Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

podsumowanie II edycji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "podsumowanie II edycji"— Zapis prezentacji:

1 podsumowanie II edycji
„Trzymaj Formę!” OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY podsumowanie II edycji koordynator powiatowy: Grażyna Nowaczewska Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

2 Realizacja II edycja ( 2007 / 2008 ) ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w 19 powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

3 11796 uczniów W województwie kujawsko-pomorskim
I edycję programu realizowało 268 szkół (248 gimnazjalnych i 20 podstawowych) odstąpiło 14 szkół (5 %) ze zgłoszonych 282 II edycję programu realizowały 384 szkoły(o116 szkół więcej) 268 gimnazjalnych (na ogólną liczbę 356 w województwie) 116 podstawowych (na ogólną liczbę 699 w województwie) w programie uczestniczyło 2,5 tys. klas i 60 tys. Uczniów Bydgoszcz i powiat bydgoski: 51 szkół gimnazjalnych – uczniów 6 szkół podstawowych – 1627 uczniów 1 szkoła specjalna – 10 uczniów 11796 uczniów

4 KOORDYNATORZY PROGRAMU
•poziom wojewódzki koordynator wojewódzki - Mirosława Kierblewska Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Bydgoszcz • poziom powiatowy 19 koordynatorów powiatowych-pracowników oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE • poziom szkolny 400 koordynatorów szkolnych ( w 1 edycji 259, o 141 więcej) (147 nauczycieli biologii, 85 nauczycieli wych. fiz., 59 nauczycieli innych przedmiotów, 51 pedagogów, 29 dyrektorów /wicedyrektorów, 10 pielęgniarek, 9 wychowawców świetlic, 2 psychologów, 8 innych)

5 SZKOLNI REALIZATORZY PROGRAMU
1.780 (w 1 edycji 1.335, o 445 osób więcej) nauczycieli (biologii 288, wych. fiz. 355, in. 752) - 89 pielęgniarek szkolnych - 86 pedagogów szkolnych - 64 dyrektorów /wicedyrektorów szkół - 52 wychowawców świetlic - 16 bibliotekarzy szkolnych - 16 opiekunów kół PCK - 13 psychologów /terapeutów - 12 instruktorów gimnastyki korekcyjnej - 11 kucharek szkolnych - 26 pozostałych –logopedzi, opiekunowie kół i sklepików, członkowie rad pedagogicznych, pracownicy administracji szkolnej, intendenci, pracownicy PIS

6 PARTNERZY PROGRAMU • piony Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 19 powiatach pion Higieny Żywienia, pion Higieny Dzieci i Młodzieży, pion Higieny Komunalnej, PPIS • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Depart. Polityki Zdrowotnej • samorządy lokalne - powiatowe, miejskie, gminne/ w 15 powiatach Urzędy Gmin pow. Brodnica (Brodnica, Bobrowo, Jabłonowo, Osiek, Świedziebnia), UM (Wydział Ochrony Środowiska) Bydgoszcz, UMiG Chełmno, UMiG Golub-Dobrzyń, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Lipno, Kikół, Dobrzyń i Skępe, Starostwo Powiatowe Mogilno, Burmistrz Strzelna, Wójt Dąbrowy /Mogilno, Starostwo Powiatowe Tuchola, Burmistrz Tucholi, Urzędy Gmin w pow. Tuchola, Wójt Gminy Dębowa Łąka/ Wąbrzeźno, Rady Gmin Książki i Dębowa Łąka, UMiG pow. Świecie, Urząd Miejski Żnin

7 PARTNERZY PROGRAMU c.d. • Miejskie i Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ min. 21 Aleksandrów, Brodnica, Chełmno, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Mogilno (Dąbrowa), Nakło, Lipno (Kikół, Dobrzyń, Skępe, Lipno), Sępólno (Więcbork), Świecie, Toruń, Wąbrzeźno • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej/ min. 6 Aleksandrów, Brodnica, Sępólno, Golub-Dobrzyń, Toruń

8 PARTNERZY PROGRAMU c.d. • Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (dr Grzegorz Nowicki) • Szkoła Promująca Zdrowie w Tucholi • dyrekcje szkół, samorządy uczniowskie, rady rodziców (pow. Wąbrzeźno -SP Jarantowice, Gimnazjum Dębowa Łąka, koordynator SP Płąchawy) • Domy Kultury, Gminne Ośrodki Kultury/ Brodnica, Sępólno (Sępólno, Więcbork), Żnin • Biblioteka Gminna Brodnica • Multikino Włocławek

9 PARTNERZY PROGRAMU c.d. • Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” Więcbork pow. Sępólno • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Więcbork pow. Sępólno • Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej Wąbrzeźno • Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii Sępólno • Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy (dr D. Kurylak koordynator Regionalnego programu zwalczania otyłości u dzieci i młodzieży) • szkolna służba zdrowia, placówki służby zdrowia

10 PARTNERZY PROGRAMU c.d. • PCK –koła w 11 powiatach / Aleksandrów, Brodnica, Bydgoszcz, Grudziądz, Radziejów, Rypin, Sępólno, Toruń, Tuchola, Włocławek, Żnin (Janowiec Wlkp.) • Polskie Towarzystwo Higieniczne O /Toruń-Włocławek • Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej O /Toruń-Włocławek, O /Bydgoszcz •Szkolne Koło Miłośników Zdrowia i Higieny Radziejów

11 PARTNERZY PROGRAMU c.d. • Stowarzyszenie „Flandria” Inowrocław • Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Rogoźno pow. Grudziądz • Stowarzyszenie „Spróbujmy razem” Warlubie pow. Świecie • Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji „Czyż-nie” pow.Toruń • Klub Przyjaciół Gimnazjum Witolda Bielowskiego Warlubie pow. Świecie • Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży Toruń • Koło Ekologiczne Radziejów • Koło Ligi Ochrony Przyrody Bydgoszcz

12 PARTNERZY PROGRAMU c.d. • Stowarzyszenia, ośrodki i kluby sportowe, rekreacyjne, turystyczne, np. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i TKKF Brodnica, UKS ”Jastrząb” Brodnica, Koło Turystyczne „Dreptaki” Bydgoszcz, Grudziądz -„Olimpia”, „Wisła”, „Stal”, Koło Turystyczno - Krajoznawcze „Meteor” SP Nr 3 „Olimpijczyk” Mogilno, M-GOKiR Strzelno pow. Mogilno Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna” Sępólno, UKS „Poraj” Żalno Tuchola,

13 PARTNERZY PROGRAMU c.d. • Parki Krajobrazowe Dyrekcje Brodnickiego i Krajeńskiego / Brodnica, Sępólno Krajeńskie • Nadleśnictwa Różanna pow. Bydgoszcz, Jamy pow. Grudziądz, Dąbrowa i Osie pow. Świecie, Leśnictwo Pokrzydowo pow. Brodnica • Koło Łowieckie Nr 51 „Bażant” pow. Inowrocław • Stowarzyszenie Wędkarskie Inowrocław •Szkoła Leśna w Barbarce pow. Toruń

14 PARTNERZY PROGRAMU c.d. • Gospodarstwo Ekologiczne Mieczysława Babalskiego Pokrzydowo pow. Brodnica • Gospodarstwo Rybackie pow. Brodnica • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo / Nakło • Koło Gospodyń Wiejskich Unisław pow. Chełmno

15 PARTNERZY PROGRAMU c.d. • Policja Golub-Dobrzyń, Skępe pow. Lipno, Tuchola • Straż Miejska Toruń • Straż Pożarna Tuchola • banki (PKO Wąbrzeźno i Bank Spółdzielczy Książki pow. Wąbrzeźno, Kredyt Bank Filia Nr 6 Bydgoszcz, Bank Żywności Toruń)

16 PARTNERZY PROGRAMU c.d. • zakłady pracy Hand - Spol, Beller Druk Paczkowscy, Nordhaus Nieruchomości Bydgoszcz, Handel Artykułami Wielobranżowymi i Prasą D. Nowińska Bydgoszcz, Geotermia, Solanki SPA, Foto-Centrum Grudziądz, Mleczarnia, Piekarnia „Piekuś”, „Staropolskie Jadło”, „Pozkal” Inowrocław Przedsiębiorstwo Komunalne Tuchola, Zakłady Mięsne Skiba gm. Gostycyn pow. Tuchola PZU, AVON, Piekarnia „Profit”, Agrocomex z Jabłonowa, Ampol - Merol Wąbrzeźno

17 PARTNERZY PROGRAMU c.d. • sklepy spożywcze i owocowo-warzywne– Dębowa Łąka i Książki pow. Wąbrzeźno, sklepy –Grudziądz, Biedronka –Toruń • sklepiki szkolne/ Bydgoszcz, w 6 placówkach pow. Żnin, intendenci szkolni Włocławek • Rzecznik Praw Konsumenckich/ Brodnica, Golub-Dobrzyń, Tuchola

18 PARTNERZY PROGRAMU c.d. • Dietetycy Grudziądz, Nakło, DPS Gołuszyce pow. Świecie • Rehabilitant Inowrocław • partia: Polskie Stronnictwo Ludowe Mogilno • media - 43 (17 redakcji prasowych, 2 rozgłośnie radiowe, 2 stacje TV, 22 portale internetowe)

19 FORMY REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU
Szkolenia / narady powiatowe (19 PSSE) 62 szkolenia -383 uczestników, 165 narad -437 uczestników szkolne (384 szkoły) 172 szkolenia uczestników, 146 narad -815 uczestników ogółem w województwie kujawsko-pomorskim: 236 szkoleń dla uczestników 314 narad z udziałem osób

20 FORMY REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU c.d.
Dystrybucja pakietów edukacyjnych do szkół łącznie dystrybuowano do 384 szkół minimum materiałów edukacyjnych ( materiały programowe, minimum pomocniczych)

21 FORMY REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU c.d.
Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych w środkach masowego przekazu efektem podjęcia współpracy z lokalnymi mediami (17 redakcji prasowych, 2 rozgłośnie radiowe, stacje TV, 22 portale internetowe) na terenie 15 powiatów były 54 publikacje (w 1 edycji 41) 28 artykułów prasowych, 2 audycje radiowe 2 emisje telewizyjne 22 strony internetowe

22 Przykłady publikacji w mediach:
Express Żniński Żnin „Jak zrezygnować z tłustej golonki” 19 X 2007 „Najważniejsze jest zdrowie” 5 X 2007 „Olimpiada zdrowia” 9 IV 2008 Tygodnik PAŁUKI Żnin „Jak jeść, żeby nie przytyć” 20 X 2007 „Promocja zdrowego stylu życia” 11VI 2008 Gazeta Pomorska - dodatek regionalny Żnin „Pokonać nadwagę” 25 X 2007ogólnopolski

23 FORMY REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU c.d.
Działania prowadzone w placówkach szkolnych Realizacja programu w szkołach odbywała się według jednolitych założeń merytorycznych i organizacyjnych, głównie w oparciu o metodę projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami opracowywali propozycje propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole, jak i w rodzinie oraz w środowisku lokalnym. W I edycji opracowanych zostało 128, a w II edycji 167 projektów

24 Przedstawienie „Ekokapturek” promujące zasady zdrowego żywienia
Przedstawienie „Ekokapturek” promujące zasady zdrowego żywienia. Gimnazjum Wtelno

25 FORMY REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU c.d.
Działania prowadzone w placówkach szkolnych c.d. przykłady niektórych spośród 167 projektów edukacyjnych: „Ruch i dietka to zdrowa i piękna sylwetka” (Brodnica), „Trzymaj formę razem z nami” (Brodnica), „Żyjmy zdrowo i wesoło” (Chełmno), „Zdrowo i witaminowo” (Grudziądz), „Zdrowo jemy, aktywnie żyjemy” (Inowrocław), „Gimnazjalisto –małymi krokami po zdrowie” (Strzelno / Mogilno), „W zdrowym ciele zdrowy duch” (Sępólno), „Moda na zdrowie” (Kamień Kraj. / Sępólno), „Ruszaj po zdrowie” (Wałdowo / Sępólno), ”Entliczek, pentliczek –zdrowy stoliczek” (Sośno / Sępólno) „Jak dbać o ciało, żeby ono nie rdzewiało” (Świecie), „Mamo, Tato –nie tucz mnie” (Tuchola), „Trzymaj formę ponad normę” (Wąbrzeźno), „Zdrowy styl życia to nie tajemnica” (Włocławek), „Maszyny kuszą” (Żnin), „Chcesz przedłużyć sobie życie –ćwicz i odżywiaj się należycie” (Żnin).

26 FORMY REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU c.d.
Działania prowadzone w placówkach szkolnych c.d. Formy stosowane w ramach realizacji programu: • wykłady 302 / osób • prelekcje 605 / • pogadanki / • instruktaże 566 / • pokazy 640 / • ćwiczenia / • projekcje filmów 313 / 5.231 • formy wizualne: plakaty 326/ , gazetki 208/ , wystawy 172/ broszury, ulotki, foldery, modele; ogółem 761 /

27 Gimnazjum nr 1 Koronowo

28 • imprezy prozdrowotne 301 / 36.473 • publikacje w mediach 116
FORMY REALIZACJI 2 EDYCJI PROGRAMU c.d. Działania podjęte w placówkach szkolnych c.d. Formy stosowane w ramach realizacji programu: • gry i zabawy 42 9/ 7.585 • konkursy 397 / • imprezy prozdrowotne 301 / • publikacje w mediach 116 • audycje w szkolnym radiowęźle 1 / 594 • apele 12/ 2.520 • przedstawienia teatralne 9/ 970 • poradnictwo indywidualne 906 / 906 • badania ankietowe, sondaże 104 / 6.332 • punkty informacyjne 49 / 2.943 • zajęcia informatyczne 40 / 2.500

29 FORMY REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU c.d.
Działania podjęte w placówkach szkolnych c.d. • Zakładane cele projektów udało się zrealizować całkowicie w 153, a częściowo w 138 szkołach (w I edycji: c.92, cz.125). • Na realizację programu przeznaczono średnio 6 godzin (od 3 do 10) w jednej klasie. • Rezultaty projektów zostały zaprezentowane publicznie przez uczniów przynajmniej dla 58 tys. osób (w I edycji –13 tys.). • Stopień zaangażowania uczestników programu w większości szkół był duży, zarówno ze strony realizatorów szkolnych, jak i uczniów. • Podobnie jak w 1 edycji niewielki był stopień zaangażowania rodziców (odbyło się 557 spotkań z rodzicami osób).

30 Wybrane inicjatywy realizowane w szkołach
w województwie kujawsko-pomorskim (przykłady)

31 wybrane inicjatywy realizowane w szkołach (przykłady)
PSSE Aleksandrów Kujawski • Przedstawienie pt. „Trzymaj Formę, a będziesz zdrów!” wystawione w Publ. Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim; udział pracowników OZ i HDM PSSE; głównym tematem przedstawienia było prawidłowe żywienie oraz aktywność fizyczna.

32 wybrane inicjatywy realizowane w szkołach (przykłady)
PSSE Bydgoszcz • W Gimnazjum nr 20 przy ul. Karpackiej w Bydgoszczy, koordynator szkolny programu (pedagog) opracował własny projekt wzmacniający realizację pt. "Aktywność fizyczna i sposób odżywiania, jako metody dbania o zdrowie i prawidłowa sylwetkę". • W Gimnazjum nr 17 przy ul. Z. Nałkowskiej w Bydgoszczy w ramach programu młodzież przygotowała dla całej szkoły konkurs wiedzy, dotyczący roli, zalet warzyw i owoców oraz konkurs na najlepszy plakat promujący zdrową żywność oraz świadome wybieranie (kupowanie) produktów spożywczych. • W Gimnazjum nr 24 przy ul. T. Kościuszki w Bydgoszczy realizację zadań w ramach programu połączono z działalnością szkolnego koła turystycznego "Dreptaki". Podczas organizowanych wycieczek poruszano zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej.

33 Gimnazjum nr 9 Bydgoszcz

34 wybrane inicjatywy realizowane w szkołach (przykłady)
• W Gimnazjum nr 38 przy ul. A. G. Siedleckiego w Bydgoszczy w ramach programu nawiązano współpracę z instruktorem pływania z przedszkola przy ul. Morskiej, który poprowadził zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej, omawiając zalety uprawiania sportu i prowadzenia aktywnego trybu życia. • W Gimnazjum nr 37 przy ul. Kcyńskiej 49 w Bydgoszczy nawiązano współpracę z poradnią ds. walki z otyłością i nadwagą u dzieci i młodzieży, prowadzoną przez dr Kurylak z Woj. Szpitala Dziecięcego -rodzice dzieci z nadwagą lub otyłością mieli możliwość skorzystania z porad lekarzy i innych specjalistów z poradni. W ramach programu zorganizowano również ogólnoszkolne targi zdrowej żywności oraz tydzień kolorów, podczas którego przeprowadzano degustacje owoców i warzyw o tej samej barwie. • W Gimnazjum nr 31 przy ul. Puszczykowej w Bydgoszczy przeprowadzono uroczyste podsumowanie programu "Trzymaj Formę" pod nazwą "Dzień dla Zdrowia", podczas którego młodzież i dzieci serwowały przygotowane przez siebie surówki, sałatki i kanapki oraz przedstawiły ewaluację przeprowadzonej wcześniej wśród rówieśników i nauczycieli ankiety, dotyczącej stylu życia, sposobu odżywiania się i aktywności fizycznej.

35 wybrane inicjatywy realizowane w szkołach (przykłady)
• W Szkole Podstawowej nr 14 przy ul Żmudzkiej w Bydgoszczy koordynatorowi udało się pozyskać do realizacji zadań programowych większość nauczycieli przedmiotowych, którzy wyszukiwali powiązań poruszanych w programie zagadnień z wykładanymi przez nich przedmiotami. Realizacja programu przebiegała z dużym rozmachem, a tematy były przedstawiane wszystkim uczniom w postaci gazetek ściennych, plakatów, przestrzennych piramid zdrowego odżywiania, które zostały wyeksponowane na wszystkich korytarzach szkolnych. Łącząc podsumowanie programu "Trzymaj Formę!" z obchodami Dnia Ziemi, koordynator przy wsparciu innych nauczycieli, zorganizował dużą imprezę dla całej społeczności szkolnej, podczas której uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie projekty. Prezentacje były oceniane przez jury, które wyłoniło zwycięzcę i nagrodziło autorów najlepszego projektu. • W Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej w ramach programu młodzież przygotowała Targi Zdrowej i Ekologicznej Żywności dla rówieśników, nauczycieli i zainteresowanych mieszkańców miejscowości. Każda z klas miała za zadanie Przygotować oryginalne i ciekawe stoisko z różnorodnymi produktami. W ramach targów dziewczęta ze szkolnego koła PCK prowadziły zajęcia sportowe dla rówieśników.

36 Gimnazjum nr 12 Bydgoszcz

37 wybrane inicjatywy realizowane w szkołach (przykłady)
PSSE Chełmno • Seminarium w Gimnazjum w Unisławiu z udziałem powiatowego koordynatora, PPIS i pracownika NHŻPSSE w trakcie: -wykład lekarza pediatry na temat roli odżywiania dzieci i młodzieży -inscenizacja w wykonaniu młodzieży, dotycząca problemu otyłości u dzieci -przyrządzenie wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich potrawy-poczęstunku dla uczestników -pokazy gimnastyczne • przygotowanie tzw. Pokoju Zdrowia w ramach projektu „Maj miesiącem dla zdrowia”, w którym uczniowie obliczali BMI swoim kolegom, dokonywali pomiarów ciśnienia i wagi oraz zachęcali do zdrowego stylu życia

38 wybrane inicjatywy realizowane w szkołach (przykłady) PSSE Lipno
• Zespół Szkół w Wichowie (SP i Gimnazjum) m.in.. konkurs na najciekawszy wystrój stołu na wybraną okoliczność krzyżówka z hasłem „Kto sok pije, długo żyje” • Szkoła Podstawowa w Wielgiem m.in.. konkursy: między klasowy na najlepszą surówkę, tańca, wiedzy, na plakat, na hasło, konkurs na piosenkę lub wiersz tematyczny „Choć kapusta głowa pusta Często trafia w nasze usta (…) Schrup ogórka i marchewkę, Ugryź jabłko i rzodkiewkę. Owoce i warzywa urody dodają, A ci, co je jedzą, zdrowi się stają.”

39 wybrane inicjatywy realizowane w szkołach (przykłady)
PSSE Toruń • na festynie szkolnym uczniowie zaprezentowali pokazy ćwiczeń gimnastycznych, sposób obliczania BMI, omówili piramidę zdrowego żywienia, zaprezentowali zrobione przez siebie plakaty, wraz z rodzicami uczestniczyli w imprezie „Trzymaj formę na basenie” (Gimnazjum nr 16 Toruń) • imprezy rekreacyjno –sportowe „Bezpiecznie, zdrowo i wesoło” (Gimnazjum Nr 31 w Toruniu) • piesze i rowerowe rajdy turystyczne„ Ruch to zdrowie” (SP Nr 1 Toruń) •dyskoteka szkolna z poczęstunkiem owocowo-warzywnym (Gimnazjum Nr 1 Chełmża) Konkurs na najtańszą pyszną surówkę (Gimnazjum Specjalne Nr 19 Toruń) kanapkowy tydzień – wspólne śniadania w klasach (SP Nr 23 Toruń)

40 PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU
Podsumowanie. Wnioski i uwagi • Generalnie program został dobrze odebrany - jako bardzo ciekawy, wartościowy i potrzebny w szkołach. Zdecydowanie przeważały opinie pozytywne, zarówno wśród uczniów, jak i realizatorów szkolnych. • Wysoko ocenione zostały pomoce dydaktyczne stworzone dla potrzeb programu –dobrze w ponad 130, a bardzo dobrze w ponad 160 szkołach. Uznano je za atrakcyjny element programu, głównie z uwagi na ciekawą szatę graficzną, nietypowe formy językowe dostosowane do młodego odbiorcy, interaktywną stronę internetową programu. Najwyższe noty otrzymała broszura dla uczniów (191 bdb., 118 db.).

41 PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU
Podsumowanie. Wnioski i uwagi c.d. Pomimo utrudnień i ograniczeń widocznym jest, iż program stanowi ważny, przydatny i atrakcyjny element edukacji młodzieży -zajmuje się bardzo aktualną problematyką, -dostarcza wiedzy i umiejętności poprzez łączenie elementów dobrej zabawy z edukacją, -wyzwala kreatywność, -uczy współdziałania w grupie, -aktywizuje oraz integruje młodzież i środowisko szkolne.

42 PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU
Podsumowanie. Wnioski i uwagi c.d. • W kolejnej edycji nauczyciele proponują rozszerzenie bazy materiałowej o film edukacyjny, o ulotki/ broszury dla rodziców oraz zwiększenie liczby materiałów dydaktycznych, oczekują pomocy i wsparcia finansowego (niewielkie nawet nakłady finansowe z przeznaczeniem na pokazy żywnościowe, opłacenie zajęć z dietetykiem, na nagrody dla uczniów, mające na celu zachęcenie i dalszą motywację do pracy). • Ponadto w kolejnej edycji programu należy w dalszym ciągu zwracać szczególną uwagę na kontakt z rodzicami. Edukacja tylko uczniów jest nie wystarczająca, gdyż dzieci i tak uzależniają się od nawyków żywieniowych panujących w domu i w rodzinie.


Pobierz ppt "podsumowanie II edycji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google