Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundusze inwestycyjne ARKA oraz Asset Managment Wysoka jakość zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundusze inwestycyjne ARKA oraz Asset Managment Wysoka jakość zarządzania."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Fundusze inwestycyjne ARKA oraz Asset Managment Wysoka jakość zarządzania

3 2 Rozwój rynku finansowego... po 1989 roku...

4 3 Warszawski Indeks Giełdowy WIG 1991 - 2007

5 4 Liczba spółek notowanych na GPW Źródło: GPW Obecnie 291 spółek na 12.04.07 Przewidywane debiuty w 2007 - 100 spółek

6 5 Kapitalizacja GPW Obecnie 746,6 mld zł na 12.04.07 Źródło: GPW

7 6 Liczba TFI i funduszy inwestycyjnych Źródło: KNF Na koniec 2006 : TFI - 28 Funduszy - 241

8 7 Aktywa funduszy inwestycyjnych w mln PLN Źródło: KPWiG Obecnie 117,3 mld zł na 03.2007

9 8 Otoczenie rynkowe... Jak i w co należy dobrze inwestować, aby osiągać wysokie zyski ?

10 9 Stopy procentowe Obecnie w Polsce główna stopa rynkowa jest na poziomie najniższym w historii 4,0% USA – 5,25 %, UE – 3,75 %, Szwajcaria – 2,25 %

11 10 Indeks WIG 2002 - 2007

12 11 Gdzie oszczędzają Polacy stan na koniec 2006 Struktura oszczędności Wartość mld PLN Struktura 2005 Struktura 2006 Depozyty złotowe i walutowe 239,4 46,7 %41,1 % Otwarte fundusze emerytalne 116,6 18,3 %20,0 % Fundusze inwestycyjne (z udziałem akcji) 72,2 9,6 %12,5 % Akcje spółek publicznych 45,0 5,5 %7,7 % Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 27,5 3,9 %4,7 % Obligacje i bony 12,9 4,0 %2,2 % Gotówka w obiegu 68,9 12,1 %11,8 % Razem 582,9 100 % Źródło: Analizy Online, na podstawie danych NBP, MF, GUS, TFI i PTE

13 12 Aktywność Polaków na rynku kapitałowym stan na grudzień 2006 r. (w nawiasach dane za 2005 r.) 12,4 mln członków OFE (11,7 mln) 2,1 mln klientów TFI (1,4 mln) 0,5 mln posiadaczy rachunków IKE (0,31 mln) 0,91 mln rachunków inwestycyjnych w KDPW (0,85 mln) w tym : 0,22 mln rachunków aktywnych (0,19 mln)

14 13 Dobrze inwestować znaczy inwestować w akcje i na długo !!! Jak i w co należy dobrze inwestować, aby osiągać wysokie zyski ?

15 14 Dlaczego inwestujemy w akcje ? Obligacje, bony skarbowe : niskie stopy zwrotu (oprocentowanie) chronią tylko przed inflacją nie dają dodatkowych profitów, gdy spółki osiągają sukcesy na końcu dostajemy tylko nominał Akcje : bierzemy udział w rosnących zyskach, bo rosną dywidendy na końcu otrzymujemy więcej niż nominał

16 15 Dlaczego inwestujemy na długo ? wahania stóp zwrotu maleją wraz z wydłużaniem okresu inwestowania im dłuższy okres inwestowania tym mniejsze ryzyko anty-timing: długoterminowe inwestowanie pozwala nie martwić się czy kupujemy na górce czy sprzedajemy w dołku

17 16 Giełda (DJ) – USA (1896-2007) – 111 lat

18 17 Jak z zyskiem inwestować w fundusze akcyjne (Financial Times 13-06-2006) Financial Times, 13-06-2006 Financial Times podaje wyniki jakie osiągają uczestnicy amerykańskich funduszy akcyjnych na tle indeksu Standard & Poor's 500. W okresie od końca 1985 do końca 2005 średnioroczna stopa zwrotu indeksu Standard & Poor's 500 wyniosła 11,9%. Tymczasem w tym samym okresie uczestnicy funduszy zmieniając wielokrotnie strategię zarobili średniorocznie zaledwie 3,9%

19 18 Fundusze inwestycyjne łatwy sposób na wysokie zyski...

20 19...to osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych publicznie środków pieniężnych Co to jest fundusz inwestycyjny ?

21 20 Uczestnictwo w funduszu nie wymaga... wiedzy na temat rynku finansowego ani kontrolowania notowań papierów wartościowych

22 21 Jak działają fundusze inwestycyjne

23 22 Różnorodność strategii inwestycyjnych Podstawowe strategie inwestycyjne : Fundusze pieniężne i gotówkowe Fundusze papierów dłużnych ( obligacyjne ) Fundusze stabilnego wzrostu Fundusze mieszane ( zrównoważone ) Fundusze akcji

24 23

25 24 Fundusze ARKA z udziałem akcji akcje papiery dłużne Akcji FIO Stabilnego Wzrostu FIO 50 - 100 % 0 - 50 % 0 - 35 % 65-100 % Zrównoważony FIO 30 - 70 %

26 25 Wyniki inwestycyjne Podane dalej wyniki są stopami zwrotu z jednostki wskazanego typu odpowiednich funduszy we wskazanych okresach. Wyniki są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.

27 26 Wyniki inwestycyjne: Fundusze Akcyjne 20062005200420034 lata Arka stopa zwrotu50%39%36%52%331% ranking41131 odchylenie od mediany 9%16%14%16%135% WIG42%34%28%45%251% WIG 20 24%35%25%34%179%

28 27 Wyniki inwestycyjne: Fundusze Zrównoważone 20062005200420034 lata Arka stopa zwrotu35%30%24%26%173% ranking21111 odchylenie od mediany15%14%9%3%83% Lukas stopa zwrotu39%---- ranking1---- odchylenie od mediany19%----

29 28 Wyniki inwestycyjne: Fundusze Stabilnego Wzrostu 20062005200420034 lata Arka stopa zwrotu19% 11%12%77% ranking21742 odchylenie od mediany4%7%0% 19% Lukas stopa zwrotu20%17%15%-- ranking121-- odchylenie od mediany5% 4%--

30 29 Stopy zwrotu na 31.03.2007 Fundusz1 rok2 lata3 lata4 lata Arka Stabilnego Wzrostu 17 %44 %59 %86 % Arka Zrównoważony28 %84 %104 %196 % Arka Akcji42 %131 %159 %395 % WIG – benchmark 43 %111 %139 %312 % Odchylenie od mediany- 1 %28 %38 %146 % Odchylenie od benchmarku - 1 %20 % 83 % wyniki oparte na danych historycznych, nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości zmiana wartości jednostki uczestnictwa kategorii A danego Funduszu w danym okresie wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania oraz opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek

31 30 Ranking wg stopy zwrotu na 31.03.2007 FUNDUSZE AKCYJNE Ranking1 rok2 lata3 lata4 lata5 latOd początku Arki pozycja Arka Akcji1433111 Ilość funduszy2211919171715158 FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE Ranking1 rok2 lata3 lata4 lata5 latOd początku Arki pozycja Arka Zrównoważony 211111 Ilość funduszy1511101098 FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU Ranking1 rok2 lata3 lata4 lata5 latOd początku Arki pozycja Arka Stabilnego Wzrostu 811211 Ilość funduszy23231818151511108

32 31 Nagrody i wyróżnienia

33 32 Nagroda Parkietu dla najlepszego TFI 2005 i 2006 Statuetka Byk i niedźwiedź

34 33 Nagroda Parkietu dla najlepszych zarządzających Złote portfele: 2005 r. i 2006 r. 2005 rok trzy złote portfele 2006 rok trzy złote portfele

35 34 Rzeczpospolita: najlepsze TFI 2003, 2004 i 2005 BZWBK AIB TFI trzeci raz z rzędu uznane najlepszym TFI w rankingu gazety Rzeczpospolita.

36 35 Fundamenty sukcesu stabilny skład zespołu zarządzających zdyscyplinowanie i konsekwentna realizacja strategii inwestycyjnej (kupowanie niedoszacowanych spółek) nie stosowanie timingu wysokie zaangażowanie w akcje zaufanie Klientów, zrządzamy ponad 20 mld zł aktywów

37 36 Przykłady naszych inwestycji

38 37 SpółkaBranża Nasi starzy znajomi 1GetinBanki 2BPHBanki 3PBGBudowlana 4ComarchTechnologiczna 5StalproduktPrzemysłowa Nowe twarze 1RaiffeisenBanki 2ABBEnergetyczno-konstrukcyjna 3ErsteBanki Przykłady naszych inwestycji

39 38 Dlaczego inwestowaliśmy w te spółki? bardzo dobry zarząd ambitna i wiarygodna strategia rozwoju koncentracja na wysoko-marżowych produktach przy kontrolowanym ryzyku i niskich kosztach działalności szybko rosnący rynek, na którym działa spółka i potrafi ten wzrost wykorzystać

40 39 BZ WBK AIB TFI rosnący udział w rynku

41 40 2006 przyrost aktywów w mld PLN

42 41 PerspektywyPerspektywy

43 42 Wzrost gospodarczy Solidny wzrost gospodarczy : wzrost konsumpcji spada bezrobocie rośnie fundusz płac poprawia się optymizm konsumentów praca za granicą niskie stopy procentowe niska inflacja ożywienie w inwestycjach produkcja przemysłowa produkcja budowlana inwestycje zagraniczne w Polsce silny eksport (mimo mocnego PLN ) 2007-2013 - 67,3 mld E funduszy strukturalnych

44 43 Czy akcje są za drogie ? Czy ich ceny mogą nadal rosnąć ?

45 44 Warszawski Indeks Giełdowy - WIG 1991 - 2007

46 45 Czy są podstawy do dalszych wzrostów? TAK, są fundamentalne podstawy dane ekonomiczne w Polsce i na świecie pokazują kontynuację wzrostu gospodarczego nie ma istotnych informacji sugerujących zatrzymanie hossy jedynie w USA spodziewane jest pewne spowolnienie, jednak nie powinno się przełożyć na gospodarkę światową bardzo silnie powinny rosnąć gospodarki w Azji ożywienie w UE, zwłaszcza Niemcy przyspiesza wzrost gospodarczy w Polsce. 2006 - 5,8%, 2007 prawdopodobnie ponad 6% spodziewane dynamiczne wzrosty w innych gospodarkach Europy Śr.-Wsch.

47 46 Czy giełda jest przegrzana? Jako całość NIE niektóre spółki, zwłaszcza o mniejszej kapitalizacji są drogie wciąż można znaleźć atrakcyjne spółki inwestycje w akcje są bardziej atrakcyjne niż inwestycje w obligacje wskaźnik P/E na umiarkowanym poziomie w Polsce i na świecie P/E dla spółek z WIG20 obecnie na poziomie ok. 15 progonozowane P/E na 2007 r. wynosi ok 13,5-14. dla porównania: od 2000 roku najniższa wartość P/E wynosiła 9,3 w okresie przed pęknięciem internetowej bańki - ok. 36

48 47 Czym jest P/E? Wskaźnik P/E pokazuje, ile razy cena akcji spółki jest większa od przypadającego na nią zysku Im współczynnik niższy tym akcje relatywnie tańsze przykład: cena akcji firmy warta jest obecnie 30 zł zysk w przeliczeniu na jedną akcję wynosi 2 zł wskaźnik P/E dla tej spółki wynosi 30/2 =15.

49 48 Czy akcje są za drogie? WIG 20 Źródło: Bloomberg

50 49 WIG (czy akcje... – c.d.) Źródło: Bloomberg

51 50 mWIG40 (czy akcje... – c.d.) Źródło: Bloomberg

52 51 S&P 500 (czy akcje są za drogie – c.d.) Źródło: Bloomberg

53 52 Dow Jones Eurostoxx 50 (czy akcje... – c.d.) Źródło: Bloomberg

54 53 Wyniki funduszy inwestycyjnych...... a sytuacja na giełdzie

55 54 Korelacja WIG - DJIA

56 55 Korelacja WIG - NIKKEI

57 56 Korelacja WIG - DAX

58 57 Korelacja Arka Akcji - WIG

59 58 Korelacja Arka Zrównoważony - WIG

60 59 Korelacja Arka Stabilnego Wzrostu - WIG

61 60 ZARZĄDZANIE PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

62 61 Nasze Portfele adresujemy do Klientów, którzy: Poszukują zysku większego niż oferują lokaty bakowe Posiadają aktywa powyżej 1 mln zł Rozważają możliwość zainwestowania części aktywów w akcje Nie chcą samodzielnie inwestować na giełdzie Są gotowi podjąć ryzyko związane z inwestowaniem w akcje Z usługi mogą korzystać Klienci indywidualni jak i podmioty gospodarcze. Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych?

63 62 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych? Minimalna wpłata 1 mln PLN Zarządza ten sam zespół co Arką Klient ma rachunek w DM BZ WBK AM pełnomocnikiem do rachunku Decyzje inwestycyjne w imieniu Klienta Umowa bezterminowa Możliwość dokonywania wpłat i wypłat Raport miesięczny dla Klienta: skład portfela

64 63 Indywidualne Strategie Inwestycyjne

65 64 Wybór strategii inwestycyjnej Wybierając strategie inwestycyjną należy uwzględnić: 1. Na jak długo chcielibyście zainwestować swoje pieniądze ? 2. Jakie ryzyko chcielibyście zaakceptować ? 3. Jaki zysk chcielibyście osiągnąć ?

66 65 Podstawowe rodzaje portfeli indywidualnych Portfel Akcyjny Portfel Zrównoważony Portfel Stabilnego Wzrostu

67 66 PORTFEL AKCYJNY HORYZONT INWESTYCYJNY: MINIMUM 5 LAT MAKSYMALNY UDZIAŁ AKCJI: AKCJE DO 100% AKCJE 0%100%

68 67 PORTFEL ZRÓWNOWAŻONY HORYZONT INWESTYCYJNY: MINIMUM 3 LATA UDZIAŁ AKCJI: MIN. 40% ALE PONIŻEJ 80% 100%0%40% AKCJE POZOSTAŁE AKTYWA AKCJE 80%

69 68 PORTFEL STABILNEGO WZROSTU HORYZONT INWESTYCYJNY: MINIMUM 3 LATA MAKSYMALNY UDZIAŁ AKCJI: AKCJE PONIŻEJ 40% 100%0%40% AKCJEPOZOSTAŁE AKTYWA

70 69 Strategia Rynkowa Dobór akcji do portfeli Strategia Fundamentalna 1 2

71 70 Strategia Rynkowa: w skład Portfela wchodzą przede wszystkim akcje dużych spółek (z istotnym udziałem w WIG), charakteryzujące się wysoką płynnością, istotnym kryterium wyboru akcji do Portfela jest analiza fundamentalna. Dobór akcji do portfeli

72 71 Strategia Fundamentalna: w skład Portfela wchodzą akcje o perspektywach długoterminowego wzrostu wartości, niska kapitalizacja oraz płynność nie stanowią ograniczenia przy wyborze akcji do Portfela, podstawowym kryterium wyboru akcji do Portfela jest analiza fundamentalna. Dobór akcji do portfeli

73 72 WYNIKI ZARZĄDZANIA

74 73 Wyniki inwestycyjne: Portfele Indywidualne 20062005200420034 lata Akcji Fundamentalny stopa zwrotu100%47%60%55%636% Akcji Rynkowystopa zwrotu74%46%41%32%379% WIG42%34%28%45%251% WIG 20 24%35%25%34%179%

75 74 STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI ZA 5 LAT - według danych na 31.03.2007 Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarancją analogicznych wyników w przyszłości. Inwestycja w portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

76 75 Prognoza 2007

77 76 Perspektywy 2007: makro Oczekujemy podobnego jak w roku 2006 wzrostu PKB dzięki: wzrostowi konsumpcji środkom pomocowym z UE ożywieniu w inwestycjach utrzymaniu się ożywienia gospodarczego w Niemczech i innych krajach UE Umiarkowany wzrost inflacji w drugiej połowie roku silny złoty ogranicza wzrost cen dalszy wzrost funduszu płac

78 77 Sytuacja makro w krajach Unii Europejskiej Polska blisko 80% swojego eksportu kieruje do państw Unii Europejskiej, w tym blisko 30% do Niemiec Spodziewamy się dalszej poprawy sytuacji gospodarczej w państwach Unii Europejskiej, zwłaszcza w Niemczech Wskaźnik klimatu gospodarczego IFO systematycznie wzrasta, w grudniu 2006 roku osiągnął poziom blisko 109 pkt. Bezrobocie w Niemczech spadło w ciągu roku z poziomu 12,1% do 9,8% w grudniu 2006 roku. Oczekujemy dalszego spadku.

79 78 Perspektywy 2007: rynek Spodziewamy się wzrostu zainteresowania inwestorów zagranicznych polskim rynkiem: silny wzrost gospodarczy polski rynek jest największym i najbardziej płynnym rynkiem wśród nowych członków UE z wysokim wzrostem PKB.

80 79 Sytuacja na rynku i wyniki najlepszych funduszy Akcje: 20% wzrost WIG najlepszy fundusz akcji: >WIG najlepszy fundusz zrównoważony: + 14% najlepszy fundusz stabilnego wzrostu: + 9% Obligacje: 4-5% najlepszy fundusz obligacji: 4,5-5% najlepszy fundusz obligacji europejskich: 2-2,5% (w EUR) Rynek pieniężny: 4-4,5% najlepszy fundusz rynku pieniężnego: 3,5-4%

81 80 Perspektywy 2007: Sektory Najsilniej wzrastać będą: banki sektor budowlano-inżynieryjny sektor handlowy

82 81 Podsumowanie bardzo dobre perspektywy dla gospodarki na najbliższe lata (wzrost PKB i konsumpcji oraz inwestycji, środki z UE) niskie stopy procentowe zyski spółek nadążają za wzrostem cen akcji ( generalnie akcje nie są przewartościowane) dywidendy (za 2005 –10,5 mld, prognozy za 2006 – 12,7 mld) Sprzyjające otoczenie:

83 82 Jak inwestować z zyskiem ? Postaw na najlepszych... !!!

84 83 Dziękuję za uwagę Zapraszam do zadawania pytań


Pobierz ppt "1 Fundusze inwestycyjne ARKA oraz Asset Managment Wysoka jakość zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google