Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

hasło: student Justyna Kubacka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "hasło: student Justyna Kubacka"— Zapis prezentacji:

1 www.eko.uj.edu.pl/stat hasło: student Justyna Kubacka justyna.kubacka@uj.edu.pl

2 uwagi do testu 2 pary wiązane2 próby Czy szerokość krawata na piersi samca różni się pomiędzy wiosną a zimą? W obu sezonach złapano te same, oznakowane wcześniej ptaki. Czy ptaki różniły się wielkością lęgu w pomiędzy latami 2004 i 2005? W latach tych udało się złapać te same ptaki. Które z rodziców, samiec czy samica, spędza więcej czasu w gnieździe? Czy ptaki w 2006 roku miały lęgi innej wielkości niż w 2005 r.? Niestety w latach tych nie udało się złapać tych samych ptaków. Czy wielkość lęgu bogatki jest różna w Małopolsce i w Wielkopolsce?

3 uwagi do testu 2 (grupy I i II) KTÓRE Z RODZICÓW, SAMIEC CZY SAMICA, SPĘDZA WIĘCEJ CZASU W GNIEŹDZIE? H0: t samicy = t samca, HA: t samicy t samca test dla par wiązanych! N=25 => df = N-1 = 24 CZY WIELKOŚĆ LĘGU BOGATKI JEST RÓŻNA W MAŁOPOLSCE I W WIELKOPOLSCE? H0: lęg Mał. = lęg Wielk., HA: lęg Mał. lęg Wielk. test dla 2 prób niezależnych! brak różnic między wariancjami lęgu => test dla 2 prób, wersja dla równych wariancji N 1 = 15, N 2 = 15 => df = N 1 + N 2 – 2 = 28

4 uwagi do testu 2 (grupy III i IV) STANDARYZACJA odnosi pomiar do średniej i odchylenia standardowego w populacji umożliwia bezpośrednie porównanie pomiarów pochodzących z różnych rozkładów (np. rozkład wzrostu kobiet i mężczyzn) Z = (pomiar-średnia)/odchylenie standardowe mówi o tym, ile odchyleń powyżej lub poniżej średniej znajduje się pomiar rozkład normalny standaryzowany to rozkład wartości Z

5 Model I masa ciała zależy od wieku 0 2 4 6 8 10 12 14 14812 wiek [dni] LOG mas y ciała [g]

6 Model I długość życia zależy od temperatury 0 5 10 15 20 25 30 1015202530 temperatura [ o C] długość życia [dni]

7 X Y Model I (prosta regresji)

8 X Y Y = a + bX

9 Masa ciała samicy Masa ciała samca Model II: masa ciała samców ma związek z masą ciała samicy?

10 Długość liścia Szerokość liścia Model II: szerokość liścia ma związek z jego długością?

11 Szerokość liścia Długość liścia Model II: szerokość liścia ma związek z jego długością? Y = a + νX a współczynnik nachylenia

12 Szerokość liścia Długość liścia Model II: szerokość liścia ma związek z jego długością? Y = a + νX r = 0,6

13 Szerokość liścia Długość liścia Model II: szerokość liścia ma związek z jego długością? Y = a + νX r = 1

14 Szerokość liścia Długość liścia Model II: szerokość liścia ma związek z jego długością? Y = a + νX v<0 r = -1

15 X Y Model II: szerokość liścia ma związek z jego długością?

16 X Y Model II (oś główna zredukowana) Y = a + vX

17 jaki to model? Zależność między płodnością a masą ciała mierzona dla 20 losowo wybranych samic chrząszcza mącznika Zależność między przeżywalnością nicieni C. elegans a stężeniem ołowiu w podawanej pożywce (12 poziomów stężenia) Zależność między absorbancją a stężeniem roztworu, mierzona podczas kalibracji spektrofotometru przy użyciu roztworów o znanych stężeniach (0, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 mg/l) Zależność między wielkością poroża a stopniem zapasożycenia mierzona u 22 samców jelenia szlachetnego odłowionych w Bieszczadach

18 jaki to model? Zależność między płodnością a masą ciała mierzona dla 20 losowo wybranych samic chrząszcza mącznika II Zależność między przeżywalnością nicieni C. elegans a stężeniem ołowiu w podawanej pożywce (12 poziomów stężenia) I Zależność między absorbancją a stężeniem roztworu, mierzona podczas kalibracji spektrofotometru przy użyciu roztworów o znanych stężeniach (0, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 mg/l) I Zależność między wielkością poroża a stopniem zapasożycenia mierzona u 22 samców jelenia szlachetnego odłowionych w Bieszczadach II

19 X Y Istotność korelacji i regresji

20 założenia w regresji i korelacji Prosta regresji (model I lub II) Oś główna zredukowana (model II)

21 korelacja i regresja: podsumowanie regresja prosta regresji model I lub II szukamy zależności Y od X Y=a+bx opisywana przez współczynnik regresji b (i ew. wsp. korelacji r) założenia: rozkład normalny wartości na osi Y korelacja oś główna (zredukowana) model II szukamy związku między dwoma zmiennymi Y=a+vx opisywana przez współczynnik korelacji r założenia: rozkład normalny wartości na osi X i Y

22 1. Wykres przedstawia zależność tempa wzrostu człowieka od jego wieku. Jak należy postąpić z takimi danymi, aby ustalić istotność związku między tymi dwoma cechami? wiek [lata] tempo wzrostu [cm/rok]

23 2. Badano zawartość cynku w organizmie biegacza Pterostichus versicolor przy użyciu spektofotometru. Za pomocą roztworów o znanych stężeniach (c Zn ) wykalibrowano spektofotometr otrzymując następujące wartości absorbancji (A): c Zn [mg/L] 00,20,51,02,0 A 0,0020,0350,0940,1610,311 Narysuj wykres punktowy zależności absorbancji od stężenia roztworu Zn. Jedno z niżej podanych równań opisuje tą zależność. Które? A = 0,153 – 0,007 c Zn A = 0,002 – 0,153 c Zn A = 0,007 + 0,153 c Zn A = 0,153 + 0,007 c Zn Jak nazywa się ta prosta? Nanieś ją na wykres. Jakie jest stężenie cynku w próbce z osobnika nr. 90, jeżeli absorbancja wynosi 0,110? Czy jest to model I czy II szeregu dwucechowego?

24 3. Badając na przestrzeni 20 lat związek między średnią temperaturą powietrza w marcu, a średnią datą przystąpienia do lęgów sikory modrej uzyskano r = 0,60. Oblicz, czy siła tego związku jest istotna. Podaj błąd I rodzaju, nawet jeżeli go nie popełniasz. Z którym modelem szeregu dwucechowego mamy tu do czynienia?


Pobierz ppt "hasło: student Justyna Kubacka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google