Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu. Położenie Parku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu. Położenie Parku."— Zapis prezentacji:

1 Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu

2 Położenie Parku

3 Podstawowe informacje Data utworzenia – 1994r. Powierzchnia Parku – 30 904 ha Powierzchnia otuliny – 17 131 ha Szerokość Parku 3-6 km Długość Parku w linii prostej – 65 km Długość Bugu w granicach Parku – ok. 93 km

4 Podstawowe informacje Park leży na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego Zajmuje część terenu 8 gmin: Terespol, Zalesie, Rokitno, Janów, Konstantynów, Sarnaki, Platerów i Łosice Leży na terenie 3 nadleśnictw: Chotyłów, Biała Podlaska i Sarnaki od 01.01.2010r. Park został włączony do Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

5 Struktura Parku 33,4 % powierzchni Parku stanowią lasy 21,6 % - łąki i pastwiska 2,6 % wody powierzchniowe pozostałe to grunty orne i infrastruktura techniczna

6 Statutowe działania Parku Dokumentowanie stanu przyrody Aktywna ochrona przyrody Nadzór nad Obszarami Chronionego Krajobrazu (Nadbużański, Radzyński, Łukowski) Zadania z zakresu rozwoju turystyki i rekreacji Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

7 Rzeka Bug jest głównym walorem przyrodniczym Parku jej źródło znajduje się na Wyżynie Podolskiej (Ukraina) ma długość ok. 772 km, w tym w Polsce 587 km a na odcinku 363 km stanowi granicę państwa (z Ukrainą i Białorusią) wpływa do Zalewu Zegrzyńskiego stanowiąc jednocześnie lewobrzeżny dopływ Narwi jej dopływami w granicach Parku są: Krzna, Czyżówka, Sarenka i Toczna jej koryto na charakter rzeki dzikiej, meandrującej, szerokość i głębokość koryta są zmienne

8 Rzeka Bug zasilana jest przez dopływ śnieżno-deszczowy spływ wielkich wód powoduje odcinanie zakoli i powstawanie starorzeczy Bug w okolicach Gnojna – widok ze skarpy

9 Cenne obszary przyrodnicze nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe brzegi Bugu i starorzecza porośnięte krzewiastymi formacjami wierzby wiciowej, purpurowej, kruchej, białej

10 Cenne obszary przyrodnicze przybrzeżne łachy i wydmy piaszczyste Bug przy rez. Kózki

11 Cenne obszary przyrodnicze starorzecza z rozwiniętą roślinnością szuwarową i pływającą, stanowią doskonałe miejsce życia wielu gatunków zwierząt Jezioro Konik

12 Cenne obszary przyrodnicze murawy kserotermiczne Rezerwat Kózki

13 Szata roślinna na terenie Parku stwierdzono występowanie 765 gatunków roślin, wśród nich gat. chronionymi są: Widłaki: wroniec, jałowcowaty, spłaszczony, goździsty Wawrzynek wilczełyko (Daphne merezeum) Widłak spłaszczony (Diphasiastrum complanatum)

14 Szata roślinna Kosaciec syberyjski Parzydło leśne (Aruncus sylvestris)

15 Szata roślinna Podkolan biały (Planathera bifolia ) Storczyki - kukułka

16 Szata roślinna Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) Lilia złotogłów (Lilium martagon)

17 Szata roślinna Brzoza niska (Betula humilis) i Zimoziół północny (Linnaea borealis) występują tu także: Zawilec wielokwiatowy Tajęża jednostronna Kukuczka kapturkowata Lepnica litewska Tojad smukły

18 Fauna ssaki – 33 gatunki ptaki – ok. 150 gatunków gady – 9 gatunków, w tym narażony na wyginięcie żółw błotny płazy – 10 gatunków ryby – 41 gatunków Żaba moczarowa (Rana arvalis) Żółw błotny (Emys orbicularis)

19 Z korytem Bugu związane jest występowanie: Sieweczki obroźnej i rzecznej Rybitwy zwyczajnej i białoczelnej Rybitwa białoczelna (Sternula albifrons) Sieweczka obroźna (Charadrius dubius)

20 Z korytem Bugu związane jest występowanie: Brodźca piskliwego Mewy pospolitej Jaskółki brzegówki Zimorodka Jaskówka brzegówka (Riparia riparia) Zimorodek (Alcedo atthis)

21 Cenna awifauna to także: Bocian czarny (Ciconia nigra) Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

22 Puchacz (Bubo bubo)

23 Rezerwaty przyrody (7) leśne: Łęg Dębowy Zabuże Stary Las faunistyczne: Kózki Czapli Stóg krajobrazowy Szwajcaria Podlaska florystyczny Mierzwice

24 Inne formy ochrony przyrody Pomniki przyrody (120) – głównie okazałe drzewa i kilka głazów pokaźnych rozmiarów Użytki ekologiczne (30) Kamienna Baba w Neplach

25 Wartości kulturowe w Parku Kościółki Stary Pawłów Krzyczew

26 Wartości kulturowe w Parku przydomowe i przydrożne kapliczki

27 Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne Nadbużańskie Łęgi Bużny Most Trojan Szwajcaria Podlaska Kalinik

28 Działalność edukacyjna Parku – prelekcje i warsztaty w szkołach - ok.620 osób w siedzibie i muzeum Parku - ok.570 osób zajęcia w terenie - ok. 660 osób Dane za I półrocze 2011.

29 Działalność edukacyjna Parku organizowanie konkursu pt. Spotkania z przyrodą im. Jerzego Ostaszewskiego współorganizowanie konkursu Mój las i Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

30 Działalność promocyjno-edukacyjna Parku udział w cyklicznych imprezach organizowanych w gminach z terenu Parku – Dni Serpelic, Aukcja Koni w Janowie Podlaskim, Dożynki Gminne itp. współorganizacja międzynarodowego pleneru fotograficznego udział w akcjach przyrodniczych np. Ptakoliczenie

31 Współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z innymi jednostkami Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Towarzystwo Przyrodnicze Bocian Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim Stowarzyszenie Kulturalne Bugowiaki w Neplach Oddział Terenowy RDOŚ w Białej Podlaskiej

32 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu. Położenie Parku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google