Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ramowe założenia realizacji programu pt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ramowe założenia realizacji programu pt."— Zapis prezentacji:

1

2 Ramowe założenia realizacji programu pt.
"Trzymaj Formę„ 2009/2010 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Kamień Pomorski roku

3 Poprawa sposobu odżywiania młodzieży
Trzymaj Formę I. CEL GŁÓWNY: Poprawa sposobu odżywiania młodzieży

4 Trzymaj Formę II. CELE SZCZEGÓŁOWE:
Zwiększenie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej. Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

5 Trzymaj Formę III. ADRESACI PROGRAMU:
uczniowie szkół podstawowych (klas V-VI) uczniowie szkół gimnazjalnych (klas I-III) ich rodzice i opiekunowie

6 Trzymaj Formę IV. UCZESTNICY PROGRAMU:
dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania władze wojewódzkie i lokalne oraz inni wg możliwości i potrzeb środowiskowych

7 Trzymaj Formę CZAS TRWANIA PROGRAMU: 3 lata:
IV edycja – rok szkolny 2009/2010 V edycja – rok szkolny 2010/2011 VI edycja – rok szkolny 2011/2012

8 Trzymaj Formę VI. ORGANIZATORZY PROGRAMU: GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
STOWARZYSZENIE „POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI” ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

9 Trzymaj Formę VII. KOORDYNATORZY PROGRAMU:
poziom wojewódzki – Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne poziom powiatowy – Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne poziom szkolny – szkoły podstawowe i gimnazjalne

10 Trzymaj Formę VIII. PARTNERZY PROGRAMU: Instytut Żywności i Żywienia
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Sportu i Turystyki Instytut Matki i Dziecka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

11 Trzymaj Formę IX. MATERIAŁY I POMOCE NAUKOWE:
poradnik dla szkolnych koordynatorów programu, nauczycieli/pielęgniarek środowiska szkolnego materiały dla młodzieży i rodziców dotyczące zbilansowanej diety i znaczenie aktywności fizycznej plakat piramida zdrowia internetowa interaktywna strona edukacyjna (treści programowe, gry, na wirtualnych produktach informowanie o znakowaniu żywności)

12 Trzymaj Formę dalsze zapotrzebowanie:
materiały zawierające wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych w szkołach zalecenia dietetyczne dla młodzieży szkolnej przykładowe jadłospisy dla uczniów w szkołach z wyceną szacunkowych kosztów poszczególnych jadłospisów artykuły spożywcze zalecane do sprzedaży w sklepikach szkolnych

13 Trzymaj Formę X. TREŚCI PROGRAMOWE:
Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta Piramida zdrowia – bloki produktów rozkład produktów w ciągu dnia oraz % dobowego zapotrzebowania na energię dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży rola podstawowych składników odżywczych zasady zdrowego żywienia (10 zasad) alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej

14 Trzymaj Formę Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta
Zaburzenia stanu zdrowia: otyłość nadwaga niedobór masy ciała anoreksja, bulimia, - pomoc specjalistyczna Wybrane elementy edukacji konsumenckiej: prawa konsumenta znakowanie produktów żywnościowych wartością odżywczą

15 Trzymaj Formę Aktywność fizyczna
Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia: pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży test wydolności fizycznej (ćwiczenia) test sprawności fizycznej (ćwiczenia)

16 Trzymaj Formę Przykłady z omówieniem metodycznym:
ćwiczenia mięśni brzucha ćwiczenia mięśni bioder ćwiczenia mięśni grzbietu ćwiczenia mięśni klatki piersiowej ćwiczenia oddechowe ćwiczenia utrzymywania poprawnej postawy ciała ćwiczenia marszu Piśmiennictwo uzupełniające

17 Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:
Przedstawienie oferty programowej kolejnym szkołom w 16 województwach. 3 200 szkołach gimnazjalnych 1 800 szkołach podstawowych (V-VI) Wykonawcy WSSE PSSE

18 Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:
2. Sporządzenie zapotrzebowania na materiały edukacyjne Wykonawcy WSSE PSSE

19 Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:
3. Opracowanie bazy szkół uczestniczących w I V edycji programu Wykonawcy PIS 4. Wydanie materiałów programowych i dystrybucja do 16 WSSE (IV edycja) Wykonawcy PIS, GIS, PFPŻ, 5. Kontynuacja i rozszerzenie współpracy na poziomie wojewódzkim i lokalnym Wykonawcy WSSE,PSSE

20 Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:
6. Doskonalenie wojewódzkich i powiatowych koordynatorów programu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wykonawcy: GIS, MEN, Min. Sportu Stowarzyszenie PFPŻ ZP Specjaliści i eksperci Partnerzy programu

21 Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:
7. Przygotowanie i doskonalenie szkolnych koordynatorów programu i innych przedstawicieli środowiska szkolnego oraz lokalnego Wykonawcy: WSSE PSSE Regionalni i lokalni partnerzy

22 Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:
8. Dostarczenie materiałów edukacyjnych do szkół. Wykonawcy: PSSE 9. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży i rodziców w szkołach i środowiskach lokalnych. Realizacja programu w szkołach Nauczyciele Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania Eksperci z zewnątrz

23 Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:
10. Prowadzenie edukacji młodzieży i rodziców w szkołach (konkurs na scenariusze zajęć i tworzenie prozdrowotnych warunków w szkołach). Wykonawcy: Nauczyciele szkolni Pielęgniarki środowiska szkolnego Eksperci z zewnątrz

24 Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:
11. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w środkach masowego przekazu oraz organizowanie imprez masowych w środowiskach lokalnych Wykonawcy: PIS Partnerzy Realizatorzy programu 12. Nadzorowanie i monitorowanie przebiegu programu oraz wsparcie realizatorów programu.

25 (na poziomie szkolnym, powiatowym, wojewódzkim krajowym):
Trzymaj Formę XII. PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU (na poziomie szkolnym, powiatowym, wojewódzkim krajowym): 1. Dokonywanie corocznego podsumowania i oceny każdej edycji programu z uwzględnieniem następujących danych: Liczby placówek biorących udział w programie Liczby uczniów objętych edukacją Liczby rodziców objętych edukacją Zakresu prowadzonej edukacji Uzyskanych efektów w zmianie żywienia uczniów w szkołach; asortymentu produktów żywnościowych w sklepikach szkolnych, stołówkach, barach itp. Wyniki ankiety ewaluacyjnej ze szkół biorących udział w programie realizacji działań programowych Pozyskanie lokalnych partnerów, sojuszników, darczyńców na rzecz

26 Trzymaj Formę XII. PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU
Wykonawcy: Dyrekcje i szkolni koordynatorzy Kierownicy stołówek szkolnych, ajenci zbiorowego żywienia Rady Rodziców, Rady Szkoły, Komitety Rodzicielskie Pielęgniarki środowiska szkolnego Władze samorządowe Państwowa Inspekcja Sanitarna

27 Trzymaj Formę XII. PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU
2. Udoskonalenie wersji programu do kolejnej edycji. Wykonawcy: PIS PFPŻ wraz partnerami  Realizatorzy programu

28 Dziękuję za uwagę

29


Pobierz ppt "Ramowe założenia realizacji programu pt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google