Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Określenie pH wody na terenie gminy Raba Wyżna Katarzyna Bielarczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Określenie pH wody na terenie gminy Raba Wyżna Katarzyna Bielarczyk."— Zapis prezentacji:

1 Określenie pH wody na terenie gminy Raba Wyżna Katarzyna Bielarczyk

2 Co to jest pH ? Skala pH - ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H 3 O + ] w roztworach wodnych. Skala pH - ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H 3 O + ] w roztworach wodnych.

3 Roztwory wodne wszystkich substancji mogą mieć odczyn kwaśny, obojętny lub zasadowy. Jednak takie określanie charakteru roztworu jest mało miarodajne, ponieważ nie ma w nim zawartych informacji dotyczących dokładnego stężenia jonów H+ lub OH- w badanym roztworze, co często jest potrzebne, ale o tym później. Roztwory wodne wszystkich substancji mogą mieć odczyn kwaśny, obojętny lub zasadowy. Jednak takie określanie charakteru roztworu jest mało miarodajne, ponieważ nie ma w nim zawartych informacji dotyczących dokładnego stężenia jonów H+ lub OH- w badanym roztworze, co często jest potrzebne, ale o tym później. Woda destylowana ma pH równe 7, chociaż w rzeczywistości będzie ono zwykle niższe ze względu na zakwaszający efekt dwutlenku węgla - gazu zawartego w powietrzu, który dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jednomolowy roztwór kwasu solnego ma pH równe 0, natomiast jedno- molowy roztwór wodorotlenku sodu ma pH równe 14. Tak więc roztwory kwaśne to te o pH mniejszym niż 7 a zasadowe te o pH większym niż 7. pH Coca Coli to ok. 2, a pH wody z ogórków to ok 1. Sucha skóra niemowlaka ma pH ok. 6.5 - czyli jest lekko kwaśna. Woda destylowana ma pH równe 7, chociaż w rzeczywistości będzie ono zwykle niższe ze względu na zakwaszający efekt dwutlenku węgla - gazu zawartego w powietrzu, który dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jednomolowy roztwór kwasu solnego ma pH równe 0, natomiast jedno- molowy roztwór wodorotlenku sodu ma pH równe 14. Tak więc roztwory kwaśne to te o pH mniejszym niż 7 a zasadowe te o pH większym niż 7. pH Coca Coli to ok. 2, a pH wody z ogórków to ok 1. Sucha skóra niemowlaka ma pH ok. 6.5 - czyli jest lekko kwaśna. Obok pH roztworu istnieje jeszcze jedna wielkość, która jest nazywana pOH roztworu. Analogicznie do pojęcia pH, pOH jest ujemnym logarytmem dziesiętnym stężenia molowego jonów OH- w roztworze: pOH = -log[OH-] Obok pH roztworu istnieje jeszcze jedna wielkość, która jest nazywana pOH roztworu. Analogicznie do pojęcia pH, pOH jest ujemnym logarytmem dziesiętnym stężenia molowego jonów OH- w roztworze: pOH = -log[OH-] Pomiędzy tymi wielkościami zachodzi ważna zależność: pH + pOH = 14 Pomiędzy tymi wielkościami zachodzi ważna zależność: pH + pOH = 14

4 Zmiany wartości pH w wodzie są ważne dla wielu organizmów. Większość organizmów przystosowała się do życia w wodzie o danej wartości pH i może zginąć nawet, jeżeli pH wody zmieni się nieznacznie. Przy skrajnie wysokich lub niskich wartościach pH(9,6 lub 4,5), woda staje się nieprzydatna dla większości organizmów. Zmiany wartości pH w wodzie są ważne dla wielu organizmów. Większość organizmów przystosowała się do życia w wodzie o danej wartości pH i może zginąć nawet, jeżeli pH wody zmieni się nieznacznie. Przy skrajnie wysokich lub niskich wartościach pH(9,6 lub 4,5), woda staje się nieprzydatna dla większości organizmów.

5 Skala pH Paleta barw pH

6 Instrukcja pomiaru i obliczeń Próbki do pomiaru pH powinny być pobrane daleko od brzegu rzeki i pod powierzchnią wody. Pomiary przeprowadź zaraz po pobraniu próbki z uwagi na możliwość zmiany pH związanej ze zmianą temperatury. Próbki do pomiaru pH powinny być pobrane daleko od brzegu rzeki i pod powierzchnią wody. Pomiary przeprowadź zaraz po pobraniu próbki z uwagi na możliwość zmiany pH związanej ze zmianą temperatury. Odczynniki i sprzęt laboratoryjny: Sprzęt laboratoryjny: Odczynniki i sprzęt laboratoryjny: Sprzęt laboratoryjny: Probówka, bagietka Probówka, bagietka Odczynniki: Odczynniki: Woda destylowana, papierek wskaźnikowy Woda destylowana, papierek wskaźnikowy

7 Etapy pracy 1. Przepłucz probówkę wodą destylowaną 2. Napełnij probówkę wodą z rzeki 3. Zanurz w wodzie z probówki pehametr 4. Odczytaj wynik na pehametrze 5. Zanotuj wynik 6. Badania powtórz dla 3 próbek

8 7. Wnioski i ocena jakościowa pomiaru pH według poniższej tabeli Punktacja Ocena jakościowa pH 5doskonała6,5-7,5 4dobra6,0-6,5;7,5-8,0 3odpowiednia5,5-6,0;8,0-8,5 2niska<5,5;>8,5

9 WYNIKI

10 Wyniki z rzek na terenie Gminy Raba Wyżna Nazwa rzeki Miejscowość Wartość pH Ocena jakości Punkty RabaSieniawa8,52niska2 Raba Raba Wyżna 8,67niska2 RabaBielanka7,8dobra4 Raba Rokiciny Podhalańskie 5,95odpowiednia3 OrawkaPodsarnie7,68dobra4 OrawkaHarkabuz7,61dobra4

11

12 Wyniki wody ze studni w Gminie Raba Wyżna Miejscowość z której pobrana została woda Wartość Ph Ocena jakości Punkty Raba Wyżna 8,28odpowiednia3 Sieniawa8,18odpowiednia3 Bielanka8,18odpowiednia3 Rokiciny Podhalańskie 8,67niska2 Podsarnie8,00odpowiednia3 Harkabuz8,14odpowiednia3

13

14 Wyniki wody z kranów z Gminy Raba Wyżna Miejscowość Wartość pH Ocena jakościowa punkty Raba Wyżna 7,04doskonała5 Podsarnie6,00dobra4 Bielanka7,79dobra4 Sieniawa7,11doskonała5 Harkabuz7,60dobra4 Rokiciny7,02doskonała5

15

16 Literatura http://www.akwamad.zh.pl/images/stories/Woda/paleta_ph.jpg http://www.akwamad.zh.pl/images/stories/Woda/paleta_ph.jpg http://www.akwamad.zh.pl/images/stories/Woda/paleta_ph.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_pH http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_pH http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_pH http://chemia.plumbum.pl/160,artykul.html http://chemia.plumbum.pl/160,artykul.html http://chemia.plumbum.pl/160,artykul.html http://www.sciaga.pl/tekst/20529-21- ph_skala_ph_odczyn_roztworu_ph_indykatory http://www.sciaga.pl/tekst/20529-21- ph_skala_ph_odczyn_roztworu_ph_indykatory http://www.sciaga.pl/tekst/20529-21- ph_skala_ph_odczyn_roztworu_ph_indykatory http://www.sciaga.pl/tekst/20529-21- ph_skala_ph_odczyn_roztworu_ph_indykatory http://www.awans.net/strony/chemia/lyczek/lyczek1.html http://www.awans.net/strony/chemia/lyczek/lyczek1.html http://www.awans.net/strony/chemia/lyczek/lyczek1.html http://www.akwamad.zh.pl/woda/odczyn-ph.html http://www.akwamad.zh.pl/woda/odczyn-ph.html

17 Badania wykonane do prezentacji zostały przeprowadzone na zajęciach Wodo jaka jesteś i co z tobą będzie? prowadzonych w ramach projektu Niezbadane tajemnice kropli wody, który jest projektem grantowym w ramach programu Równać szanse 2007 Badania wykonane do prezentacji zostały przeprowadzone na zajęciach Wodo jaka jesteś i co z tobą będzie? prowadzonych w ramach projektu Niezbadane tajemnice kropli wody, który jest projektem grantowym w ramach programu Równać szanse 2007


Pobierz ppt "Określenie pH wody na terenie gminy Raba Wyżna Katarzyna Bielarczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google