Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lekcja przyrody w klasie V Dział: Człowiek w środowisku Temat: Formy ochrony przyrody Cele lekcji: Poznanie różnych form ochrony przyrody Poznanie obiektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lekcja przyrody w klasie V Dział: Człowiek w środowisku Temat: Formy ochrony przyrody Cele lekcji: Poznanie różnych form ochrony przyrody Poznanie obiektów."— Zapis prezentacji:

1

2 Lekcja przyrody w klasie V Dział: Człowiek w środowisku Temat: Formy ochrony przyrody Cele lekcji: Poznanie różnych form ochrony przyrody Poznanie obiektów przyrodniczych objętych ochroną w najbliższej okolicy

3 - Park narodowy - Park krajobrazowy - Obszar chronionego krajobrazu - Ochrona gatunkowa - Rezerwat przyrody - Pomnik przyrody Formy ochrony przyrody w Polsce

4 Park Narodowy...... to chroniony obszar przyrody o dużej powierzchni, nie mniejszej niż 1000ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. Ma on szczególną wartość: przyrodniczą historyczną naukową turystyczną krajoznawczą

5 Obszar chronionego krajobrazu...... obejmuje wyróżniające się krajobrazem tereny o różnych typach ekosystemów.

6 Ochrona gatunkowa......ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem.

7 Pomniki przyrody...... są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienie, odznaczające się indywidualnymi cechami, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,jary, głazy narzutowe, jaskinie.

8 Rezerwat przyrody...... jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.Zwykło się dzielić rezerwaty na faunistyczne, florystyczne, krajobrazowe, leśne, przyrody nieożywionej, słonoroślowe, stepowe, torfowiskowe i wodne.

9 Roztoczańskim Park Narodowy Położenie - Polska środkowo - wschodnia

10 Logo Parku

11 Utworzony w 1974r. na powierzchni 7885 ha, leży na terenie województwa lubelskiego. Obejmuje część Roztocza środkowego. Na krajobraz Parku składają się zalesione wzniesienia, często o stromych zboczach, jary.Wody z terenu Parku odprowadza rzeka Wieprz i strumień Świerszcz, zasilane licznymi źródłami i krasowymi wywierzyskami. Występują tu prawie wszystkie krajowe gatunki drzew. Najbardziej charakterystycznym typem lasu są buczyny. Obok zespołów leśnych, występują zespoły łąkowe, torfowiskowe, bagienne i wodne. Flora Parku jest różnorodna, liczy 750 gatunków roślin naczyniowych. Fauna jest reprezentowana przez: jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, zające, ryjówkę aksamitną, popielicę koszatkę, kilkanaście gatunków nietoperzy. W1979r. Wprowadzono bobry, a w 1982r. Koniki polskie – tarpany. Bogata jest również ornitofauna. Płazy reprezentowane są przez salamandrę plamistą, traszkę zwyczajną i grzebieniastą i inne, a wśród gadów najciekawsze to: jaszczurki zwinki i żyworódki, padalec, żmija zygzakowata.

12 Warto zobaczyć Rośliny: rosiczka

13 widłak

14 dąb

15 storczyk

16 Zwierzęta: konik polski

17 Jaszczurka zwinka

18 Salamandra plamista

19 padalec

20 Warto zwiedzić : Zagrodę w Guciowie

21 szumy na Tanwi

22 Czartowe Pole

23 Bukową Górę

24 kościół w Zwierzyńcu

25 Autorka: Dorota Pędzierska- nauczyciel przyrody i biologii w ZS w Szewni Górnej Bibliografia: Szkolna Multimedialna Encyklopedia Przyrody – EMAPA Sp. z o.o. www.play.com.pl www.images.google.pl www.pro.most.org.pl/roztoczański www.mos.gow.pl/kzpn/pl/rozt


Pobierz ppt "Lekcja przyrody w klasie V Dział: Człowiek w środowisku Temat: Formy ochrony przyrody Cele lekcji: Poznanie różnych form ochrony przyrody Poznanie obiektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google