Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wskaźniki wrażliwości kontraktu opcyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wskaźniki wrażliwości kontraktu opcyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Wskaźniki wrażliwości kontraktu opcyjnego

2 Współczynniki wrażliwości pozwalają na dokładniejszą analizę kontraktu opcyjnego (wrażliwość premii) a także strategii złożonych. Należą do nich: -delta -lambda -gamma -theta -vega -rho i phi

3 Delta wskazuje na zmiany ceny opcji przy zmianach ceny instrumentu pierwotnego; Δ-współczynnik delty Δ=∂P/∂Ps ∂- pochodna P- cena opcji Ps- cena instrumentu pierwotnego wyróżniamy dwa rodzaje delty: *sportową, która odnosi się do marginalnych zmian kursu kasowego, czyli porównujemy marginalny przyrost premii do marginalnego przyrostu kursu kasowego, *forwardową, która odnosi się do marginalnych zmian kursu terminowego, czyli porównujemy marginalny przyrost przyszłej premii do marginalnego przyrostu kursu terminowego,

4 Delta delta sportowa jest równa wartości bieżącej delty forwardowej, która pokazuje rzeczywistą wrażliwość opcji na wahania kursu terminowego; jest najważniejszym współczynnikiem wykorzystywanym przy zabezpieczaniu opcji walutowych; mówi jakie jest teoretyczne prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na opcji w procentach; opcja kupna ma deltę dodatnią, a opcja sprzedaży deltę ujemną; podawana jest w procentach.

5 Lambda pokazuje o ile procent zmieni się premia opcyjna w sytuacji zmiany kursu kasowego o 1%; Λ-lambda opcji ∂P- marginalny przyrost premii Λ=(∂P/P)/(∂S/S) ∂S- marginalny przyrost kursu kasowego P- premia opcyjna S- kurs spot jest to pochodna ceny opcji względem odchylenia standardowego cen instrumentu pierwotnego; jest to wskaźnik elastyczności premii względem kursu spot; przyjmuje wartości dodatnie w miarę przybliżania się do terminu wygaśnięcia lambda opcji zbliża się do zera.

6 Gamma jest to pochodna delty opcji względem ceny instrumentu pierwotnego; Γ=∂Δ/∂S Γ- gamma opcji ∂Δ- marginalny przyrost delty ∂S- marginalny przyrost kursu kasowego współczynnik mówi o stopniu niestabilności delty i w przybliżeniu określa jego zmianę; wysoka gamma powoduje, że wskaźnik delta ulega dużym wahaniom; podmiot kupujący opcję posiada dodatnia gammę, czyli wzrost kursu instrumentu bazowego wydłuża ekspozycję, a spadek kursu prowadzi do jej skrócenia;

7 Theta wskazuje na zmiany ceny opcji przy zmianie długości okresu do terminu wygaśnięcia, czyli o ile punktów zmieni się cena opcji (premia) jeśli upłynie 1 jednostka czasu (1 dzień); Θ=∂P/∂T Θ- theta opcji ∂P- marginalny przyrost premii ∂T- marginalny przyrost czasu jest dodatnia dla podmiotu wystawiającego opcję, ponieważ upływ czasu powoduje spadek wartości sprzedanych kontraktów opcyjnych; dla kupionych opcji upływ czasu powoduje spadek premii opcyjnej; dla sprzedanych opcji upływ czasu powoduje wzrost premii opcyjnej; znak thety jest zawsze przeciwny do znaku gammy.

8 Vega pokazuje wrażliwość premii opcyjnej na zmiany poziomu rynkowej zmienności instrumentu bazowego; V=∂P/∂σ v- vega opcji ∂P- marginalny przyrost premii ∂σ- marginalny przyrost zmienności rynkowej dla kupionych opcji wzrost zmienności powoduje wzrost premii opcyjnej; dla sprzedanych opcji wzrost zmienności powoduje spadek premii opcyjnej; podawana jest w punktach.

9 Rho wskazuje o ile zmieni się premia opcyjna jeśli oprocentowanie waluty kwotowanej zmieni się o 1 pkt. procentowy, ρ=∂P/∂R ρ- współczynnik rho R- oprocentowanie waluty kwotowanej na rynkach rozwiniętych rho jest często interpretowane jako przybliżona ekspozycja na różnicę stóp procentowych. Strategia Znak rho Kupno opcji call + Sprzedaż opcji call - Kupno opcji put Sprzedaż opcji put Kupno forwarda Sprzedaż forwarda

10 Phi wrażliwość premii na wahania stóp procentowych waluty bazowej obrazuje phi, ρ=∂P/∂r ρ- współczynnik rho r- oprocentowanie waluty bazowej przy phi dodatniej oczekujemy wzrostu stóp procentowych waluty bazowej, zaś przy phi ujemnej oczekujemy ich obniżenia. Strategia Znak phi Kupno opcji call - Sprzedaż opcji call + Kupno opcji put Sprzedaż opcji put Kupno forwarda Sprzedaż forwarda

11 Podsumowanie- warto pamiętać
cena instrumentu pierwotnego wpływa dodatnio na wartość opcji kupna, a ujemnie na wartość opcji sprzedaży, zmienność cen instrumentu pierwotnego ma dodatni wpływ na wartość opcji, przy czym dotyczy to opcji kupna i sprzedaży, długość okresu do terminu wygaśnięcia opcji wpływa dodatnio na wartość opcji, przy czym dotyczy to opcji kupna i sprzedaży, stopa wolna od ryzyka ma dodatni wpływ na wartość opcji kupna i ujemny na wartość opcji sprzedaży,

12 Podsumowanie- warto pamiętać
wzrost dywidendy powoduje spadek wartości opcji kupna i wzrost wartości opcji sprzedaży, w analizie opcji ważne jest badanie, jak zmieni się cena opcji gdy zmieni się wartość czynnika, który na te cenę wpływa


Pobierz ppt "Wskaźniki wrażliwości kontraktu opcyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google