Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Kaczanowski System ewidencji i rejestracji pojazdów jako determinant problemów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Kaczanowski System ewidencji i rejestracji pojazdów jako determinant problemów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Kaczanowski System ewidencji i rejestracji pojazdów jako determinant problemów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

2 Zależność ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

3 Tworząc przepis prawa, który ma regulować określoną sferę życia, nawet w jego drobnym fragmencie należy: wyraźnie określić cel do osiągnięcia w drodze regulacji prawnej, panować nad środkami, których używa się do realizacji celu, zbadać wnikliwie otoczenie prawne, z którym nowe rozwiązanie winno być spójne, przewidywać skutki uboczne (ewentualne negatywne następstwa).

4 Klauzula prolongacyjna
Bez zmiany w zakresie prawa własności pojazdu W przypadku zmiany własności pojazdu

5 Art. 78 Prawa o ruchu drogowym
ust. 1. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana. ust. 2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: -nabyciu lub zbyciu pojazdu; -zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

6 Podstawowe problemy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jako ośrodek informacji -obowiązki ubezpieczycieli -obowiązki Funduszu Podwójne ubezpieczenie Ewidencjonowanie umów i tworzenie rezerw

7 Transgraniczny ruch pojazdów, a rejestracja i ubezpieczenie OC
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, a ochrona ubezpieczeniowa

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Piotr Kaczanowski System ewidencji i rejestracji pojazdów jako determinant problemów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google