Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Sebastian Mucha Schemat doświadczenia:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Sebastian Mucha Schemat doświadczenia:"— Zapis prezentacji:

1 mgr Sebastian Mucha smucha@jay.up.poznan.pl

2 Schemat doświadczenia:

3 Gdzie: Yij – j-ta obserwacja i-tego obiektu dla cechy Y μ – średnia ogólna A i – efekt stały i-tego obiektu x ij – obserwacja cechy X - średnia dla cechy X β – współczynnik regresji liniowej zmiennej Y względem zmiennej X eij – błąd losowy

4 Zmienna Y ma rozkład normalny Jednorodność wariancji zmienna towarzysząca X o stałej wariancji rzeczywista losowa brak istotnych różnic między średnimi obiektowymi dla zmiennej X zależność liniowa między X i Y w każdym obiekcie, wszystkie współczynniki regresji są jednakowe

5 H0: μ 1(y) = μ 2(y) = … = μ t(y) H1: średnie obiektowe nie są równe.

6 ZmiennośćStopnie swobody Suma kwadratów Suma iloczynów Odchylenia od regresji Liczba stopni swobody Suma kwadrató w odchyleń od regresji Średni kwadrat XYXY Między obiektami t-1T xx T yy T xy t-2T Wewnątrz obiektów (błąd) n –tE xx E yy E xy n-t-1E Całkowita n – 1G xx G yy G xy n-2G Reszta 1D Suma kwadratów do testowania poprawionych średnich t-1T=G-E

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Pobierz ppt "Mgr Sebastian Mucha Schemat doświadczenia:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google