Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej."— Zapis prezentacji:

1 Działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej

2

3 Ochrona środowiska warunkiem zachowania różnorodności biologicznej Ochrona genetycznej zmienności biologicznej Ochrona gatunkowa Ochrona ekosystemów

4 Formy ochrony różnorodności biologicznej Parki narodowe – Parki narodowe – to duże obszary o charakterze naturalnym, wyróżniające się pięknem i bogactwem przyrody to duże obszary o charakterze naturalnym, wyróżniające się pięknem i bogactwem przyrody Park Narodowy Gór Stołowych

5 Rezerwaty Leśne Florystyczne Faunistyczne Torfowiskowe Krajobrazowe Geologiczne Stepowe Wodne Słonoroślowe

6 Pomniki przyrody Pojedyncze formy przyrody ożywionej lub nieożywionej, podlegające ochronie ze względów historycznych, naukowych bądź estetycznych Głazy narzutowe, Serock fot. Hubert Macioch

7 Parki krajobrazowe W Polsce obecnie jest ok.120 parków krajobrazowych. Tworzone są na terenach o ciekawej rzeźbie terenu, gdzie istnieje jeszcze naturalna przyroda i czyste środowisko

8 Korytarze ekologiczne Łaczą w jeden ciągły system inne obszary chronione Szerokie naturalne doliny pełnią ważną rolę dla przyrody jako korytarze ekologiczne

9 Użytki ekologiczne Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, itp…. Widok na użytek ekologiczny "Liwo" w gminie Olszanka fot. Mirosław Rzępała

10 Ochrona gatunkowa Głównym celem ochrony gatunkowej jest zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej Bocian czarny

11 Restytucja Odtwarzanie populacji zagrożonego wyginięciem gatunku np. bobra europejskiego, żubra

12 Rekultywacja Wykonywanie określonych zabiegów biologicznych i technicznych, mających na celu przywrócenie obszarom zdewastowanym ich poprzednich właściwości N ajbardziej znaną na świecie akcją odnowowy biologicznej była między innymi rekultywacja Tamizy

13 Banki genów Celem tworzenia banków genów jest zachowanie zasobów genowych roślin uprawnych i dziko rosnących Leśny Bank Genów Kostrzyca

14 ,,W ochronie kondorów i ich pobratymców liczy się nie tylko to, że kondory są nam potrzebne, ile że potrzebne są nam ludzkie wartości niezbędne do ich ratowania: bo to ich właśnie nam trzeba, żeby ratować siebie. Mc Millan, zoolog amerykański

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google