Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania prowadzone w Zakładzie Biotechnologii i Biochemii Żywienia Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW „Nano-biotyki” Ag, Au, Cu i ich wpływ na stan zdrowia,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania prowadzone w Zakładzie Biotechnologii i Biochemii Żywienia Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW „Nano-biotyki” Ag, Au, Cu i ich wpływ na stan zdrowia,"— Zapis prezentacji:

1 Badania prowadzone w Zakładzie Biotechnologii i Biochemii Żywienia Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW „Nano-biotyki” Ag, Au, Cu i ich wpływ na stan zdrowia, rozwoju i odporności organizmu na stres. Badania modelowe.

2 1. Wpływ nanocząstek niektórych metali na wzrost Escherichia coli i Salmonella Enteritidis w badaniach in vitro  Lepianka A., Sokół L., Sawosz E. Cel badań Ocena wpływu wodnych roztworów koloidalnych nanocząstek Ag, Au, Cu i stopów Ag/Pd, Ag/Cu na rozwój wybranych pałeczek jelitowych w badaniach in vitro. Materiał i metody test dyfuzji w podłożu agarowym, oceniano wzrost pałeczek jelitowych stosowano koncentrację hydrokoloidów nanocząstek od 0,5 do 50ppm Wniosek Nanocząstki Ag, Au, Cu, Ag/Pd i Ag/Cu hamują in vitro wzrost Gram-ujemnych pałeczek, na przykładzie Escherichia coli i Salmonella Enteritidis, choć ich siła i spektrum antagonistycznego oddziaływania na niepożądane bakterie jelitowe jest różna dla różnych nanocząstek.

3 4. Wpływ nanocząstek srebra na morfologiczny status torby Fabrycjusza
4. Wpływ nanocząstek srebra na morfologiczny status torby Fabrycjusza. Badania modelowe na zarodkach kury. Grodzik M., Sawosz E. Cel badań: Określenie wpływu zastosowania koloidalnego roztworu Nano-Ag na dynamikę stanu morfologicznego torby Fabrycjusza pod wpływem imunostymulacji lipopolisacharydem. Badania modelowe na zarodkach kury

4 Podsumowanie: Wyniki badań dowodzą, że Nano-Ag może stymulować zasiedlanie bursy przez komórki nabłonkowe, tworzące mikrośrodowisko bursy, a także zwiększać namnażanie i proliferację limfocytów B pod wpływem immunostymulacji. Kontrola Nano-Ag Nano-Ag + Pow. 600x DNA - DAPI Limf. B - FITC

5 5. Wpływ nanocząstek Cu na wzrost i rozwój zarodka kury w badaniach in ovo U. Dolińska, M. Grodzik, E. Sawosz Celem doświadczenia było określenie możliwości zastosowania nanocząstek miedzi jako dodatku stymulujacego wzrost i rozwój zwierzat. Ocena biozgodności nano-Cu. Materiał i metody Zarodki kur Ross Rozwór koloidalny miedzi nanocząstkowej 10 ppm Podawanie nano-Cu „do albuminy” jaja w różnych dniach inkubacji (6,13,18) w ilosci 2mm3 Obserwacja stanu morfologicznego zarodka wg HH Nanocząstki miedzi (hydrokoloidy), podawane w ilości 2 mm3 w 5 i 17 dniu rozwoju zarodkowego do albuminy jaja nie wpływają negatywnie na prawidłowy rozwój organizmu oceniany w 6 i 18 dniu życia

6 Przepiórki japońskie 4 grupy x 15 sztuk
6. Wpływ zastosowania hydrokoloidu nanocząstek Ag na stan mikrobiologiczny przewodu pokarmowego. Badania modelowe na przepiórce japońskiej. E. Sawosz, M. Grodzik, M. Zielińska, T. Niemiec, M. Binek, E. Michalska Celem badań było określenie probiotycznych właściwości nanocząstek Ag podawanych wraz z woda pitną Materiał i metody Przepiórki japońskie 4 grupy x 15 sztuk Koncentracja nano-Ag w wodzie pitnej [ppm]: 0; 5; 15; 25 Określono: parametry wzrostu i rozwoju profil mikrobiologiczny jelita cienkiego

7 Podsumowanie Zastosowanie nanocząstek Ag w wodzie pitnej (5;15;25ppm) podawanej przepiórkom wpłynęło istotnie p<0,05 na: zmniejszenie zużycia paszy o 3% Zwiększenie liczby kolonii bakterii Lactobacillus salivarius, Lactobacillus fermentum, Leuconostoc lactis Nie stwierdzono wpływu „nano-Ag” na zróżnicowanie liczby kolonii bakterii beztlenowych (Bacteroides ruminicola, Actinomyces naeslundii), tlenowych (E. Coli, Enterobacter sakazakii) oraz wybranych bakterii G+ (Streptococcus bovis, Enterococcus faecium) L. salivarius L. fermentum


Pobierz ppt "Badania prowadzone w Zakładzie Biotechnologii i Biochemii Żywienia Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW „Nano-biotyki” Ag, Au, Cu i ich wpływ na stan zdrowia,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google