Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości kredytowania instalacji OZE przez Bank Ochrony Środowiska Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne Targi Green Power, Poznań,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości kredytowania instalacji OZE przez Bank Ochrony Środowiska Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne Targi Green Power, Poznań,"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości kredytowania instalacji OZE przez Bank Ochrony Środowiska Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne Targi Green Power, Poznań, 15 maja 2013 Grażyna Kasprzak Bank Ochrony Środowiska S.A.

2 Dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia Kredyty we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi Kredyty komercyjne ze środków banku Uniwersalne Kredyty hipoteczne Kredyty inwestycyjne 2 Finansowanie inwestycji – instrumenty bankowe

3 3 Finansowanie OZE przez BOŚ S.A. (1991 – 2012) Liczba [szt.] Kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe Kolektory słoneczne Kotły opalane biomasą Pompy ciepła Biogaz Produkcja biopaliw Małe elektrownie wodne Inne Łącznie

4 Współpraca z WFOŚiGW Słoneczny Ekokredyt – na kolektory słoneczne z dotacją NFOŚiGW Kredyt we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Kredyt na zakup i montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska – we współpracy z dystrybutorami Kredyty komercyjne uniwersalne Jakie kredyty na OZE? 4

5 5 Wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska Wykorzystanie dźwigni finansowej Mechanizmy: Kredyty ze środków WFOŚiGW Kredyty ze środków banku z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania lub do kapitału Kredyty ze środków łączonych – decyzje indywidualne Kredyty we współpracy z WFOŚiGW

6 6 Przykłady lokalnych priorytetów Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Termomodernizacja Oczyszczalnie ścieków Budowa kanalizacji warunki kredytowania zróżnicowane w poszczególnych województwach, ustalane indywidualnie przez każdy WFOŚiGW przedmiot finansowania (lista zadań priorytetowych) podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie wysokość kredytu okres realizacji inwestycji oprocentowanie okres spłaty i okres karencji Kredyty we współpracy z WFOŚiGW

7 Przedmiot kredytowania Odnawialne źródła energii Modernizacja systemów grzewczych Termomodernizacja Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu Oczyszczalnie ścieków Przyłącza do kanalizacji sanitarnej kredyty przeznaczone dla wszystkich ubiegających się, realizujących inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego pozostałe warunki zależą od przedmiotu kredytowania i rodzaju kredytobiorcy dopłaty do odsetek przez okres 5 lat dla modernizacji systemów grzewczych przez osoby fizyczne (również prowadzące działalność gospodarczą) możliwe dopłaty do kapitału 7 Kredyty z WFOŚiGW w woj. wielkopolskim

8 8 Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego pt.Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (część 3) – Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Słoneczny EKOkredyt Dotacja – 45% kosztów kwalifikowanych

9 9 Jeśli część powierzchni budynku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń oraz działalności rolniczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW. Jeżeli w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza tylko przez część roku (np.: turystyka letnia), a w pozostałych miesiącach budynek użytkuje tylko właściciel, należy obliczyć średnioroczne wykorzystanie budynku na działalność gospodarczą i o tyle pomniejszyć koszty kwalifikowane Przykład: W budynku 60% powierzchni w ciągu 2 miesięcy w roku jest wynajmowane turystom. Koszty kwalifikowane pomniejsza się następująco: 60% * 2 / 12 = 10% Koszty kwalifikowane należy więc pomniejszyć o 10%. Słoneczny EKOkredyt a agroturystyka

10 10 Uruchomienie lub rozwój przedsięwzięć działalności w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców w zakresie: bazy noclegowej bazy gastronomicznej bazy rekreacyjno-sportowej i kulturalnej Przeznaczone dla: rolników i członków ich rodzin Innych osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą spółek handlowych innych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz ich związków Współpraca z EFRWP – kredyt agroturystyczny

11 11 Wysokość kredytu w plafonie A – do zł i do 100% wartości kosztorysowej zadania brutto w plafonie B – do zł i do 80% wartości kosztorysowej zadania brutto Okres kredytowania – do 5 lat, w tym okres karencji w spłacie kapitału do 1 roku od wypłaty pierwszej transzy Oprocentowanie: W plafonie A – 1,2 s.r.w. i nie mniej niż 4% w skali roku W plafonie A – 1,6 s.r.w. i nie mniej niż 4% w skali roku Prowizja bankowa w wysokości 1,5% kwoty kredytu Kredyt agroturystyczny – warunki

12 12 Kredyt na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska Warunki udzielania kredytów: dla klienta indywidualnego maksymalna kwota kredytu – do 100% kosztów zakupu i montażu okres kredytowania – do 8 lat oprocentowanie zmienne – ustalane uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montażu, oprocentowanie kredytu nabiera preferencyjnego charakteru ( nie może być mniejsze niż 1% p.a.) Wyszukiwarka porozumień: strona internetowa Banku w zakładce: ekologia/ kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska/ znajdź sprzedawcę urządzeń proekologicznych.

13 Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Departament Ekologii i Strategii Bank Ochrony Środowiska S.A.


Pobierz ppt "Możliwości kredytowania instalacji OZE przez Bank Ochrony Środowiska Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne Targi Green Power, Poznań,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google