Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Patrycjusz Zarębski Politechnika Koszalińska Zakład Polityki Ekonomicznej i Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Patrycjusz Zarębski Politechnika Koszalińska Zakład Polityki Ekonomicznej i Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 dr Patrycjusz Zarębski Politechnika Koszalińska Zakład Polityki Ekonomicznej i Regionalnej

2 Dlaczego warto badać atrakcyjność inwestycyjną? Inwestycje to wzrost gospodarczy i wzrost PKB w regionie (spadek bezrobocia, wzrost siły nabywczej) Duża koncentracja inwestycji w regionie przy jednoczesnej marginalizacji pozostałych obszarów Duże zróżnicowanie w poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego co stanowi duże wyzwanie w kreowaniu polityki spójności i konkurencyjności Słabo rozpoznane przestrzennie regiony dla potencjalnych inwestorów polskich jak i zagranicznych Możliwość ukierunkowania badań nad AI ze wskazaniem na rozwój pożądanych w regionie inwestycji (np. produkcji bioenergii) Informacja dla władz j.s.t. co zrobić żeby poprawić atrakcyjność inwestycyjną

3 Czym jest atrakcyjność inwestycyjna? Na atrakcyjność inwestycyjną składają się wszystkie te czynniki, które możemy określić mianem potencjalnych korzyści możliwych do osiągnięcia w na danym obszarze przez inwestorów Wśród tych czynników najczęściej wymienia się: koszty pracy kapitał ludzki ceny nieruchomości rynki zbytu dostępność i jakość infrastruktury aktywność władz lokalnych

4 Determinanty lokalizacji inwestycji Podejście związane z minimalizacją kosztów, szczególnie transportu (ujęcie klasyczne) Podejście związane z maksymalizacją przychodów (podejście neoklasyczne) Analiza rentowności inwestycji - stosunek zysku do nakładów inwestycyjnych Efekt imitacji – obserwacja innych inwestorów i naśladownictwo Renoma danego regionu – rozpoznawalność regionu jest szansą na przyciąganie kapitału z zewnątrz Mechanizm sukcesji – napływ inwestycji do stref podmiejskich dużych aglomeracji

5 Kluczowe czynniki tworzące klimat inwestycyjny 1.Uwarunkowań makroekonomicznych: wielkość rynku stabilność gospodarcza i polityczna charakter prowadzonej polityki fiskalnej dostępność do zasobów 2.Jakości instytucji państwowych: sądownictwo prawo regulacje współpraca z władzami 3.Jakości infrastruktury: drogi telekomunikacja

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Kategorie i cechyJednostkaWaga cechy Funkcja rolnicza 1 Podatek rolny na 1 km 2 powierzchni gminyzł/km 2 1 Wynagrodzenia 1 Podatek od osób fizycznych na 1 mieszkańcazł/km 2 1 Infrastruktura 1 Sieć wodociągowa na 100 km 2 km/km 2 0,25 Sieć kanalizacyjna na 100 km 2 km/km 2 0,25 Sieć gazowa na 100 km 2 km/km 2 0,25 Drogi gminne na 100 km 2 km/km 2 0,25 Rynek zbytu 1 Liczba ludności na 1 km 2 liczba ludności /km 2 0,50 Liczba firm na 100 km 2 liczba przedsiębiorstw / km 2 0,50 Wsparcie biznesu 1 Odsetek firm pośrednictwo finansowe% 0,50 Odsetek firm obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej % 0,50 Kapitał ludzki 1 Odsetek radnych z wyższym wykształceniem% 0,33 Odsetek ludności w wieku produkcyjnym% 0,33 Natężenie bezrobocia% 0,33 Aktywność władz lokalnych 1 Udział środków z budżetu Unii Europejskiej w dochodach własnych% 0,33 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem% 0,33 Wydatki inwestycyjne gminy na jednego mieszkańcazł/1 mieszkańca 0,33 Cechy przyjęte do oceny atrakcyjności inwestycyjnej

16 Podatek rolny na 1 km 2 powierzchni gminy

17

18

19 Sieć wodociągowa na 100 km2 Sieć kanalizacyjna na 100 km2 Sieć gazowa na 100 km2 Drogi gminne na 100 km2

20 Liczba ludności na 1 km 2 Liczba firm na 100 km 2

21 Odsetek firm pośrednictwo finansowe Odsetek firm obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

22 Odsetek radnych z wyższym wykształceniem Odsetek ludności w wieku produkcyjnym Natężenie bezrobocia

23 Udział środków z budżetu Unii Europejskiej w dochodach własnych Udział dochodów własnych w dochodach ogółem Wydatki inwestycyjne gminy na jednego mieszkańca

24 Zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości równej od 60% do 65 % kosztów kwalifikowanych inwestycji Zwolnienia z podatków od nieruchomości Specjalne Strefy Ekonomiczne

25

26 Lp.GminaWskaźnik syntetyczny AIKlasa AIDominujące kategorie 1.Nowy Dwór Gdański3,6185ACDEF 2.Nowy Staw3,5705AEF 3.Sztum3,4765ADEFG 4.Pszczółki3,2494ACD 5.Bytów3,2324ADEFG 6.Kosakowo3,2304CDEG 7.Stare Pole3,1494ABF 8.Pruszcz Gdański3,1234ACDEG 9.Dzierzgoń3,0884ADEF 10.Kolbudy3,0684CDEG 11.Żukowo2,9874CDG 12.Subkowy2,9744AG 13.Lichnowy2,9604AB 14.Pelplin2,9394AD 15.Stegna2,8934ACF 16.Tczew2,8814ACG 17.Mikołajki Pomorskie2,8504ABE 18.Miłoradz2,8094ABF 19.Malbork2,7844AF 20.Stary Targ2,7694ABEF 21.Słupsk2,7414EFG 22.Cedry Wielkie2,7394AG 23.Ostaszewo2,7334A 24.Kwidzyn2,7204AE Obszary wiejskie o najwyższym wskaźniku atrakcyjności inwestycyjnej w woj. pomorskim

27 dr Patrycjusz Zarębski Politechnika Koszalińska Zakład Polityki Ekonomicznej i Regionalnej Email: patrycjusz.zarebski@tu.koszalin.pl Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Dr Patrycjusz Zarębski Politechnika Koszalińska Zakład Polityki Ekonomicznej i Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google