Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny."— Zapis prezentacji:

1 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny

2 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 2 Banki i ich infrastruktura informacyjna infrastruktura banków funkcjonuje bardzo dobrze infrastruktura banków funkcjonuje bardzo dobrze istnieją niedociągnięcia wynikające ze zbytniego odizolowania sektora bankowego od innych segmentów rynku finansowego istnieją niedociągnięcia wynikające ze zbytniego odizolowania sektora bankowego od innych segmentów rynku finansowego infrastruktura informacyjna jest w Europie już od blisko czterech lat – od roku 2000 infrastruktura informacyjna jest w Europie już od blisko czterech lat – od roku 2000

3 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 3 Banki i ich infrastruktura informacyjna instytucje infrastruktury otrzymują wysokie oceny Dane Instytutu Pentor opublikowane w Gazecie Bankowej z 24.03.2003 r. instytucje infrastruktury otrzymują wysokie oceny Dane Instytutu Pentor opublikowane w Gazecie Bankowej z 24.03.2003 r.

4 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 4 Wzrost wartości majątku banków Źródło: Dane GINB

5 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 5 Aktywa banków komercyjnych i spółdzielczych Źródło: Dane GINB

6 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 6 Liczba placówek i zatrudnienie w 2001 roku Banki spółdzielcze Banki komercyjne z przewagą kapitału polskiego Banki komercyjne z przewagą kapitału zagranicznego Źródło: Dane GINB

7 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 7 Struktura aktywów polskiego systemu finansowego według typów instytucji Źródło: Dane GINB

8 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 8 Udział banków w sektorze finansowym udział banków komercyjnych w sektorze spadł do 73,8% udział banków komercyjnych w sektorze spadł do 73,8%

9 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 9 Aktywa banków komercyjnych na tle wybranych krajów Źródło: Dane GINB

10 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 10 Wartość aktywów największych instytucji finansowych w Polsce według Rzplitej z dnia 3 czerwca 2004 Lp. 2002 r. Instytucjeaktywa zysk netto 11 Powszechna Kasa Oszczędności BP 84 371,6 1 228,2 22 Bank Pekao 62 893,1 919,8 33 Bank BPH 45 485,4 333,4 44 Bank Handlowy 33 268,6 242,5 55 ING Bank Śląski 28 203,6 28,7 66 BRE Bank 26 862,4 1,8 78 Kredyt Bank 23 523,3 -1 567,0 87 Bank Zachodni WBK 23 521,6 117,0 911 PZU Życie 19 526,5 580,3 109 Bank Millennium 19 408,9 40,9

11 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 11 Struktura aktywów polskiego systemu finansowego Źródło: Dane GINB

12 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 12 Ewolucja struktury aktywów polskiego systemu finansowego

13 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 13 Ewolucja struktury aktywów węgierskiego systemu finansowego

14 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 14 Miara koncentracji wskaźnik Herfindahla–Hirschmana jest definiowany jako suma kwadratów udziałów w rynku (pomnożonych przez 100) wszystkich instytucji finansowych działających na danym rynku. Im większa koncentracja, tym wyższy jest wskaźnik HHI

15 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 15 Indeks HHI w wybranych krajach

16 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 16 Udziały 5 największych banków w wybranych krajach

17 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 17 Zmiany w liczbie banków komercyjnych w wybranych krajach w latach 1998 – 2003 w Polsce przejęto 29 banków w latach 1998 – 2003 w Polsce przejęto 29 banków Źródło: Dane GINB

18 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 18 Przejęcia banków w latach 2001 - 2003 2003 Banki przejmowane Akt. 1razem Kap. 1Razem BRE BankBank Częstochowa248502496219622005 Nordea Bank Polska LG Petro Bank13563895302598 Bank SpołemBank Wschodni***22434128 Suma 264302919822922631 2004**** Bank BPH SBR Samopomoc Chłopska*** 45485457854957 GE Capital Bank GE Bank Mieszkaniowy40797215450686 GBGBank Przemysłowy30963659199276 Suma 526605665956065919

19 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 19 Struktura funduszy własnych 100 największych banków w wybranych bankach Źródło: Dane GINB

20 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 20 Struktura aktywów 10-ciu największych banków na tle wybranych krajów Źródło: Dane GINB

21 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 21 Udział 5 największych banków w aktywach sektorów w wybranych krajach W końcu 2002 r. udział 5 największych banków w aktywach całego sektora wynosił 53% (52% w 2003 r.), podobnie jak w Hiszpanii Źródło: Dane GINB

22 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 22 Wskaźniki makroekonomiczne Źródło: Dane GINB

23 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 23 Porównanie efektywności banków komercyjnych i spółdzielczych Źródło: Dane GINB

24 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 24 Porównanie wyników finansowych banków komercyjnych i spółdzielczych Źródło: Dane GINB

25 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 25 Porównanie funduszy własnych banków komercyjnych i spółdzielczych Źródło: Dane GINB

26 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 26 Przeciętne fundusze własne BS-ów Źródło: Dane GINB

27 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 27 Porównanie programów naprawczych banków komercyjnych i spółdzielczych Źródło: Dane GINB

28 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 28 Kapitał polski i zagraniczny Źródło: Dane GINB

29 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 29 Kapitał polski i zagraniczny Źródło: Dane GINB

30 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 30 Kapitał polski i zagraniczny Źródło: Dane GINB

31 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 31 Udział aktywów banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych w aktywach sektora bankowego w krajach Europy Środkowej

32 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 32Wnioski polski system bankowy ma dobrze funkcjonującą infrastrukturę polski system bankowy ma dobrze funkcjonującą infrastrukturę jest skoncentrowany jest skoncentrowany udział kapitału zagranicznego wcale nie jest największy w EW udział kapitału zagranicznego wcale nie jest największy w EW … …

33 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 33KONIEC Źródło: Dane GINB


Pobierz ppt "Dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google