Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. Projektowane zmiany legislacyjne – odpowiedź na rozwój technologii w sprzedaży ubezpieczeń Katarzyna Przewalska Zastępca Dyrektora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. Projektowane zmiany legislacyjne – odpowiedź na rozwój technologii w sprzedaży ubezpieczeń Katarzyna Przewalska Zastępca Dyrektora."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. Projektowane zmiany legislacyjne – odpowiedź na rozwój technologii w sprzedaży ubezpieczeń Katarzyna Przewalska Zastępca Dyrektora Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów

2 Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. Grupa Robocza do spraw przeglądu prawa ubezpieczeń gospodarczych działająca w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego powołanie Grupy, posiedzenia/prace Grupy, rezultat prac – rekomendacje, projekt ustawy nowelizującej.

3 Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. Zagadnienia w nowelizacji ustawy powiązane z ubezpieczeniami typu direct: dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, forma składania i doręczania oświadczeń woli oraz zawiadomień w związku z umową ubezpieczenia obowiązkowego, odstąpienie od umowy ubezpieczenia obowiązkowego zawartej na odległość.

4 Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego wątpliwości istniejące na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa – kwestia ważności dokumentu wygenerowanego elektronicznie, propozycje zmian: -ustawa o działalności ubezpieczeniowej, -ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz akt wykonawczy, -ustawa - prawo o ruchu drogowym.

5 Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. Forma składania i doręczania oświadczeń woli oraz zawiadomień w związku z umową ubezpieczenia obowiązkowego obecne unormowania – art. 18 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, projektowane zmiany: -odstąpienie od zasady pisemności składanych oświadczeń i doręczania ich listem poleconym na ogólne zasady prawa cywilnego, -wyjątek dla: wypowiedzenia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz powiadamiania zakładu ubezpieczeń o przeniesieniu prawa własności pojazdu lub gospodarstwa rolnego.

6 Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. Problem dotyczący możliwości odstąpienia od umowy ubezpieczenia obowiązkowego zawartej na odległość. rozbieżności pomiędzy przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK a ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość, projektowane zmiany.

7 Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. Projektowane zmiany legislacyjne – odpowiedź na rozwój technologii w sprzedaży ubezpieczeń Katarzyna Przewalska Zastępca Dyrektora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google