Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skale pomiarowe – BARDZO WAŻNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skale pomiarowe – BARDZO WAŻNE"— Zapis prezentacji:

1 Skale pomiarowe – BARDZO WAŻNE
Jakościowe Skala nominalna (kategorialna) Np. kobieta, mężczyzna; Polska, Niemcy Skala porządkowa (rangowa) Np. wykształcenie podstawowe, średnie, wyższe Ilościowe Skala przedziałowa (interwałowa) Odległość między przedziałami taka sama Np. skala Likerta, stopnie Celsjusza Brak zera bezwzlędnego Skala ilorazowa (stosunkowa) Istnieje zero bezwzględne Np. czas, wzrost, stopnie Kelwina

2 Miary tendencji centralnej
Populacja μ – wartość oczekiwana M - Wartość modalna (moda) Wartość X najbardziej prawdopodobna Me – mediana Wartość X poniżej której wartości zmiennej realizuje się z pewnością 0,5 i powyżej której również z pewnością 0,5 Próba - średnia arytmetyczna m - wartość modalna (moda) Wartość x najczęściej występująca me - mediana Wartość x od której dokładnie połowa pomiarów uzyskanych w n-elementowej próbie jest mniejsza (lub równa) i dokładnie połowa większa

3 Miary rozproszenia – rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe
Populacja - parametry Rozstęp – odcinek wartości wyników populacji, dla których prawdopodobieństwa są różne od zera Wariancja Odchylenie standardowe Próba - estymatory Rozstęp R=xmax-xmin Szerokość przedziału, w którym znalazły się wyniki w danej próbie Wariancja Odchylenie standardowe

4 Rozkład z próby średnich w populacji nieskończenie wielkiej
Odchylenie standardowe w próbie Błąd standardowy średniej Liczebność próby Znajomość odchylenia standardowego rozkładu średnich ma tylko znaczenie praktyczne, gdy znamy kształt rozkładu

5 Podstawowe pojęcia – naucz się ich na następną lekcję :)
Regresja Przewidywania jednej zmienne na podstawie znajomości drugiej Np. przewidywania średniej ze studiów na podstawie testu inteligencji Francis Galton 1885 – przewidywanie wzrostu dzieci na podstawie wzrostu rodziców Korelacja Siła związku między dwoma zmiennymi Np. siła związku między testem inteligencji a wynikami na studiach Współczynnik korelacji Współczynnik Pearsona według momentu iloczynowego Statystyka typu przedziałowo- stosunkowego Inne dla zmiennych nominalnych i porządkowych


Pobierz ppt "Skale pomiarowe – BARDZO WAŻNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google