Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości kredytowania instalacji OZE przez Bank Ochrony Środowiska Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne Targi Green Power, Poznań,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości kredytowania instalacji OZE przez Bank Ochrony Środowiska Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne Targi Green Power, Poznań,"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości kredytowania instalacji OZE przez Bank Ochrony Środowiska Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne Targi Green Power, Poznań, 15 maja 2013 Grażyna Kasprzak Bank Ochrony Środowiska S.A.

2 Dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia Kredyty we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi Kredyty komercyjne ze środków banku Uniwersalne Kredyty hipoteczne Kredyty inwestycyjne 2 Finansowanie inwestycji – instrumenty bankowe

3 3 Finansowanie OZE przez BOŚ S.A. (1991 – 2012) Liczba [szt.] Kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe83935 567 Kolektory słoneczne7 714181 080 Kotły opalane biomasą914136 728 Pompy ciepła1 26792 097 Biogaz1354 481 Produkcja biopaliw2253 558 Małe elektrownie wodne7335 757 Inne1113 375 Łącznie 10 0971 502 643

4 Współpraca z WFOŚiGW Słoneczny Ekokredyt – na kolektory słoneczne z dotacją NFOŚiGW Kredyt we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Kredyt na zakup i montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska – we współpracy z dystrybutorami Kredyty komercyjne uniwersalne Jakie kredyty na OZE? 4

5 5 Wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska Wykorzystanie dźwigni finansowej Mechanizmy: Kredyty ze środków WFOŚiGW Kredyty ze środków banku z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania lub do kapitału Kredyty ze środków łączonych – decyzje indywidualne Kredyty we współpracy z WFOŚiGW

6 6 Przykłady lokalnych priorytetów Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Termomodernizacja Oczyszczalnie ścieków Budowa kanalizacji warunki kredytowania zróżnicowane w poszczególnych województwach, ustalane indywidualnie przez każdy WFOŚiGW przedmiot finansowania (lista zadań priorytetowych) podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie wysokość kredytu okres realizacji inwestycji oprocentowanie okres spłaty i okres karencji Kredyty we współpracy z WFOŚiGW

7 Przedmiot kredytowania Odnawialne źródła energii Modernizacja systemów grzewczych Termomodernizacja Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu Oczyszczalnie ścieków Przyłącza do kanalizacji sanitarnej kredyty przeznaczone dla wszystkich ubiegających się, realizujących inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego pozostałe warunki zależą od przedmiotu kredytowania i rodzaju kredytobiorcy dopłaty do odsetek przez okres 5 lat dla modernizacji systemów grzewczych przez osoby fizyczne (również prowadzące działalność gospodarczą) możliwe dopłaty do kapitału 7 Kredyty z WFOŚiGW w woj. wielkopolskim

8 8 Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego pt.Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (część 3) – Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Słoneczny EKOkredyt Dotacja – 45% kosztów kwalifikowanych

9 9 Jeśli część powierzchni budynku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń oraz działalności rolniczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW. Jeżeli w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza tylko przez część roku (np.: turystyka letnia), a w pozostałych miesiącach budynek użytkuje tylko właściciel, należy obliczyć średnioroczne wykorzystanie budynku na działalność gospodarczą i o tyle pomniejszyć koszty kwalifikowane Przykład: W budynku 60% powierzchni w ciągu 2 miesięcy w roku jest wynajmowane turystom. Koszty kwalifikowane pomniejsza się następująco: 60% * 2 / 12 = 10% Koszty kwalifikowane należy więc pomniejszyć o 10%. Słoneczny EKOkredyt a agroturystyka

10 10 Uruchomienie lub rozwój przedsięwzięć działalności w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców w zakresie: bazy noclegowej bazy gastronomicznej bazy rekreacyjno-sportowej i kulturalnej Przeznaczone dla: rolników i członków ich rodzin Innych osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą spółek handlowych innych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz ich związków Współpraca z EFRWP – kredyt agroturystyczny

11 11 Wysokość kredytu w plafonie A – do 50.000 zł i do 100% wartości kosztorysowej zadania brutto w plafonie B – do 300.000 zł i do 80% wartości kosztorysowej zadania brutto Okres kredytowania – do 5 lat, w tym okres karencji w spłacie kapitału do 1 roku od wypłaty pierwszej transzy Oprocentowanie: W plafonie A – 1,2 s.r.w. i nie mniej niż 4% w skali roku W plafonie A – 1,6 s.r.w. i nie mniej niż 4% w skali roku Prowizja bankowa w wysokości 1,5% kwoty kredytu Kredyt agroturystyczny – warunki

12 12 Kredyt na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska Warunki udzielania kredytów: dla klienta indywidualnego maksymalna kwota kredytu – do 100% kosztów zakupu i montażu okres kredytowania – do 8 lat oprocentowanie zmienne – ustalane uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montażu, oprocentowanie kredytu nabiera preferencyjnego charakteru ( nie może być mniejsze niż 1% p.a.) Wyszukiwarka porozumień: strona internetowa Banku w zakładce: ekologia/ kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska/ znajdź sprzedawcę urządzeń proekologicznych.

13 Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Departament Ekologii i Strategii Bank Ochrony Środowiska S.A. grazyna.kasprzak@bosbank.pl


Pobierz ppt "Możliwości kredytowania instalacji OZE przez Bank Ochrony Środowiska Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne Targi Green Power, Poznań,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google