Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy ochrony przyrody

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy ochrony przyrody"— Zapis prezentacji:

1 Formy ochrony przyrody
- Park narodowy - Park krajobrazowy - Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt - Rezerwat przyrody (ścisły lub częściowy) - Pomnik przyrody Formy ochrony przyrody w Polsce

2 Ścisłej ochronie gatunkowej w Polsce podlegają:
Ochrona gatunkowa... ...ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem. Ścisłej ochronie gatunkowej w Polsce podlegają:

3 Konwalia majowa (Convallaria majalis)

4 Widłak goździsty (Lycopodium clavatum)

5 Żaba trawna (Rana temporaria)

6 Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)

7 Salamandra plamista (Salamandra salamandra)

8 Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)

9 Park Narodowy... ...to chroniony obszar przyrody o dużej powierzchni, nie mniejszej niż 1000ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. Ma on szczególną wartość: przyrodniczą historyczną naukową turystyczną krajoznawczą

10

11 23 PARKI NARODOWE ORAZ ICH SYMBOLE

12 Pomniki przyrody w Toruniu
...są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienie, odznaczające się indywidualnymi cechami, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, źródła, wodospady, skałki, głazy narzutowe, jaskinie, aleje drzew. Pomniki przyrody w Toruniu

13 Dąb Bartek w Zagnańsku

14 Dęby rogalińskie. Od lewa Rus, Czech i Lech

15 Rezerwat przyrody... ...jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych. Zwykło się dzielić rezerwaty na faunistyczne, florystyczne, krajobrazowe, leśne, przyrody nieożywionej, słonoroślowe, stepowe, torfowiskowe i wodne.

16 Obszary chronionego krajobrazu...
...obejmują wyróżniające się krajobrazem tereny o różnych typach ekosystemów. Do obszarów chronionych zaliczamy: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe


Pobierz ppt "Formy ochrony przyrody"

Podobne prezentacje


Reklamy Google