić do 100% ; Wielkość wsparcia na identyfikację rozwiązań innowacyjnych i sprawdzanie ich potencjału rynkowego oraz prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej do 50% Kwota wsparcia nie może być wyższa niż złotych dla jednego Wnioskodawcy na jeden projekt Finansowanie

27 Finansowanie Obszary PARP na 2013 r. Konkurs w działaniu 4.4
Budżet – ok złotych; Wielkość wsparcia do 40 mln zł.; Konkurs tylko dla MŚP; Wsparcie projektów inwestycyjnych związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych, lub organizacyjnych (rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata); Wnioski mogą dotyczyć projektów gotowych do realizacji – wykonalnych pod względem prawnym i technicznym Finansowanie

28 Finansowanie Obszary PARP na 2013 r. Konkurs w poddziałaniu 5.4.1
Wsparcie na projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej. Refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej; Wielkość wsparcia od 2 tys. zł do 400 tys. zł. ; Konkurs tylko dla MŚP. Finansowanie

29 Finansowanie Obszary PARP na 2013 r. Konkurs w działaniu 8.2
Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym, organizacyjnym obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami – formuła B2B; Projekty do 24 miesięcy; Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć Euro . Finansowanie

30 Finansowanie Obszary PARP na 2013 r. Pożyczka na innowacje
Przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym; Kwota pożyczki – do 2 mln złotych oraz do 75% wydatków kwalifikowanych; Oprocentowanie – wg stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, z dnia zawarcia umowy pożyczki; Karencja w spłacie – w zakresie kapitału i odsetek w okresie inwestycji, nie dłużej niż w okresie 2 lat; Okres spłaty – nie dłuższy niż 10 lat Wnioski przyjmowane są na bieżąco Informacje, formularze do pobrania: poręczenia Finansowanie

31 Dziękuję za uwagę PARP www.parp.gov.pl e-mail: biuro@parp.gov.pl


Pobierz ppt "Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google