Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne działania Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” na rzecz ochrony walorów przyrodniczych doliny Bugu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne działania Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” na rzecz ochrony walorów przyrodniczych doliny Bugu."— Zapis prezentacji:

1

2 Praktyczne działania Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” na rzecz ochrony walorów przyrodniczych doliny Bugu

3 Projekt „Ochrona terenów nadbużańskich”
w latach przeprowadzono prelekcje w 63 szkołach podstawowych w których wzięło udział 5113 osób W ramach projektu przy współpracy z Dyrekcjami Parków Krajobrazowych: Nadbużańskiego i „Podlaskiego Przełomu Bugu” ogłoszono konkurs „Spotkania z przyrodą” do którego przystąpiło 896 uczniów, reprezentujących 53 szkoły z 23 nadbużańskich gmin. W prace konkursowe zaangażowało się 95 nauczycieli 

4

5 Ochrona bociana białego
W latach w dolinie Bugu zabezpieczyliśmy w sumie 178 gniazd bociana białego (cięcia pielęgnacyjne drzew, platformy na słupy energetyczne, platformy na budynki i drzewa, słupy wolnostojące. Przy współpracy z Zakładami Energetycznych zamontowano 132 platformy na słupy energetyczne Monitoringiem objęto ponad 700 gniazd bociana białego w dolinie Bugu

6

7 Ochrona strefowa ptaków
W dolinie Bugu istnieje 8 stref wokół gniazd orlika krzykliwego i bociana czarnego. działania Towarzystwa polegają na dwukrotnej kontroli stref w ciągu roku. Ich celem jest dostarczenie informacji o efektywności lęgu oraz ewentualnych nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu Posiadane przez Towarzystwo dane, wskazują na obecność w dolinie Bugu kolejnych 2 par orlika krzykliwego i 4 par bociana czarnego. Trwają poszukiwania gniazd

8

9 Monitoring zagrożonych gatunków roślin naczyniowych
Monitoringiem objęto stanowiska mieczyka dachówkowatego, kosaćca syberyjskiego, staroduba łąkowego, storczyka kukawki, buławnika czerwonego i tajęży jednostronnej. W ramach monitoringu oceniane są: liczba osobników wegetatywnych i generatywnych, parametry biometryczne roślin, struktura i zmiany fitocenoz, warunki siedliskowe Uzyskane w trakcie monitoringu dane staną się podstawą do podjęcia działań z zakresu czynnej ochrony stanowisk wymienionych gatunków

10

11 Projekt „Zachowanie walorów przyrodniczych terenów otwartych Podlaskiego Przełomu Bugu”
W latach projekt będzie realizowany na terenie Spółek gruntowych w Borsukach, Gnojnie, oraz na terenie projektowanego rezerwatu krajobrazowego „Trojan” przy współpracy z Dyrekcją PKPPB oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Warszawie Głównym celem projektu jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów pastwiskowo-łąkowych w dolinie Bugu Działania będą polegały głównie na wspieraniu tradycyjnego modelu użytkowania łąkowo-pasterskiego poprzez: - wdrożenie i promocję programów rolno-środowiskowych - wypasanie koników polskich oraz bydła rasy hereford - hamowanie sukcesji wtórnej poprzez wykaszanie i wycinanie samosiewek drzew i krzewów - wykup gruntów na terenie projektowanego rezerwatu „Trojan”


Pobierz ppt "Praktyczne działania Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” na rzecz ochrony walorów przyrodniczych doliny Bugu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google