Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej"— Zapis prezentacji:

1 Działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej

2

3 Ochrona środowiska warunkiem zachowania różnorodności biologicznej
Ochrona genetycznej zmienności biologicznej Ochrona gatunkowa Ochrona ekosystemów

4 Formy ochrony różnorodności biologicznej
Parki narodowe – to duże obszary o charakterze naturalnym, wyróżniające się pięknem i bogactwem przyrody Park Narodowy Gór Stołowych

5 Rezerwaty Leśne Florystyczne Faunistyczne Torfowiskowe Krajobrazowe
Geologiczne Stepowe Wodne Słonoroślowe

6 Pomniki przyrody Pojedyncze formy przyrody ożywionej lub nieożywionej, podlegające ochronie ze względów historycznych, naukowych bądź estetycznych Głazy narzutowe, Serock fot. Hubert Macioch  

7 Parki krajobrazowe W Polsce obecnie jest ok.120 parków krajobrazowych. Tworzone są na terenach o ciekawej rzeźbie terenu, gdzie istnieje jeszcze naturalna przyroda i czyste środowisko

8 Korytarze ekologiczne
Łaczą w jeden ciągły system inne obszary chronione Szerokie naturalne doliny pełnią ważną rolę dla przyrody jako korytarze ekologiczne

9 Użytki ekologiczne Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, itp…. Widok na użytek ekologiczny "Liwo" w gminie Olszanka fot. Mirosław Rzępała

10 Ochrona gatunkowa Głównym celem ochrony gatunkowej jest zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej Bocian czarny

11 Restytucja Odtwarzanie populacji zagrożonego wyginięciem gatunku np. bobra europejskiego, żubra

12 Rekultywacja Wykonywanie określonych zabiegów biologicznych i technicznych, mających na celu przywrócenie obszarom zdewastowanym ich poprzednich właściwości Najbardziej znaną na świecie akcją odnowowy biologicznej była między innymi rekultywacja Tamizy

13 Banki genów Celem tworzenia banków genów jest zachowanie zasobów genowych roślin uprawnych i dziko rosnących Leśny Bank Genów Kostrzyca

14 ,,W ochronie kondorów i ich pobratymców liczy się nie tylko to, że kondory są nam potrzebne, ile że potrzebne są nam ludzkie wartości niezbędne do ich ratowania: bo to ich właśnie nam trzeba, żeby ratować siebie.” Mc Millan, zoolog amerykański

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google