Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakty terminowe i opcje na WIG20 - zastosowanie w hedgingu i spekulacji Tadeusz Gudaszewski, Wojciech Gudaszewski Wojciech Wasilewski PRMIA Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakty terminowe i opcje na WIG20 - zastosowanie w hedgingu i spekulacji Tadeusz Gudaszewski, Wojciech Gudaszewski Wojciech Wasilewski PRMIA Polska."— Zapis prezentacji:

1

2 Kontrakty terminowe i opcje na WIG20 - zastosowanie w hedgingu i spekulacji Tadeusz Gudaszewski, Wojciech Gudaszewski Wojciech Wasilewski PRMIA Polska Wrocław, 28 stycznia 2004 http://prmia.ae.wroc.pl

3 2 Agenda Kontrakty terminowe – przypomnienie Opcje – przypomnienie Kontrakty terminowe a opcje – podobieństwa i różnice Wykorzystanie kontraktów terminowych i opcji w spekulacji i hedgingu

4 3 KONTRAKTY TERMINOWE KONTRAKTY TERMINOWE -przypomnienie

5 4 Kontrakt terminowy Kontrakt terminowy - jest to umowa, w której dwie strony zobowiązują się do zawarcia w ustalonym okresie w przyszłości transakcji po ustalonej cenie dotyczącej przyszłej wartości instrumentu bazowego (np. indeksu, akcji, waluty) Kontrakty terminowe - przypomnienie Czym jest kontrakt terminowy?

6 5 Izba rozrachunkowa Kupujący (pozycja długa)Sprzedający (pozycja krótka) symetria zobowiązań (gwarantuje rozliczenia) Kontrakty terminowe - przypomnienie Strony w kontrakcie terminowym

7 6 Otwarcie pozycji: kupno kontraktu terminowego (pozycja długa) kupno kontraktu terminowego (pozycja długa) sprzedaż kontraktu terminowego (pozycja krótka) sprzedaż kontraktu terminowego (pozycja krótka) Zamknięcie pozycji: przyjęcie pozycji odwrotnej na tej samej serii kontraktu przyjęcie pozycji odwrotnej na tej samej serii kontraktu Kontrakty terminowe - przypomnienie Pozycje inwestora na rynku futures

8 7 inwestor zarabia na wzroście instrumentu podstawowego inwestor zarabia na wzroście instrumentu podstawowego inwestor traci na spadku instrumentu podstawowego inwestor traci na spadku instrumentu podstawowego zysk strata instrument podstawowy (np. WIG20) Kontrakty terminowe - przypomnienie Pozycja długa w kontrakcie futures Liniowy profil wypłaty!

9 8 Kontrakty terminowe - przypomnienie Pozycja krótka w kontrakcie futures inwestor zarabia na spadku instrumentu podstawowego inwestor zarabia na spadku instrumentu podstawowego inwestor traci na wzroście instrumentu podstawowego inwestor traci na wzroście instrumentu podstawowego Instrument podstawowy (np. WIG20) zysk zysk strata Liniowy profil wypłaty!

10 9 miejsce występowania – rynek giełdowy (ryzyko w kontrakcie w większości przejmuje giełda) miejsce występowania – rynek giełdowy (ryzyko w kontrakcie w większości przejmuje giełda) instrument standaryzowany instrument standaryzowany zależność ceny kontraktu od ceny instrumentu podstawowego zależność ceny kontraktu od ceny instrumentu podstawowego możliwość zamknięcia pozycji w dowolnym momencie lub przytrzymania kontraktu do czasu wygaśnięcia możliwość zamknięcia pozycji w dowolnym momencie lub przytrzymania kontraktu do czasu wygaśnięcia depozyty zabezpieczające depozyty zabezpieczające marking-to-market (codzienne rozliczanie pieniężne) marking-to-market (codzienne rozliczanie pieniężne) dzienny limit zmian cen dzienny limit zmian cen Kontrakty terminowe - przypomnienie Cechy kontraktów futures

11 10 OPCJE OPCJE -przypomnienie

12 11 Opcje - przypomnienie Czym jest opcja? Opcja jest to instrument dający nabywcy prawo do: kupna (opcja call)(opcja put) kupna (opcja call) lub sprzedaży (opcja put) w przyszłym terminie w przyszłym, określonym z góry, terminie cenie wykonania po określonej z góry cenie wykonania instrumentu podstawowego instrumentu podstawowego dla tej opcji (np. akcji, indeksu, waluty, towaru)

13 12 Opcje - przypomnienie Czym jest opcja? (wystawcypremię opcyjną Nabywca opcji za swoje prawo płaci sprzedawcy opcji (wystawcy) premię opcyjną (cenę opcji) W zamian za premię wystawca przyjmuje zobowiązanie do: (w przypadku opcji call) –sprzedaży instrumentu podstawowego (w przypadku opcji call) (w przypadku opcji sprzedaży) –kupna instrumentu podstawowego (w przypadku opcji sprzedaży) na żądanie posiadacza opcji

14 13 Rozliczenie wykonania opcji może następować przez: dostawę instrumentu podstawowego lub rozliczenie różnicy między ceną instrumentu podstawowego (cena rozliczeniowa) a ceną wykonania; wypłatę kwoty rozliczenia Instrumentem podstawowym w opcjach na WIG20 jest indeks WIG20 Opcje na indeks rozliczane są pieniężnie Opcje - przypomnienie Rozliczenie opcji

15 14 Opcje na GPW są opcjami typu europejskiego (mogą być wyłącznie wykonane w dniu wygaśnięcia) Wykonanie w dniu wygaśnięcia jest automatyczne Opcje - przypomnienie Opcje na WIG20

16 15 Opcje są przedmiotem obrotu giełdowego, więc można zamknąć swoją pozycję w dowolnym dniu do dnia wygaśnięcia włącznie poprzez zawarcie transakcji przeciwstawnej, tzn: –wystawienie opcji tej samej serii, gdy wcześniej opcja została nabyta –nabycie opcji tej samej serii, gdy wcześniej opcja została wystawiona Opcje - przypomnienie Opcje na WIG20

17 16 cena jaką musi zapłacić nabywca opcji jej wystawcy w zamian za prawo, które posiada w wyniku nabycia opcji stanowi wynagrodzenie wystawcy za przyjęcie na siebie zobowiązania PREMIA OPCYJNA STANOWI: możliwy zysk maksymalny możliwy zysk wystawcy opcji możliwą stratę maksymalną możliwą stratę nabywcy opcji Opcje - przypomnienie Premia opcyjna

18 17 Indeks WIG20 podawany jest w punktach, więc notowanie opcji również odbywa się w punktach. Indeks WIG20 podawany jest w punktach, więc notowanie opcji również odbywa się w punktach. Premia opcyjna jest ceną opcji wyrażoną w złotych. Premia opcyjna jest ceną opcji wyrażoną w złotych. Cena opcji (premia opcyjna) = Kurs Opcji * 10 zł (mnożnik) np. kurs opcji = 18 pkt. cena opcji na GPW = 180 zł (tyle płaci nabywca za opcję z kursem 18 pkt.) Opcje - przypomnienie Premia opcyjna

19 18 Strony w kontrakcie opcyjnym Opcje - przypomnienie Nabywca (strona długa) Nabywcą może być każdy inwestor Nabywcą może być każdy inwestor Nabywca nie musi wnosić depozytu zabezpieczającego Nabywca nie musi wnosić depozytu zabezpieczającego Nabywca z góry wie ile może najwięcej stracić Nabywca z góry wie ile może najwięcej stracić Wystawca (strona krótka) Wystawcą może być również każdy inwestor Wystawcą może być również każdy inwestor Wystawca musi wnieść depozyt zabezpieczający Wystawca musi wnieść depozyt zabezpieczający Wystawca nie wie ile może najwięcej stracić, zna tylko swój maksymalny zysk Wystawca nie wie ile może najwięcej stracić, zna tylko swój maksymalny zysk płaci premię opcyjną nabywa prawo otrzymuje premię opcyjną przyjmuje na siebie zobowiązanie

20 19 Opcje - przypomnienie Pozycje w kontrakcie opcyjnym Inwestorzy mają do dyspozycji cztery rodzaje pozycji na rynku opcji: Nabycie opcji call Nabycie opcji call Wystawienie opcji call Wystawienie opcji call Nabycie opcji put Nabycie opcji put Wystawienie opcji put Wystawienie opcji put Wystawianie opcji jest bardziej ryzykowne!

21 20 NABYWCA WYSTAWCA OPCJA CALL OPCJA PUT Prawo do kupna Prawo do sprzedaży Zobowiązanie do sprzedaży Zobowiązanie do kupna ASYMETRIA ZOBOWIĄZAŃ! Opcje - przypomnienie Prawa i obowiązki stron transakcji

22 21 nabywca opcji call wykonuje opcję tylko wtedy gdy w dniu wygaśnięcia: otrzymuje wtedy od wystawcy opcji call sumę pieniężną równą: wartość WIG20 > kurs wykonania opcji S>X wartość WIG20 – kurs wykonania opcji S-X Opcje - przypomnienie Nabywca opcji call

23 22 Opcje - przypomnienie Nabywca opcji call Nabywca opcji CALL zarabia na wzroście indeksu WIG20

24 23 X dochód dla nabywcy opcji call -P X+P 0 S + - Oznaczenia: X – kurs wykonania opcji P – premia opcyjna S – wartość indeksu WIG20 strata zysk zysk Opcje - przypomnienie Nabycie opcji call Nieliniowy profil wypłaty!

25 DZIŚ Wartość indeksu WIG20 – 1750 pkt. Inwestor nabywa opcję call na indeks WIG20 z kursem wykonania 1800 pkt. Kurs opcji – 60 pkt. Inwestor płaci premię w wysokości 600 zł. DZIEŃ WYGAŚNIĘCIA 1) Wartość indeksu WIG20 – 1900 pkt. Nabywca opcji call wykonuje opcję. Otrzymuje od wystawcy: S-X = (1900 pkt– 1800 pkt)*10zł = 1000 zł. Zwrot z inwestycji w opcję = (1000-600)/600 = 66,6% Tymczasem indeks WIG20 wzrósł zaledwie o 8,5% 2) Gdyby w dniu wygaśnięcia wartość indeksu WIG20 znalazła się poniżej 1800 pkt. (tj. poniżej kursu wykonania opcji), np.. 1795 pkt., wtedy nabywca nie wykonałby opcji. Zwrot z inwestycji w opcję = -100% Nabywca traci premię (czyli całość zainwestowanego kapitału) Wystawca zatrzymuje premię i nie musi nic płacić nabywcy Opcje - przypomnienie Przykład opcji call

26 25 jeśli nabywca opcji call w dniu wygaśnięcia zdecyduje się wykonać opcję, to wystawca wypłaci nabywcy kwotę pieniężną równą: jeśli nabywca nie wykona opcji wystawca nic nabywcy nie płaci wartość WIG20 – kurs wykonania opcji S-X Opcje - przypomnienie Wystawca opcji call

27 26 Wystawca opcji CALL zarabia jeśli indeks WIG20 nie wzrasta Opcje - przypomnienie Wystawca opcji call

28 27 X dochód dla wystawcy opcji call P X+P 0 S + - Oznaczenia: X – kurs wykonania opcji; P – premia opcyjna S – wartość indeksu WIG20 zysk zysk strata Opcje - przypomnienie Wystawienie opcji call Nieliniowy profil wypłaty!

29 28 Maksymalna strata jaką może ponieść nabywca opcji call jest równa premii zapłaconej za opcjęMaksymalna strata jaką może ponieść nabywca opcji call jest równa premii zapłaconej za opcję Próg rentowności (breakeven point) zarówno dla kupującego i wystawiającego opcję call jest równy sumie ceny wykonania i premii za opcjęPróg rentowności (breakeven point) zarówno dla kupującego i wystawiającego opcję call jest równy sumie ceny wykonania i premii za opcję Potencjalny zysk dla nabywcy opcji call jest nieograniczonyPotencjalny zysk dla nabywcy opcji call jest nieograniczony Potencjalna strata dla wystawiającego opcję call jest nieograniczonaPotencjalna strata dla wystawiającego opcję call jest nieograniczona Posiadacz opcji call wykona ją, jeśli cena instrumentu podstawowego przekroczy cenę wykonaniaPosiadacz opcji call wykona ją, jeśli cena instrumentu podstawowego przekroczy cenę wykonania Największy zysk dla wystawiającego opcję call jest równy premii za opcjęNajwiększy zysk dla wystawiającego opcję call jest równy premii za opcję Suma zysków nabywcy i wystawiającego opcję call jest zawsze równa zeroSuma zysków nabywcy i wystawiającego opcję call jest zawsze równa zero Opcje - przypomnienie Właściwości opcji call

30 29 nabywca opcji put wykonuje opcję tylko wtedy gdy w dniu wygaśnięcia: nabywca opcji put wykonuje opcję tylko wtedy gdy w dniu wygaśnięcia: otrzymuje wtedy od wystawcy opcji call sumę pieniężną równą: otrzymuje wtedy od wystawcy opcji call sumę pieniężną równą: kurs wykonania opcji > wartość WIG20 X>S kurs wykonania opcji - wartość WIG20 X-S Opcje - przypomnienie Nabywca opcji put

31 30 Nabywca opcji PUT zarabia na spadku indeksu WIG20 Opcje - przypomnienie Nabywca opcji put

32 31 X dochód dla nabywcy opcji put -P X-P 0 S + - zysk zysk Oznaczenia: X – kurs wykonania opcji; P – premia opcyjna S – wartość indeksu WIG20 strata Nabycie opcji put Opcje - przypomnienie Nieliniowy profil wypłaty!

33 32 jeśli nabywca opcji put w dniu wygaśnięcia zdecyduje się wykonać opcję, to wystawca wypłaci nabywcy kwotę pieniężną równą: jeśli nabywca opcji put w dniu wygaśnięcia zdecyduje się wykonać opcję, to wystawca wypłaci nabywcy kwotę pieniężną równą: jeśli nabywca nie wykona opcji wystawca nic nabywcy nie płaci jeśli nabywca nie wykona opcji wystawca nic nabywcy nie płaci kurs wykonania opcji - wartość WIG20 X-S Opcje - przypomnienie Wystawca opcji put

34 33 Wystawca opcji PUT zarabia jeśli indeks WIG20 nie spada Opcje - przypomnienie Wystawca opcji put

35 34 X dochód dla wystawcy opcji put P X-P 0 S + - Oznaczenia: X – kurs wykonania opcji P – premia opcyjna S – wartość indeksu WIG20 zysk zysk strata Opcje - przypomnienie Wystawienie opcji put Nieliniowy profil wypłaty!

36 35 Maksymalna strata jaką może ponieść nabywca opcji put jest równa premii zapłaconej za opcjęMaksymalna strata jaką może ponieść nabywca opcji put jest równa premii zapłaconej za opcję Próg rentowności (breakeven point) zarówno dla kupującego i wystawiającego opcję put jest równy różnicy ceny wykonania i premii za opcjęPróg rentowności (breakeven point) zarówno dla kupującego i wystawiającego opcję put jest równy różnicy ceny wykonania i premii za opcję Maksymalny możliwy zysk zarówno dla posiadacza opcji put jak i jej wystawcy jest ograniczonyMaksymalny możliwy zysk zarówno dla posiadacza opcji put jak i jej wystawcy jest ograniczony Posiadacz opcji put wykona ją, jeśli cena instrumentu podstawowego będzie niższa niż cena wykonaniaPosiadacz opcji put wykona ją, jeśli cena instrumentu podstawowego będzie niższa niż cena wykonania Największy zysk dla wystawiającego opcję put jest równy premii za opcjęNajwiększy zysk dla wystawiającego opcję put jest równy premii za opcję Suma zysków nabywcy i wystawiającego opcję put jest zawsze równa zeroSuma zysków nabywcy i wystawiającego opcję put jest zawsze równa zero Opcje - przypomnienie Właściwości opcji put

37 36 instrumentem podstawowym - WIG20 instrumentem podstawowym - WIG20 asymetria ryzyka asymetria ryzyka płynność obrotu płynność obrotu standaryzacja standaryzacja bezpieczeństwo obrotu bezpieczeństwo obrotu marking to market marking to market niskie koszty transakcyjne niskie koszty transakcyjne rozliczenie pieniężne rozliczenie pieniężne praktycznie pozbawione ryzyka kredytowego praktycznie pozbawione ryzyka kredytowego Opcje - przypomnienie Opcje na WIG20

38 37 KONTRAKTY TERMINOWE A OPCJE KONTRAKTY TERMINOWE A OPCJE - podobieństwa i różnice

39 38 Kontrakty terminowe a opcje W kontrakcie terminowym występuje symetria zobowiązań –strona krótka (sprzedający) ma zobowiązanie –również strona długa (kupujący) ma zobowiązanie W opcji występuje asymetria zobowiązań –strona krótka (wystawca) ma zobowiązanie prawo –natomiast strona długa (nabywca) ma prawo Podobieństwa i różnice

40 39 W kontraktach terminowych (zarówno dla strony długiej jak i strony krótkiej) straty mogą przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału (wysokość depozytu) W przypadku opcji tylko wystawca (strona krótka) może stracić więcej niż zainwestował (wysokość depozytu)W przypadku opcji tylko wystawca (strona krótka) może stracić więcej niż zainwestował (wysokość depozytu) Maksymalna strata jaką może ponieść nabywca opcji (długa strony) to wielkość zainwestowanego kapitału (wielkość premii opcyjnej)Maksymalna strata jaką może ponieść nabywca opcji (długa strony) to wielkość zainwestowanego kapitału (wielkość premii opcyjnej) Kontrakty terminowe a opcje Podobieństwa i różnice

41 40 Kontrakty terminowe a opcje W przypadku kontraktów terminowych depozyty zabezpieczające wnoszą: –strona krótka (sprzedający) –strona długa (kupujący) W przypadku opcji depozyty zabezpieczające wnosi jedynie: –strona krótka (wystawca) Podobieństwa i różnice

42 41 zarówno kontrakty terminowe (pozycje długie i krótkie) jak i opcje (pozycje krótkie) podlegają procesowi MARKING-TO-MARKET. Marking-to-marketMarking-to-market - codzienne dopisywanie zysków i odpisywanie strat na rachunku depozytowym, wynikających ze zmiany ceny kontraktu terminowego lub opcji Kontrakty terminowe a opcje Podobieństwa i różnice

43 42 Wzrost ceny opcji Spadek ceny opcji Wystawca opcji call Wystawca opcji put Strata (-) Zysk(+) Strata(-) Wzrost ceny kontraktu Spadek ceny kontraktu Długa pozycja Zysk (+)Strata (-) Krótka pozycja Strata (-)Zysk (+) Kontrakty futures Opcje Kontrakty terminowe a opcje Podobieństwa i różnice Marking-to-market zyski i straty dopisywane są na zamknięcie sesji rozliczenie pieniężne w dniu wykonania opcji wylicza się w stosunku do ostatecznej ceny rozliczeniowej

44 43 Obliczanie zysków i strat na zamknięcie na przykładzie kontraktu Futures na WIG20 Obliczanie zysków i strat na zamknięcie na przykładzie kontraktu Futures na WIG20 Cena kontraktu Posiadacz długiej pozycji Posiadacz krótkiej pozycji 1450 pkt 1 kontrakt 1500 pkt (50 pkt) * 10 = + 500 zł (-50 pkt) * 10 = - 500 zł 1400 pkt (-100 pkt) * 10 = -1000 zł (100 pkt) * 10 = +1000zł Kontrakty terminowe a opcje Podobieństwa i różnice

45 44 Inwestor nabył kontrakt terminowy (pozycja długa) na WIG20 po kursie 1450 pkt Inwestor nabył kontrakt terminowy (pozycja długa) na WIG20 po kursie 1450 pkt Kurs zamknięcia depozyt wstępny (8,1%) depozyt właściwy (5,8) saldo konta depozytowego (margin account) Dzień 01450 pkt1174,5 zł841 zł1174,5 zł Dzień 11500 pkt-870 zł1674,5 zł Dzień 21400 pkt-812 zł 674,5 zł Inwestor zobowiązany jest uzupełnić depozyt do wysokości min. 1174,5 zł Podobieństwa i różnice Kontrakty terminowe a opcje

46 45 Dzienne zmiany kursów kontraktów terminowych podlegają ograniczeniom W przypadku opcji nie obowiązują ograniczenia wahań kursów Kontrakty terminowe a opcje Podobieństwa i różnice

47 46 SPEKULACJA SPEKULACJA -przykłady

48 47 Spekulacja na kontraktach terminowych Spekulacja polega na przejęciu ryzyka od zabezpieczających się Spekulanci zajmują pozycję w oczekiwaniu, iż w przyszłości ceny kontraktów zmienią się w sposób zapewniający im zysk Gdy oczekujesz wzrostu indeksu Zajmij pozycję długą (kup kontrakt) Gdy oczekujesz spadku indeksu Zajmij pozycję krótką (sprzedaj kontrakt)

49 48 DŹWIGNI FINANSOWEJSpekulacja wiąże się z oczekiwaniem ponadprzeciętnych dochodów przy ponoszeniu ponadprzeciętnego ryzyka (efekt tzw. DŹWIGNI FINANSOWEJ) Przy stosunkowo niskich nakładach własnych kapitału (tylko depozyt zabezpieczający) możliwe jest osiągnięcie zwielokrotnionych zysków i poniesienie olbrzymich strat Spekulacja na kontraktach terminowych

50 49 100% df =df =df =df = D Z (%) D Z (%) Spekulacja na kontraktach terminowych Dla każdego kontraktu terminowego dźwignia finansowa jest stała Dla każdego kontraktu terminowego dźwignia finansowa jest stała (zależy wyłącznie od wysokości depozytu zabezpieczającego) Np. dla kontraktu na WIG20 - D z =6.7%, więc dźwignia d f =14.9 x

51 50 Przykład. 2.5%Indeks WIG20 wzrósł o 2.5% podczas jednej sesji. 37.25%Zajmując długą pozycję w kontrakcie futures na WIG20 można było osiągnąć stopę zwrotu równą 2.5% * 14.9x = 37.25% Spekulacja na kontraktach terminowych

52 51 WIG20 Futures WIG20 17001750 zysk na Futures zysk na WIG20 Spekulacja na kontraktach terminowych

53 52 Spekulacja na opcjach Wybór opcji zależy od oczekiwań zmian cen akcji na giełdzie CALLPUT Wzrost cen Kupno opcji call Wystawianie opcji put Spadek cen Wystawianie opcji call Kupno opcji put

54 53 W przypadku opcji również działa dźwignia finansowa Dla opcji dźwignia finansowa nie jest stałaDla opcji dźwignia finansowa nie jest stała, jej wysokość zależy od tego czy opcja ma wartość wewnętrzną (zależy od wartości indeksu WIG20) Największą dźwignią charakteryzują się opcje out-of-the-moneyNajwiększą dźwignią charakteryzują się opcje out-of-the-money Spekulacja na opcjach

55 54 Ceny opcji na WIG 20 są bardziej zmienne niż wartość samego indeksu Opcje ze względu na swoja niesymetryczność są bardziej atrakcyjne od kontraktów terminowychOpcje ze względu na swoja niesymetryczność są bardziej atrakcyjne od kontraktów terminowych Nabywca opcji z góry zna maksymalny poziom strat, jest to wielkość zapłaconej premii, natomiast zyski są nieograniczone Spekulacja na opcjach

56 55 Wystawca opcji z góry zna zysk, który jest ograniczony do wysokości otrzymanej premii od nabywcy, natomiast wysokość potencjalnych strat jest nieograniczona Wystawcy opcji ponoszą takie samo ryzyko jak uczestnicy kontaktu terminowego futuresWystawcy opcji ponoszą takie samo ryzyko jak uczestnicy kontaktu terminowego futures Spekulacja na opcjach

57 56 Przykład 1 Spekulacja w dłuższym terminie Załóżmy, że w dniu dzisiejszym cena spot i futures indeksu WIG20 wynosi: S=1700 pkt F=1700 pkt Oczekujemy wzrostu indeksuOczekujemy wzrostu indeksu Rozważymy strategie spekulacyjne przy wykorzystaniu kontraktów terminowych i opcji

58 57 Strategia 1. Zakup kontraktu futuresZakup kontraktu futures (t=90 dni) Depozyt na futures na WIG20 = 6.7% 1139 zł.Wielkość depozytu = 6.7% * 1700 pkt * 10 (mnożnik) = 1139 zł. (tyle dziś inwestujemy) Przykład 1- c.d. Spekulacja w dłuższym terminie

59 58 Strategia 1. –c.d. Po 3 miesiącach: S t =1750 pkt F t =1750 pkt 500 złZysk na 1 kontrakcie = (1750 pkt – 1700 pkt) * 10 = 500 zł Stopa zwrotu z inwestycji = 500 zł / 1139 zł = 43.9% Przykład 1- c.d. Spekulacja w dłuższym terminie

60 59 Strategia 1. –c.d. wartość indeksu w dniu wygaśnięcia (pkt)1750180018501900 zysk na kontrakcie futures (%) 43.9%87.8%131.7%175.5% zysk na indeksie (%) 2.9%5.9%8.8%11.7% Przykład 1- c.d. Spekulacja w dłuższym terminie

61 60 Strategia 2. Zakup opcji callZakup opcji call (rozważymy kursy wykonania X=1600,1700,1800) Czas do wygaśnięcia opcji równy jest 90 dni Pozostałe parametry: σ=25%; r=4%; δ=0% Przykład 1- c.d. Spekulacja w dłuższym terminie

62 61 Strategia 2. – c.d. X=1600 pkt (opcja jest IN-THE-MONEY) Kurs tej opcji = 151.86 pkt Płacimy za opcję = 1518.6 zł. Czekamy do dnia wygaśnięcia. Otrzymujemy wtedy kwotę rozliczenia. S t =1800 pkt 2000 zł Np. gdy S t =1800 pkt, wtedy otrzymujemy: (1800-1600)*10= 2000 zł Przykład 1- c.d. Spekulacja w dłuższym terminie

63 62 Strategia 2. – c.d. wartość indeksu w dniu wygaśnięcia (pkt)1750180018501900 zysk na opcji in- the-money (%) -1.22%31.7%64.6%97.5% zysk na indeksie (%) 2.9%5.9%8.8%11.7% Przykład 1- c.d. Spekulacja w dłuższym terminie

64 63 Strategia 2. – c.d. X=1700 pkt (opcja jest AT-THE-MONEY) Kurs tej opcji = 92.33 pkt; Płacimy za opcję = 923.3 zł. wartość indeksu w dniu wygaśnięcia (pkt)1750180018501900 zysk na opcji at-the- money (%) -45.8%8.3%62.4%116.6% zysk na indeksie (%) 2.9%5.9%8.8%11.7% Przykład 1- c.d. Spekulacja w dłuższym terminie

65 64 Strategia 2. – c.d. X=1800 pkt (opcja jest OUT-OF-THE-MONEY) Kurs tej opcji = 51.17 pkt; Płacimy za opcję = 511.7 zł. wartość indeksu w dniu wygaśnięcia (pkt)1750180018501900 zysk na opcji out-of- the-money (%) -100%-2.2%95.4%193.1% zysk na indeksie (%) 2.9%5.9%8.8%11.7% Przykład 1- c.d. Spekulacja w dłuższym terminie

66 65 Inwestor gra na zwyżkę indeksu.Inwestor gra na zwyżkę indeksu. Realizuje strategię krótkookresową – otwiera i zamyka pozycję w ciągu tej samej sesji Załóżmy, że:Załóżmy, że: S o =1700 pkt;S 1 =1750 pkt; F 0 =1710 pkt;F 1 =1760 pkt; Przykład 2 Spekulacja w krótkim okresie - Daytrading

67 66 Strategia 1. Inwestor kupuje kontrakt terminowy na WIG20Inwestor kupuje kontrakt terminowy na WIG20 po kursie 1710 pkt Wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości: 6.7% * 1710 pkt * 10 = 1145.7 zł Po godzinie zamyka pozycję po kursie 1760 pkt. 500 zł Zysk z transakcji = (1760-1710)*10 = 500 zł 43.6% Stopa zwrotu z inwestycji wynosi: 500zł/1145.7 zł = 43.6% Indeks WIG20 w tym samym czasie wzrósł zaledwie o 2.9% Przykład 2 – c.d. Spekulacja w krótkim okresie - Daytrading

68 67 Strategia 2. Inwestor kupuje opcję call na WIG20 o kursie wykonania 1700 pkt. OPCJA JEST AT-THE-MONEY.OPCJA JEST AT-THE-MONEY. Do wygaśnięcia opcji pozostały 2 miesiące. Kurs tej opcji to 74.20. Inwestor płaci 742 zł. Po godzinie (gdy WIG20 wzrósł do 1750 pkt) kurs opcji wynosi 104.29 pkt. Inwestor sprzedaje opcje za 1042.9 zł 40.5 %Stopa zwrotu z inwestycji = (1042.9 zł/742 zł) – 1 = 40.5 % Przykład 2 – c.d. Spekulacja w krótkim okresie - Daytrading

69 68 Strategia 3. Inwestor kupuje opcję call na WIG20 o kursie wykonania 1800 pkt. OPCJA JEST OUT-OF-THE-MONEY.OPCJA JEST OUT-OF-THE-MONEY. Do wygaśnięcia opcji pozostały 2 miesiące. Kurs tej opcji to 34.98. Inwestor płaci 349.8 zł. Po godzinie (gdy WIG20 wzrósł do 1750 pkt) kurs opcji wynosi 54.02 pkt. Inwestor sprzedaje opcje za 540.2 zł 54.43 %Stopa zwrotu z inwestycji = (540.2 zł/349.8 zł) – 1 = 54.43 % Przykład 2 – c.d. Spekulacja w krótkim okresie - Daytrading

70 69 Strategia 4. Inwestor kupuje opcję call na WIG20 o kursie wykonania 1600 pkt.Inwestor kupuje opcję call na WIG20 o kursie wykonania 1600 pkt. OPCJA JEST IN-THE-MONEY.OPCJA JEST IN-THE-MONEY. Do wygaśnięcia opcji pozostały 2 miesiące. Kurs tej opcji to 135.8 pkt. Inwestor płaci 1358 zł. Po godzinie (gdy WIG20 wzrósł do 1750 pkt) kurs opcji wynosi 175.98 pkt. Inwestor sprzedaje opcje za 1759.8 zł 29.6 %Stopa zwrotu z inwestycji = (1759.8 zł/1358 zł) – 1 = 29.6 % Przykład 2 – c.d. Spekulacja w krótkim okresie - Daytrading

71 70 Podsumowanie. Zestawienie rentowności inwestycji: 1.Opcja na WIG20 (out-of-the-money)54.4% 2.Kontrakt futures na WIG2043.6% 3.Opcja na WIG20 (at-the-money)40.5% 4.Opcja na WIG20 (in-the-money)29.6% 5.Indeks WIG20 2.9% Przykład 2 – c.d. Spekulacja w krótkim okresie - Daytrading

72 71 Przykład 2 – c.d. Spekulacja w krótkim okresie - DaytradingWniosek: W krótkich terminach najwyższe stopy zwrotu uzyskuje się grając na opcjach OUT-OF-THE-MONEY.W krótkich terminach najwyższe stopy zwrotu uzyskuje się grając na opcjach OUT-OF-THE-MONEY.

73 72 HEDGING HEDGING -przykłady

74 73 Hedging - jest to działanie polegające na zabezpieczaniu portfela (złożonego z akcji wchodzących w skład indeksu WIG20) przed spadkiem jego wartości. Hedging

75 74 Przykłady Hedging Mamy portfel akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 o wartości 100 000 zł.Mamy portfel akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 o wartości 100 000 zł. Obawiamy się krótkoterminowych spadków na rynku akcji. Z pewnych przyczyn nie chcemy pozbywać się portfela akcji (np. ze względu na duże koszty transakcyjne - zbyt drogie byłoby ponowne nabycie koszyka akcji z WIG20). Możemy się zabezpieczyć przed spadkiem wartości portfela zajmując krótką pozycję w kontrakcie futures lub nabywając opcję put.Możemy się zabezpieczyć przed spadkiem wartości portfela zajmując krótką pozycję w kontrakcie futures lub nabywając opcję put.

76 75 Strategia 1. Hedging przy użyciu kontraktów futures Załóżmy, że: S 0 =1650 pkt. F 0 =1660 pkt. depozyt dla futures na WIG20=6.7% Przykłady Hedging

77 76 Strategia 1. –c.d. Należy sprzedać N kontraktów futures: N= (wartość portfela) / (kurs kontraktu * depozyt wstępny % * 10) ~ 6 kontraktów. N= (wartość portfela) / (kurs kontraktu * depozyt wstępny % * 10) = 100 000 zł / (1660 pkt * 10 zł) ~ 6 kontraktów. Co się stanie gdy po czasie t kurs indeksu spadnie do 1550 pkt? Przykłady Hedging

78 77 Strategia 1. –c.d. Rynek spot:Rynek spot: strata= [(1550-1650)/1650] = -6.06 % -6060 zł. Strata wartości portfela akcji = -6.06%* 100 000 zł = -6060 zł. rynku futuresZałóżmy, że na rynku futures F t =1560 pkt. 6000 zł. zysk = (1660 pkt-1560 pkt) * 10 * 6 szt = 6000 zł. Zysk z kontraktu futures i strata z portfela akcji równoważą się. Tak jest dla każdego poziomu kursu indeksu WIG20. Przykłady Hedging

79 78 Long Spot Short Futures Przykłady Hedging Dochód Hedging przy użyciu kontraktu futures

80 79 Główną wadą zabezpieczania portfela przy użyciu kontraktów terminowych jest niemożność korzystania z potencjału wzrostowego portfela akcjiGłówną wadą zabezpieczania portfela przy użyciu kontraktów terminowych jest niemożność korzystania z potencjału wzrostowego portfela akcji Strategia zabezpieczająca dla każdego poziomu indeksu WIG20, daje dochód równy zeru lub bliski zeru. Przykłady Hedging

81 80 Strategia 2. Hedging przy użyciu opcji PROTECTIVE PUT = PORTFEL AKCJI Z WIG20 + NABYCIE OPCJI PUT Załóżmy, że: S 0 =1600 pkt Inwestor nabywa opcje put o kursie wykonania 1600 pkt Jedna opcja opiewa na 1600 pkt * 10 zł = 16 000 zł delta opcji = -0.44 Przykłady Hedging

82 81 Strategia 2. –c.d. Ilość opcji jakie nalęży nabyć: 14 opcji put (100 000 zł /16000 zł) * 1/delta = 14.2 ~ 14 opcji put kurs 1 opcji put = 71.19 pkt koszt zakupu 14 opcji = 71.19 * 10 * 14 szt = 9966.6 zł Przykłady Hedging

83 82 Przykłady Hedging Co się stanie, gdy po czasie t (np. miesiąc) kurs indeksu spadnie do 1500 pkt? Rynek spot: strata= [(1500-1600)/1600] = -6.25 % 6250 zł.Strata wartości portfela = -6.25%* 100 000 zł = - 6250 zł. Kurs opcji put = 117.12 pkt 6430 zł.Zysk na zakupie opcji: 14 szt * 10 * (117.12-71.19) = 6430 zł. Zysk z opcji i strata z portfela akcji w przybliżeniu równoważą się.

84 83 Teraz załóżmy, że inwestor utrzymuje strategię do dnia wygaśnięcia. SCENARIUSZ 1 - w dniu wygaśnięcia S t = 1500 pkt. Rynek spot:Rynek spot: strata= [(1500-1600)/1600] = -6.25 % Strata wartości portfela = -6.25%* 100 000 zł = - 6250 zł. Rynek opcji:Rynek opcji: opcja put ma wartość wewnętrzną gdyż S { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/57314/1/slides/slide_83.jpg", "name": "83 Teraz załóżmy, że inwestor utrzymuje strategię do dnia wygaśnięcia.", "description": "SCENARIUSZ 1 - w dniu wygaśnięcia S t = 1500 pkt. Rynek spot:Rynek spot: strata= [(1500-1600)/1600] = -6.25 % Strata wartości portfela = -6.25%* 100 000 zł = - 6250 zł. Rynek opcji:Rynek opcji: opcja put ma wartość wewnętrzną gdyż S

85 84 SCENARIUSZ 2 - w dniu wygaśnięcia S t = 1900 pkt. Rynek spot:Rynek spot: zysk= [(1900-1600)/1600] = 18.75% Wzrost wartości portfela = 18.75%* 100 000 zł = 18 750 zł. Rynek opcji:Rynek opcji: opcja put nie ma wartości wewnętrznej, wygasa niewykonana. Koszt zakupu opcji: 9966.6 zł. 8783.4 złDodając dodatnie i ujemne przepływy pieniężne otrzymujemy: 8783.4 zł Przykłady Hedging

86 85 Wartość WIG20 Dochód PrógrentownościS=X+P Zapłaconapremia X Long put Protective Put wartość portfela bez zabezpieczenia PROTECTIVE PUT

87 86 Ubezpieczenie portfela ucina straty, lecz pozwala rosnąć zyskom nieograniczenie Maksymalna strata związana z ubezpieczeniem portfela to koszt premii opcji put Zyski będą osiągane gdy wartość indeksu przekroczy cenę wykonania oraz premię S>X+P Ubezpieczenie portfela daje taki sam profil zysku jak opcja long call PROTECTIVE PUT

88 87 Od czego zależy wartość kontraktu terminowego i opcji ?

89 88 cena instrumentu podstawowego (wysokość indeksu WIG20) cena instrumentu podstawowego (wysokość indeksu WIG20) stopa procentowa wolna od ryzyka stopa procentowa wolna od ryzyka czas do wygaśnięcia czas do wygaśnięcia Czynniki wpływające na wartość kontraktu futures

90 89 Wycena kontraktu futures (tzw. fair value - cena teoretyczna) – model cost-of-carry Wycena kontraktu futures (tzw. fair value - cena teoretyczna) – model cost-of-carry F fair = S·e rt Oznaczenia: F – cena kontraktu futures (z rynku terminowego) S – cena instrumentu podstawowego (z rynku kasowego) e – podstawa logarytmu naturalnego (~2,71) r – stopa wolna od ryzyka t – termin pozostały do wykonania kontraktu (w latach) Wycena kontraktu terminowego

91 90 Cena Futures (F) jest z reguły wyższa od ceny spot (S), wynika to ze zmienności wartości pieniądza w czasie.Cena Futures (F) jest z reguły wyższa od ceny spot (S), wynika to ze zmienności wartości pieniądza w czasie. BAZA = S-F Stan rynku na którym baza jest ujemna (F>S) nazywa się BACKWARDATIONStan rynku na którym baza jest ujemna (F>S) nazywa się BACKWARDATION Wycena kontraktu terminowego

92 91 Czynniki wpływające na wartość opcji cena wykonania (wartość stała) cena wykonania (wartość stała) cena instrumentu podstawowego (wysokość WIG20) cena instrumentu podstawowego (wysokość WIG20) czas do wygaśnięcia czas do wygaśnięcia zmienność (volatility) zmienność (volatility) stopy procentowe na rynku (stopa wolna od ryzyka) stopy procentowe na rynku (stopa wolna od ryzyka) stopa dywidendy stopa dywidendy

93 92 Wartość indeksu Cena wykonania Czas do wygaśnięcia Zmienność Stopa procentowa minus stopa dywidendy Model BSM (Blacka- Scholesa- Mertona) Wartość teoretyczna opcji Wycena opcji

94 93 Zgodnie z modelem BSM wartość opcji call wynosi: Wartość opcji put jest natomiast równa: gdzie: S-kurs WIG20 X –cena wykonania opcji r – stopa wolna od ryzyka σ - zmienność indeksu T – czas do wygaśnięcia opcji N() – dystrybuanta rozkładu normalnego Wycena opcji

95 Dziękujemy za uwagę! PRMIA Chapter Wrocław http://prmia.ae.wroc.pl

96 95 http://knmanager.ae.wroc.pl http://www.bm.bphpbk.pl http://prmia.ae.wroc.pl


Pobierz ppt "Kontrakty terminowe i opcje na WIG20 - zastosowanie w hedgingu i spekulacji Tadeusz Gudaszewski, Wojciech Gudaszewski Wojciech Wasilewski PRMIA Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google