Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

2 Inicjatywa powołania Związku jest rezultatem oddolnych postulatów reprezentantów Spółdzielni Socjalnych z terenu całej Polski, a także instytucji zaangażowanych w rozwój spółdzielczości socjalnej w naszym kraju.

3 Okazją do skonsolidowania ruchu spółdzielczego w ramach Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych było uczestnictwo reprezentantów spółdzielni socjalnych w cyklu warsztatów zorganizowanych w latach przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju "Tu jest praca" Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, którego administratorem jest Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

4 Powołanie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych...
22 czerwca 2007 r.

5 W dniu 22 czerwca 2007 r. w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie (woj
W dniu 22 czerwca 2007 r. w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie (woj. opolskie) odbyło się zebranie założycielskie. Pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawiciele 19 spółdzielni socjalnych z całej Polski powołali do życia OZRSS z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1.

6 Założyciele OZRSS Małopolska Spółdzielnia Socjalna - Kraków
Spółdzielnia Socjalna "Dragon" - Zamość Spółdzielnia Socjalna Usługowo–Handlowo -Produkcyjna–w Byczynie Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" - Wrocław Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Polgraf" - Byczyna Spółdzielnia Socjalna "Dobry Początek" - Mikołów Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Szansa" - Ruciane Nida Spółdzielnia Socjalna "Pro- Eko" - Wrocław Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo" - Kędzierzyn-Koźle Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń" - Bystrzyca Kłodzka Spółdzielnia Socjalna "Jedność" - Chorzów Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Sprawa" - Radom Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gorliczanin" - Gorlice Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Piątka" – Łódź Spółdzielnia Socjalna "Nasza" - Koszalin Krakowska Spółdzielnia Socjalna "Vifenix" - Kraków Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares" - Kielce Spółdzielnia Socjalna "Konar" - Tarnobrzeg Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń" - Sosnowiec

7 W wyniku głosowania wybrano następujące władze Związku:
Podczas obrad zebrania założycielskiego podjęto uchwałę o powołaniu OZRSS, przyjęto statut Związku oraz niezbędne dokumenty do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku głosowania wybrano następujące władze Związku:

8 Do 7-osobowej Rady Nadzorczej OZRSS wybrani zostali:
Marcin Juszczyk (Przewodniczący) - Spółdzielnia Socjalna Handlowo-Usługowo- Produkcyjna z Byczyny, Jerzy Lamprecht (Z-ca Przewodniczącego) - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion z Wrocławia, Mirosław Możdżeń (Sekretarz) - Spółdzielnia Socjalna "Dobry Początek" z Mikołowa, Adam Polak (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gorliczanin" z Gorlic, Władysław Trybulski (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Sprawa" z Radomia, Jan Błaut (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Jedność" z Chorzowa, Jacek Gąsowski (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares" z Kielc

9 W skład 3-osobowego Zarządu OZRSS weszli:
Jacek Imioła (Prezes) - Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń" z Sosnowca, Józef Kłosiński (Z-ca Prezesa) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo" z Kędzierzyna-Koźle, Aneta Englot (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Konar" z Tarnobrzega

10 23 listopada 2007 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Organizacji Społecznych i Zawodowych pod numerem KRS: , a tym samym Związek nabył osobowość prawną.

11 Cele Związku i przedmiot jego działania...
Sygnatariusze powołania OZRSS są przekonani, że Związek stworzy skuteczne możliwości na rzecz promocji i wspierania idei gospodarki społecznej poprzez działania w zakresie szeroko rozumianej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cele Związku i przedmiot jego działania...

12 promocja i wspieranie idei społecznej spółdzielczości socjalnej,
działanie na rzecz szeroko rozumianej reintegracji społecznej i zawodowej, zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom socjalnym pomocy w ich działalności statutowej.

13 Przedmiotem działania Związku jest:
współdziałanie i pomoc w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz w realizacji zadań statutowych, prowadzenie szkoleń pracowników i członków spółdzielni, inicjowanie szkolnictwa spółdzielczego, prowadzenie działalności instruktażowej, doradczej, wydawniczej, kulturalnej, społeczno-wychowawczej, inicjowanie i rozwijanie kooperacji i współpracy między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi, współdziałanie w doskonaleniu samorządu spółdzielczego oraz współpraca z samorządami gospodarczymi, reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, przeprowadzanie lustracji spółdzielni socjalnych, prowadzenie wszelkiej innej działalności ułatwiającej spółdzielniom realizację ich celów statutowych i przedmiotu działania, pozyskiwanie i alokacja publicznych środków krajowych i zagranicznych.

14 Nasi sojusznicy,organizacje i instytucje które w szczególny sposób wsparły powstanie OZRSS
Krajowa Rada Spółdzielcza, Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie, Przedstawiciele władz samorządowych woj. opolskiego oraz Gminy Byczyna, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP" z Olsztyna.

15 Członkowie założyciele
Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych serdecznie pragną podziękować wszystkim sojusznikom - instytucjom rządowym i samorządowym, organizacjom III sektora, reprezentantom wyższych uczelni - za niezwykle cenny wkład w proces konsolidacji młodego ruchu spółdzielczości socjalnej i liczą na dalszą owocną współpracę.

16 tel. 692 615 044 e-mail: jacekimiolasspd@vp.pl
Kontakt... Adres korespondencyjny: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12 Dane kontaktowe: tel strona internetowa:


Pobierz ppt "Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google