Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warschau Nov. 20081 Dr. K. Luden Dopuszczanie i stosowanie alternatywnych metod w analizach mikrobiologicznych Dr Katrin Luden.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warschau Nov. 20081 Dr. K. Luden Dopuszczanie i stosowanie alternatywnych metod w analizach mikrobiologicznych Dr Katrin Luden."— Zapis prezentacji:

1 Warschau Nov Dr. K. Luden Dopuszczanie i stosowanie alternatywnych metod w analizach mikrobiologicznych Dr Katrin Luden

2 Dr. K. Luden Dyrektywa ws. wody do spożycia 98/83/EC Artykuł 7 Monitoring 5(b) metody inne niż określone w załączniku III część 1 mogą być wykorzystywane pod warunkiem, że można wskazać, iż uzyskane wyniki są co najmniej tak wiarygodne, jak te uzyskane z wykorzystaniem określonych metod. (Metody mikrobiologiczne) Państwa Członkowskie, które wykorzystały metody alternatywne dostarczają Komisji wszelkich stosownych informacji dotyczących takich metod oraz ich równoważności. Warschau Nov

3 Dr. K. Luden Proces dopuszczania (Niemcy) Niemiecka ustawa o wodzie do spożycia: za ocenę metod alternatywnych odpowiedzialna jest Federalna Agencja Środowiska Procedura wniosku o dopuszczenie: Wniosek musi być złożony do Agencji Porównania dokonuje się stosując ISO (2004) Kryteria ustalania równoważności pomiędzy metodami mikrobiologicznymi Metoda musi zostać opublikowana w wykazie metod alternatywnych przez Agencję Warschau Nov

4 Dr. K. Luden Warunki wstępne Wyniki pomiarów muszą być: Obiektywnie właściwe Powtarzalne Możliwe do oceny / ewaluacji Niestety nie do końca zgodne w odniesieniu do parametrów mikrobiologicznych określonych metodami konwencjonalnymi Warschau Nov

5 Dr. K. Luden ParametrE. coliEnterococci Liczba kolonii Metoda referencyjna ISO ISO ISO 6222 Metoda alternatywna Colilert®-18 Chromocult Enterokokken- Agar Niemiecka ustawa o wodzie do spoż. z 1990 r. Alternatywne metody stosowane w Niemczech Warschau Nov

6 Dr. K. Luden Czym są coliformy? Metabolizm laktozy / tworzenie gazu historycznie Warschau Nov

7 Dr. K. Luden ISO (metoda referencyjna) Klebsiella pneumoniae Serratia marcescens Wykrywanie: metabolity i działanie enzymów Coliformy : - przekształcanie laktozy w kwas - negatywny wynik testu na wykrywanie oksydazy E. coli: - wytwarzanie indolu w 44°C Czas trwania: ok. 48 lub więcej dla uzyskania wyników pozytywnych Warschau Nov

8 Dr. K. Luden Metabolizm laktozy ISO Warschau Nov Metabolizm laktozy / tworzenie gazu historycznie Czym są coliformy?

9 Dr. K. Luden Wykrywanie działania specyficznych enzymów Coliformy: β-Galaktozydaza Laktoza + H 2 O Glukoza + Galaktoza E. coli: Dodatkowo β-Glukuronidaza Czas trwania: 18 godzin Colilert ® -18 Warschau Nov

10 Dr. K. Luden β-Galaktozydaza Colilert ® -18 Warschau Nov Metabolizm laktozy ISO Metabolizm laktozy / tworzenie gazu historycznie Czym są coliformy?

11 Dr. K. Luden historycznieISO Colilert®-18 Escherichia Klebsiella Enterobacter Citrobacter Escherichia Klebsiella Enterobacter Citrobacter Yersinia Serratia Hafnia Pantoea Kluyvera Escherichia Klebsiella Enterobacter Citrobacter Yersinia Serratia Hafnia Pantoea Kluyvera Cedecea Ewingella Moellerella Leclercia Rahnella Yokenella Coliformy środowiskowe i fekalne Kreig, 1984; Topley, 1997; Ewing, 1986; Ballows,1992 Warschau Nov Czym są coliformy?

12 Dr. K. Luden Zasady testów nie są identyczne do oceny równoważności przyjmuje się średnią wyników (statystyka) Coliformy wykrywane jedną metodą według innej nie są coliformami Co zrobić z różnymi wynikami uzyskanymi dwoma równoważnymi metodami, np. w przypadku badania prób przez różne laboratoria? Niezależnie od metody wykrywania coliformów, wyniki nie spełniają wymogów dyrektywy (limit: 0 CFU/100 ml) Problemy Warschau Nov

13 Dr. K. Luden Enterococci ISO Chromocult ® - Enterococci agar Filtracja membranowa Podłoże selektywne (NaN 3 ) + TTC Czerwone kolonie po 2 dniach Potwierdzenie na drugim podłożu Łączny czas: ok. 48 h Filtracja membranowa Podłoże selektywne + Salmon- Glukosid (ß-D-Glukozydaza) Czerwone kolonie po 24 godzinach Metody bardzo podobne, ale stosuje się różne substarty Stosując metodę alternatywną można uzyskać wyższe wyniki w krótszym czasie… Warschau Nov

14 Dr. K. Luden Liczba kolonii stara ustawa Limit 100 CFU/ml ISO 6222 Brak nieprawidłowych zmian Podłoże i inkubacja przez 2 dni 20°C i 36°C Podłoże i inkubacja do 3 dni 22°C i 36°C Warschau Nov W tych równoważnych metodach stosuje się: Inne substraty Inny czas Inne temperatury Test tradycyjnie stosowany w Niemczech w monitoringu kontrolnym

15 Dr. K. Luden Pamiętaj! Nawet jeżeli równoważność wykazano w badaniach porównawczych stosując ISO 17994, metody mogą dawać całkowicie odmienne wyniki, jeżeli zastosuje się je w stosunku do tego samego rzeczywistego przypadku Publiczne służby zdrowia stają w obliczu poważnych problemów związanych z tymi różnicami w wynikach. Warschau Nov Wnioski

16 Dr. K. Luden Dziękuję Państwu za uwagę! Warschau Nov


Pobierz ppt "Warschau Nov. 20081 Dr. K. Luden Dopuszczanie i stosowanie alternatywnych metod w analizach mikrobiologicznych Dr Katrin Luden."

Podobne prezentacje


Reklamy Google