Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warschau Nov. 20081 Dr. K. Luden Bakterie typu Legionella w instalacjach domowych Dr Katrin Luden.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warschau Nov. 20081 Dr. K. Luden Bakterie typu Legionella w instalacjach domowych Dr Katrin Luden."— Zapis prezentacji:

1 Warschau Nov. 20081 Dr. K. Luden Bakterie typu Legionella w instalacjach domowych Dr Katrin Luden

2 Bakterie typu Legionella Dr. K. Luden Legionella To bakterie słodkowodne (~50 gatunków, z czego wszystkie potencjalnie patogeniczne dla człowieka) Wzrastają najlepiej w wodzie ciepłej np. w wodociągach z ciepłą wodą do spożycia, basenach (filtry), systemach klimatyzacyjnych lub chłodniach kominowych Bardzo ograniczony wzrost 60°C Infekcje przenoszą się przez wdychanie aerozoli, rzadko przez aspirację (90% infekcji wywołuje L. pneumophila) Wywołują gorączkę Pontiac oraz chorobę legionistów

3 Infekcje powodowane przez Legionella Dr. K. Luden Gorączka Pontiac ostra, grypopodobna infekcja bez zapalenia płuc o tendencji do samoistnego ustępowania Czas inkubacji: 2-3 dni Przypadki ~800.000 – 1.5 miliona/ rok (szacunki RKI) Choroba legionistów Zapalenie płuc (gorączka, dreszcze, kaszel), niekiedy śmiertelne Czas inkubacji: 2-10 dni Przypadki:~ 6.000 - 20.000 / rok (szacunki RKI) Przypadki śmiertelne: ~ 1.000 - 3.000 / rok (szacunki RKI)

4 Dyrektywa w sprawie wody do spożycia 98/83/EC Dr. K. Luden Legionella nie uwzględnione, ale Obowiązki ogólne (Artykuł 4): Woda jest czysta, jeżeli: jest wolna od wszelkich mikroorganizmów, które w ilościach lub stężeniach stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego Artykuł 5 (3) Normy jakości Państwo Członkowskie ustala wartości dla dodatkowych parametrów nieobjętych załącznikiem I w przypadku, gdy wymaga tego ochrona zdrowia ludzkiego na terytorium tego kraju lub jego części. Ustalone wartości powinny co najmniej spełniać wymagania art. 4 ust. 1 lit. a).

5 Niemiecka ustawa ws. wody do spożycia (DWD) Dr. K. Luden § 18 Monitoring prowadzony przez publiczne instytucje ochrony zdrowia (1) Publiczne instytucje ochrony zdrowia nadzorują wodę dostarczaną … instalacjami domowymi, z których udostępniana jest ona odbiorcom, w szczególności w szkołach, przedszkolach, szpitalach, restauracjach i innych obiektach publicznych, pod względem spełniania wymogów rozporządzenia przez odpowiednie badania.

6 Dr. K. Luden Legionella wspomniane dwukrotnie: §20 nakaz publicznych instytucji ochrony zdrowia publiczne instytucje ochrony zdrowia mogą nakazać analizę dodatkowych parametrów wziąwszy pod uwagę okoliczności występujące w danym przypadku… np. Legionella… oraz Monitoring kontrolny (Załącznik) Monitoring kontrolny obejmuje badanie na obecność Legionella w centralnych systemach ogrzewania wody do spożycia wchodzących w skład instalacji domowych, z których dostarczana jest woda do odbiorców. Niemiecka ustawa ws. wody do spożycia (DWD)

7 Uzasadnienie Dr. K. Luden Ze względu na poważne potencjalne zagrożenie zdrowia ludzkiego ze strony Legionella w domowych instalacjach wody ciepłej, woda w tych instalacjach musi być monitorowana na obecność tych bakterii w obiektach, gdzie woda dostępna jest publicznie. ALE

8 Pytania Dr. K. Luden Jaki jest cel tego monitoringu? Wykrywanie zanieczyszczenia systemowego, czy ocena poważnego ryzyka? Jakie wartości parametryczne przyjąć do oceny wyników? Pobieranie prób: gdzie, ile prób, kiedy?

9 Cel monitoringu Dr. K. Luden Rekomendacje NLGA (2006) oraz FEA (2007): wykrywanie zanieczyszczenia systemowego Celem monitoringu prowadzonego w Dolnej Saksonii jest zbieranie informacji o zanieczyszczeniu systemowym z wykorzystaniem porównywalnych wyników uzyskiwanych dzięki zharmonizowanym technikom próbobrania oraz identyfikacji prób w systemie kodowym. Laboratoryjna metoda wykrywania Legionella została również uwzględniona, ponieważ norma ISO 11731 nie została przełożona na normę DIN.

10 Normy techniczne Dr. K. Luden DIN 1988 (1988): norma techniczna dla instalacji wody do spożycia VDI*-Przewodnik 6023 (2006): planowanie, budowa, eksploatacja i konserwacja systemów ogrzewania wody do spożycia z uwzględnieniem zasad higieny DVGW** W 551 (2004): System ogrzewania i dystrybucji wody do spożycia, techniczne środki ograniczenia wzrostu Legionella; planowanie, montaż, eksploatacja i modyfikacja instalacji wody do spożycia DVGW** W 553 (1998): Wielkość centralnych systemów obiegu wody ciepłej *VDI: Stowarzyszenie Inżynierów Niemieckich **DVGW: Niemieckie Techniczno – Naukowe Stowarzyszenie Gazu i Wody

11 Rekomendacje Federalnej Agencji Środowiska (FEA) Dr. K. Luden Kategorie obiektów podlegających monitoringowi 1)Szpitale i domy opieki (dla osób starszych, niepełnosprawnych, niemowląt) 2)Ambulatoria, stacje dializ, ośrodki rehabilitacyjne… 3)Szkoły, przedszkola 4)Hotele, hostele 5)Inne ośrodki szkoleniowe, domy wczasowe, kempingi, etc. 6)Obiekty sportowe 7)Komunalne budynki mieszkalne

12 Rekomendacje Federalnej Agencji Środowiska (FEA) Dr. K. Luden Dodatkowo do W551: W obiektach kategorii 1 i 2 (szpitale i domy opieki) bez monitoringu orientacyjnego, zawsze szczegółowy Dodatkowe próby pobiera się w jednostkach podwyższonego ryzyka (np. oddziały intensywnej terapii) W obiektach o wielu oddziałach (Teilstränge) próby pobiera się w jednostkach, gdzie używa się natrysków

13 Wartości parametryczne Dr. K. Luden Brak rekomendacji władz, ponieważ: Brak lub skąpe dane na temat korelacji stężenia Legionella, a poziomem infekcji Legionella nie są równomiernie rozłożone w wodzie (biofilm, ameby) ? Czy spełniająca wymogi domowa instalacja wody ciepłej nie powinna być wolna od Legionella? Wykrycie 500 CFU/100 ml jednego dnia może dać 5000 lub 500 000 dnia następnego.

14 W551 Dr. K. Luden Legionella CFU/100ml Poziom zanieczyszczenia Środki Dalsze dochodzenie Działania następcze > 10.000 bardzo wysokiBezpośrednie środki zapobiegawcze (dezynfekcja, zakaz użytkowania), konieczne działania naprawcze Natychmiastowe1 tydzień po dezynfekcji lub działaniach naprawczych > 1.000wysokiDziałania naprawcze zależą od wyników dalszego dochodzenia Bezzwłoczne 100 średniBrakW ciągu 4 tygodni < 100niski/brakBrak Po 1 roku Ocena wyników monitoringu rutynowego (orientacyjnego, 1 x do roku)

15 Dolna Saksonia Dr. K. Luden Punkt pobrania próby Obiekty sprawdzane podczas monitoringu Verteiler Zulauf 1 2 i 2) LS1-LSi Steigstrang 1) L1 Austritt Trinkwassererwärmer 3) L3 Rücklauf Zirkulationsleitung 1 2 i Zawsze najpierw techniczna lustracja i inspekcja instalacji (do rekomendacji dołączona jest lista kontrolna) Negatywny wynik badania prób na obecność Legionella nie jest dowodem technicznej sprawności systemu

16 Pobieranie prób Dr. K. Luden Specyfikacja: L1pobrać próbę przy temperaturze maksymalnej, zapisać temperaturę próbobrania LSspuścić dokładnie 1 litra wody, pobrać próbę, zapisać temperaturę próbobrania, spuścić wodę do osiągnięcia temperatury maksymalnej, zapisać temperaturę L3spuścić niewielką ilość wody w celu pobrania próby wody będącej w obiegu, zapisać temperaturę Postępować zgodnie z ISO 19458, cel b.

17 Pobieranie prób - ISO 19458 Dr. K. Luden CelJakość Usunąć podłączone urządzenia Zdezynfe kować Spuścić wodę a W głównym wodociągu Tak bW kranieTak Nie a (minimalnie) c Do konsumpcji Nie a spuścić niewielką ilość wody, aby zlikwidować wpływ dezynfekcji kranu Wykrywanie zanieczyszczenia systemowego: cel b

18 Pobieranie prób - ISO 19458 Dr. K. Luden CelJakość Usunąć podłączone urządzenia Zdezynfe kować Spuścić wodę a W głównym wodociągu Tak bW kranieTak Nie a (minimalnie) c Do konsumpcji Nie a spuścić niewielką ilość wody, aby zlikwidować wpływ dezynfekcji kranu Ocena ryzyka lub dochodzenie w konkretnym przypadku: cel C

19 Dr. K. Luden Próba wody Bezpośrednia hodowlaFiltracja przez membrany 0.5 ml GVPC 20 ml GVPC 100 ml GVPC Inkubacja w 36 ± 2°C przez 7- 10 dni Tworzenie się subkultur Metoda wykrywania - ISO 11731 opcjonalne

20 Dr. K. Luden Metoda wykrywania - ISO 11731 Zakres pomiaru: 1)Do hodowli 2x 0.5 ml < 100 do 40.000 CFU/100 ml przy maksymalnej liczbie 200 kolonii na szalce zgodnie z ISO 8199 2)Filtracja przez membrany 20 ml < 5 do 500 CFU/100 ml przy maksymalnej liczbie 100 CFU/filtr Łącznie< 5 do 40.000 CFU/100 ml

21 Dr. K. Luden Wyniki 2005 Legionella [n] Próby [n] Ocena wg W551 łącznie2637 < 51873Brak / niskie zanieczyszczenie 5 764 Niskie zanieczyszczenie > 10 644 Niskie zanieczyszczenie > 100409Średnie, średnioterminowe działania naprawcze > 1.000149Wysokie zanieczyszczenie, krótkoterminowe działania naprawcze > 10.00042Bardzo wysokie zanieczyszczenie, bezzwłoczne działanie > 100.0001Bardzo wysokie zanieczyszczenie, bezzwłoczne działanie

22 Dr. K. Luden Konsekwencje Wobec obiektów, gdzie badanie prób wykazuje bardzo wysokie zanieczyszczenie Legionella może zostać wydany nakaz podjęcia natychmiastowych działań. Operatorzy instalacji domowych o średnim zanieczyszczeniu proszeni są o przedstawienie średnioterminowego planu naprawczego Świadczy się usługi doradcze, niekiedy zamykane są obiekty, np. natryski w publicznych basenach jako środek ochrony zdrowia publicznego BRAK nakazu podjęcia konkretnych działań ze strony publicznych organów ochrony zdrowia. Za dostarczanie bezpiecznej wody odpowiedzialny jest operator instalacji domowej.

23 Uwagi końcowe Dr. K. Luden W Dolnej Saksonii zharmonizowano pobieranie prób i badania na obecność Legionella w instalacjach domowych. Konsultacje służb ochrony zdrowia z operatorami instalacji domowych zanieczyszczonych Legionella zostały ułatwione. Techniki pobierania prób są odpowiednie do celu monitoringu. Stosowanie jest zalecanego protokołu oraz rejestrowanie temperatur jest często pierwszym krokiem do identyfikacji źródła problemu. Chociaż normy techniczne istnieją od ponad 20 lat, większość instalacji wciąż jest niezmodernizowana.


Pobierz ppt "Warschau Nov. 20081 Dr. K. Luden Bakterie typu Legionella w instalacjach domowych Dr Katrin Luden."

Podobne prezentacje


Reklamy Google