Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcja liniowa – - powtórzenie wiadomości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcja liniowa – - powtórzenie wiadomości"— Zapis prezentacji:

1 Funkcja liniowa – - powtórzenie wiadomości
Uczniowie klasy I TE Praca pod kierunkiem Zbigniewa Gołębiewskiego Zespół Szkół w Niećkowie

2 Definicja funkcji liniowej
Funkcję f określoną wzorem f(x) = ax + b, dla x ∈ R, gdzie a, b ∈ R nazywamy funkcją liniową. Liczbę a nazywamy współczynnikiem kierunkowym, b - wyrazem wolnym.

3 Interpretacja współczynnika b
Dana jest funkcja liniowa wzorem f(x) = ax + b, dla x ∈ R. Współczynnik b funkcji liniowej w interpretacji geometrycznej, to rzędna punktu P przecięcia się wykresu funkcji z osią OY, czyli jest to punkt P o współrzędnych [0, b].

4 Wykres funkcji liniowej
Wykresem funkcji liniowej danej wzorem f(x) = ax + b, dla x ∈ R jest linia prosta nachylona do osi OX pod kątem α, gdzie a = tgα i przecinająca oś OY w punkcie [0, b].

5 Monotoniczność funkcji
Dana jest funkcja liniowa wzorem f(x) = ax + b, dla x ∈ R. Monotoniczność funkcji liniowej zależy od współczynnika kierunkowego prostej a. Jeżeli: a > 0, to funkcja liniowa jest rosnąca, a < 0, to funkcja liniowa jest malejąca, a = 0, to funkcja liniowa jest stała.

6 Monotoniczność funkcji - wykresy
funkcja rosnąca funkcja malejąca funkcja stała

7 Miejsca zerowe funkcji liniowej
Miejsce zerowe funkcji to argument, dla którego dana funkcja przyjmuje wartość 0. Interpretacją geometryczną miejsca zerowego jest odcięta punktu, w którym wykres funkcji przecina albo styka się z osią OX w prostokątnym układzie współrzędnych. Jeżeli funkcja f(x) = ax + b nie jest funkcją stałą, to posiada ona dokładnie jedno miejsce zerowe określone wzorem x = - b/a, Jeżeli funkcja f jest funkcją stałą, to albo nie posiada miejsc zerowych (dla b ≠ 0), albo wszystkie jej argumenty są miejscami zerowymi (dla b = 0).

8 Warunek równoległości prostych
Dane są dwie proste: k: y = ax + b l: y = cx + d Warunek równoległości prostych: Proste w układzie współrzędnych są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy współczynniki kierunkowe tych prostych są równe. k || l ⇔ a = c

9 Warunek prostopadłości prostych
Dane są dwie proste: k: y = ax + b l: y = cx + d Warunek prostopadłości prostych: Proste w układzie współrzędnych są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy iloczyn ich współczynników kierunkowych wynosi -1. k ⊥ l ⇔ a · c = -1

10 Graficzna interpretacja równoległości i prostopadłości prostych
Proste równolegle Proste prostopadłe


Pobierz ppt "Funkcja liniowa – - powtórzenie wiadomości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google