Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza przyczynowości Causality. Literatura M. Osińska (2006) Ekonometria finansowa, PWE Maddala (2008) Ekonometria, PWN Podręcznik SGH do ekonometrii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza przyczynowości Causality. Literatura M. Osińska (2006) Ekonometria finansowa, PWE Maddala (2008) Ekonometria, PWN Podręcznik SGH do ekonometrii."— Zapis prezentacji:

1 Analiza przyczynowości Causality

2 Literatura M. Osińska (2006) Ekonometria finansowa, PWE Maddala (2008) Ekonometria, PWN Podręcznik SGH do ekonometrii Dodatkowo: Cheung, Y. and L. K. Ng, 1996, A causality-in-variance test and its application to financial market prices, Journal of Econometrics 72, 33-48.

3 Co to jest przyczynowość? Zdarzenie B zależy od zdarzenia A Zdarzenie A miało miejsce wcześniej niż zdarzenie B Zdarzenia A i B następują zaraz po sobie

4 Przyczynowość w ekonomii Problem czy zmienna X ma wpływ na zmienną Y, czy na odwrót? Czy dynamika kredytu zależy od wzrostu PKB, czy też jest na odwrót? Czy stopy zwrotu na giełdzie w USA zależą od stóp zwrotu na giełdzie w Japonii?

5 Przyczynowość w ekonomii Przyczynowość w sensie Grangera: –Kiedy przy pomocy zmiennej X jesteśmy w stanie dokładniej/lepiej prognozować wartości zmiennej Y

6 Rodzaje przyczynowości w sensie Grangera Przyczynowość w średniej / w równaniu regresji (causality in mean) – dotyczy średniej wartości zmiennej Y Przyczynowość w wariancji (causality in variance) - dotyczy średniej wartości zmiennej Y Przyczynowość w rozkładzie (causality in distribution, in quantiles)

7 Przyczynowość w sensie Grangera Przyczynowość w równaniu regresji (causality-in-mean) X Y

8 Przyczynowość w modelu regresji Modele autoregresyjne z rozkładem opóźnień (autoregressive distributed lag) Mnożniki krótko i długookresowe

9 Przyczynowość w modelu regresji Testowanie przyczynowości w modelu ADL H0: parametry przy X-ach są równe zero, czyli historyczne wartości X nie wpływają na aktualne wartości Y H1: przynajmniej jeden parametr przy X- ach jest różny od zera

10 Testowanie Statystyki do testowania przyczynowości –statystyka t-Studenta –statysyka F –statystyka Walda –statystyki LM, LR Ustawiamy restrykcje zerowe na parametry przy opóźnionych zmiennych X

11 Przykład (1) Przykładowe obliczenia w programie GRETL

12 Przykład (2) Test F (test pominiętych zmiennych) Test Walda (test pominiętych zmiennych)

13 Przykład (3) Model dla Y Model dla X Standaryzowane składniki losowe z dwóch różnych równań regresji:

14 Przykład (3a) Model objaśniający zmienną X Model objaśniający zmienną Y

15 Przykład (3b)

16 Przykład (3d) Testowanie przyczynowości w równaniu średniej z opóźnieniami od j do k:

17 Interpretacja ekonomiczna Zmiany rynkowych stóp procentowych wpływają z opóźnieniem na zmiany inflacji …ale istnieje też zależność odwrotna (patrz: korelogram) Istnieje też zależność natychmiastowa, kierunek oddziaływania nie jest znany

18 Przyczynowość w wariancji Czy zmienność (volatility) zmiennej X pozwala lepiej prognozować zmienność zmiennej Y (np. wariancję zmian kursu walutowego)? causality in variance

19 Testowanie przyczynowości w wariancji Wykorzystaj model GARCH lub MGARCH (na kolejnych zajęciach) Test Cheunga i Ng (1996): wykorzystaj wystandaryzowane reszty (i podniesione do kwadratu) z dwóch wcześniejszych regresji

20 Przyczynowość w wariancji Statystyka testu do testowania przyczynowości w wariancji z opóźnieniami od j do k

21 Przykład (4)

22 Interpretacja ekonomiczna Przyczynowość w wariancji na rynkach finansowych interpretowana jest często jako przepływ informacji / newsów / turbulencji między rynkami / instrumentami Zmienność rynkowych stóp zwrotu (zaburzenia na rynku) wpływa z opóźnieniem na zmienność inflacji


Pobierz ppt "Analiza przyczynowości Causality. Literatura M. Osińska (2006) Ekonometria finansowa, PWE Maddala (2008) Ekonometria, PWN Podręcznik SGH do ekonometrii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google