Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

2 Banki i ich infrastruktura informacyjna
  infrastruktura banków funkcjonuje bardzo dobrze istnieją niedociągnięcia wynikające ze zbytniego odizolowania sektora bankowego od innych segmentów rynku finansowego infrastruktura informacyjna jest w Europie już od blisko czterech lat – od roku 2000 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

3 Banki i ich infrastruktura informacyjna
instytucje infrastruktury otrzymują wysokie oceny Dane Instytutu Pentor opublikowane w Gazecie Bankowej z r. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

4 Wzrost wartości majątku banków
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

5 Aktywa banków komercyjnych i spółdzielczych
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

6 Liczba placówek i zatrudnienie w 2001 roku
Banki spółdzielcze Banki komercyjne z przewagą kapitału polskiego Banki komercyjne z przewagą kapitału zagranicznego Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

7 Struktura aktywów polskiego systemu finansowego według typów instytucji
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

8 Udział banków w sektorze finansowym
udział banków komercyjnych w sektorze spadł do 73,8% dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

9 Aktywa banków komercyjnych na tle wybranych krajów
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

10 Wartość aktywów największych instytucji finansowych w Polsce według Rzplitej z dnia 3 czerwca 2004
Lp. 2002 r.  Instytucje aktywa zysk netto 1 Powszechna Kasa Oszczędności BP 84 371,6 1 228,2 2 Bank Pekao 62 893,1 919,8 3 Bank BPH 45 485,4 333,4 4 Bank Handlowy 33 268,6 242,5 5 ING Bank Śląski 28 203,6 28,7 6 BRE Bank 26 862,4 1,8 7 8 Kredyt Bank 23 523,3 -1 567,0 Bank Zachodni WBK 23 521,6 117,0 9 11 PZU Życie 19 526,5 580,3 10 Bank Millennium 19 408,9 40,9 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

11 Struktura aktywów polskiego systemu finansowego
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

12 Ewolucja struktury aktywów polskiego systemu finansowego
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

13 Ewolucja struktury aktywów węgierskiego systemu finansowego
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

14 Miara koncentracji wskaźnik Herfindahla–Hirschmana jest definiowany jako suma kwadratów udziałów w rynku (pomnożonych przez 100) wszystkich instytucji finansowych działających na danym rynku. Im większa koncentracja, tym wyższy jest wskaźnik HHI dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

15 Indeks HHI w wybranych krajach
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

16 Udziały 5 największych banków w wybranych krajach
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

17 Zmiany w liczbie banków komercyjnych w wybranych krajach
w latach 1998 – 2003 w Polsce przejęto 29 banków Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

18 Przejęcia banków w latach 2001 - 2003
 Banki przejmowane  Akt. 1 razem   Kap. 1 Razem  BRE Bank Bank Częstochowa 24850 24962 1962 2005 Nordea Bank Polska LG Petro Bank 1356 3895 302 598 Bank Społem Bank Wschodni*** 224 341 28 Suma 26430 29198 2292 2631 2004**** Bank BPH SBR Samopomoc Chłopska*** 45485 45785 4957 GE Capital Bank GE Bank Mieszkaniowy 4079 7215 450 686 GBG Bank Przemysłowy 3096 3659 199 276 52660 56659 5606 5919 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

19 Struktura funduszy własnych 100 największych banków w wybranych bankach
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

20 Struktura aktywów 10-ciu największych banków na tle wybranych krajów
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

21 Udział 5 największych banków w aktywach sektorów w wybranych krajach
W końcu 2002 r. udział 5 największych banków w aktywach całego sektora wynosił 53% (52% w 2003 r.), podobnie jak w Hiszpanii Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

22 Wskaźniki makroekonomiczne
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

23 Porównanie efektywności banków komercyjnych i spółdzielczych
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

24 Porównanie wyników finansowych banków komercyjnych i spółdzielczych
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

25 Porównanie funduszy własnych banków komercyjnych i spółdzielczych
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

26 Przeciętne fundusze własne BS-ów
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

27 Porównanie programów naprawczych banków komercyjnych i spółdzielczych
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

28 Kapitał polski i zagraniczny
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

29 Kapitał polski i zagraniczny
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

30 Kapitał polski i zagraniczny
Źródło: Dane GINB dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

31 Udział aktywów banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych w aktywach sektora bankowego w krajach Europy Środkowej dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

32 polski system bankowy ma dobrze funkcjonującą infrastrukturę
Wnioski polski system bankowy ma dobrze funkcjonującą infrastrukturę jest skoncentrowany udział kapitału zagranicznego wcale nie jest największy w EW dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

33 KONIEC Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Pobierz ppt "Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google