Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Kamień Pomorski 07.12. 2009roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Kamień Pomorski 07.12. 2009roku."— Zapis prezentacji:

1

2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Kamień Pomorski 07.12. 2009roku

3 Trzymaj Formę I. CEL GŁÓWNY: Poprawa sposobu odżywiania młodzieży

4 Trzymaj Formę 1. Zwiększenie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. 2. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. 3. Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej. 4. Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty. 5. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

5 Trzymaj Formę III. ADRESACI PROGRAMU: uczniowie szkół podstawowych (klas V-VI) uczniowie szkół podstawowych (klas V-VI) uczniowie szkół gimnazjalnych (klas I-III) uczniowie szkół gimnazjalnych (klas I-III) ich rodzice i opiekunowie ich rodzice i opiekunowie

6 Trzymaj Formę IV. UCZESTNICY PROGRAMU: dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania władze wojewódzkie i lokalne oraz inni władze wojewódzkie i lokalne oraz inni wg możliwości i potrzeb środowiskowych wg możliwości i potrzeb środowiskowych

7 Trzymaj Formę V. CZAS TRWANIA PROGRAMU: 3 lata: 3 lata: IV edycja – rok szkolny 2009/2010 V edycja – rok szkolny 2010/2011 VI edycja – rok szkolny 2011/2012

8 Trzymaj Formę VI. ORGANIZATORZY PROGRAMU: GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

9 Trzymaj Formę VII. KOORDYNATORZY PROGRAMU: poziom wojewódzki – Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne poziom powiatowy – Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne poziom szkolny – szkoły podstawowe i gimnazjalne

10 Trzymaj Formę VIII. PARTNERZY PROGRAMU: Instytut Żywności i Żywienia Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Sportu i Turystyki Instytut Matki i Dziecka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

11 Trzymaj Formę IX. MATERIAŁY I POMOCE NAUKOWE: poradnik dla szkolnych koordynatorów programu, nauczycieli/pielęgniarek środowiska szkolnego materiały dla młodzieży i rodziców dotyczące zbilansowanej diety i znaczenie aktywności fizycznej plakat piramida zdrowia internetowa interaktywna strona edukacyjna (treści programowe, gry, na wirtualnych produktach informowanie o znakowaniu żywności)

12 Trzymaj Formę dalsze zapotrzebowanie: materiały zawierające wymagania higieniczno-sanitarne dla materiały zawierające wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych w szkołach obiektów żywieniowych w szkołach zalecenia dietetyczne dla młodzieży szkolnej zalecenia dietetyczne dla młodzieży szkolnej przykładowe jadłospisy dla uczniów w szkołach z wyceną przykładowe jadłospisy dla uczniów w szkołach z wyceną szacunkowych kosztów poszczególnych jadłospisów szacunkowych kosztów poszczególnych jadłospisów artykuły spożywcze zalecane do sprzedaży w sklepikach szkolnych artykuły spożywcze zalecane do sprzedaży w sklepikach szkolnych

13 Trzymaj Formę X. TREŚCI PROGRAMOWE: Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta Piramida zdrowia – bloki produktów rozkład produktów w ciągu dnia oraz % dobowego zapotrzebowania na energię rozkład produktów w ciągu dnia oraz % dobowego zapotrzebowania na energię dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży rola podstawowych składników odżywczych rola podstawowych składników odżywczych zasady zdrowego żywienia (10 zasad) zasady zdrowego żywienia (10 zasad) alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej

14 Trzymaj Formę Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta Zaburzenia stanu zdrowia: Zaburzenia stanu zdrowia: - otyłość - nadwaga - niedobór masy ciała - anoreksja, bulimia, - pomoc specjalistyczna Wybrane elementy edukacji konsumenckiej: Wybrane elementy edukacji konsumenckiej: - prawa konsumenta - znakowanie produktów żywnościowych wartością odżywczą

15 Trzymaj Formę Aktywność fizyczna Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia: pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży test wydolności fizycznej (ćwiczenia) test wydolności fizycznej (ćwiczenia) test sprawności fizycznej (ćwiczenia) test sprawności fizycznej (ćwiczenia)

16 Trzymaj Formę Przykłady z omówieniem metodycznym: ćwiczenia mięśni brzucha ćwiczenia mięśni brzucha ćwiczenia mięśni bioder ćwiczenia mięśni bioder ćwiczenia mięśni grzbietu ćwiczenia mięśni grzbietu ćwiczenia mięśni klatki piersiowej ćwiczenia mięśni klatki piersiowej ćwiczenia oddechowe ćwiczenia oddechowe ćwiczenia utrzymywania poprawnej postawy ciała ćwiczenia utrzymywania poprawnej postawy ciała ćwiczenia marszu ćwiczenia marszu Piśmiennictwo uzupełniające

17 Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU: 1.Przedstawienie oferty programowej kolejnym szkołom w 16 województwach. 3 200 szkołach gimnazjalnych 1 800 szkołach podstawowych (V-VI) Wykonawcy WSSE PSSE

18 Trzymaj Formę Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU: 2. Sporządzenie zapotrzebowania na materiały edukacyjne Wykonawcy WSSE PSSE

19 Trzymaj Formę Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU: 3. 3.Opracowanie bazy szkół uczestniczących w I V edycji programu Wykonawcy PIS 4.Wydanie materiałów programowych i dystrybucja do 16 WSSE (IV edycja) Wykonawcy PIS, GIS, PFPŻ, 5.Kontynuacja i rozszerzenie współpracy na poziomie wojewódzkim i lokalnym Wykonawcy WSSE,PSSE

20 Trzymaj Formę Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU: 6.Doskonalenie wojewódzkich i powiatowych koordynatorów programu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wykonawcy: Wykonawcy: GIS, MEN, Min. Sportu GIS, MEN, Min. Sportu Stowarzyszenie PFPŻ ZP Stowarzyszenie PFPŻ ZP Specjaliści i eksperci Specjaliści i eksperci Partnerzy programu Partnerzy programu

21 Trzymaj Formę Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU: 7.Przygotowanie i doskonalenie szkolnych koordynatorów programu i innych przedstawicieli środowiska szkolnego oraz lokalnego Wykonawcy: WSSE WSSE PSSE PSSE Regionalni i lokalni partnerzy Regionalni i lokalni partnerzy

22 Trzymaj Formę Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU: 8. Dostarczenie materiałów edukacyjnych do szkół.Wykonawcy: PSSE PSSE 9. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży i rodziców w szkołach i środowiskach lokalnych. Realizacja programu w szkołachWykonawcy: Nauczyciele Nauczyciele Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania Eksperci z zewnątrz Eksperci z zewnątrz

23 Trzymaj Formę Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU: 10. Prowadzenie edukacji młodzieży i rodziców w szkołach (konkurs na scenariusze zajęć i tworzenie prozdrowotnych warunków w szkołach). Wykonawcy: Wykonawcy: Nauczyciele szkolni Nauczyciele szkolni Pielęgniarki środowiska szkolnego Pielęgniarki środowiska szkolnego Eksperci z zewnątrz Eksperci z zewnątrz

24 Trzymaj Formę Trzymaj Formę XI. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU: 11.Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w środkach masowego przekazu oraz organizowanie imprez masowych w środowiskach lokalnych Wykonawcy: PIS PIS Partnerzy Partnerzy Realizatorzy programu Realizatorzy programu 12.Nadzorowanie i monitorowanie przebiegu programu oraz wsparcie realizatorów programu. Wykonawcy: PIS PIS

25 Trzymaj Formę XII. PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU (na poziomie szkolnym, powiatowym, wojewódzkim krajowym): 1. Dokonywanie corocznego podsumowania i oceny każdej edycji programu z uwzględnieniem następujących danych: Liczby placówek biorących udział w programie Liczby uczniów objętych edukacją Liczby rodziców objętych edukacją Zakresu prowadzonej edukacji Uzyskanych efektów w zmianie żywienia uczniów w szkołach; asortymentu produktów żywnościowych w sklepikach szkolnych, stołówkach, barach itp. Wyniki ankiety ewaluacyjnej ze szkół biorących udział w programie realizacji działań programowych Pozyskanie lokalnych partnerów, sojuszników, darczyńców na rzecz

26 Trzymaj Formę Trzymaj Formę XII. PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU Wykonawcy: Dyrekcje i szkolni koordynatorzy Dyrekcje i szkolni koordynatorzy Kierownicy stołówek szkolnych, ajenci zbiorowego Kierownicy stołówek szkolnych, ajenci zbiorowego żywienia żywienia Rady Rodziców, Rady Szkoły, Komitety Rodzicielskie Rady Rodziców, Rady Szkoły, Komitety Rodzicielskie Pielęgniarki środowiska szkolnego Pielęgniarki środowiska szkolnego Władze samorządowe Władze samorządowe Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Sanitarna

27 Trzymaj Formę Trzymaj Formę XII. PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU 2. Udoskonalenie wersji programu do kolejnej edycji. Wykonawcy: PIS PIS PFPŻ wraz partnerami PFPŻ wraz partnerami Realizatorzy programu Realizatorzy programu

28 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę

29


Pobierz ppt "Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Kamień Pomorski 07.12. 2009roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google