Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wskaźniki wrażliwości kontraktu opcyjnego. Współczynniki wrażliwości pozwalają na dokładniejszą analizę kontraktu opcyjnego (wrażliwość premii) a także.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wskaźniki wrażliwości kontraktu opcyjnego. Współczynniki wrażliwości pozwalają na dokładniejszą analizę kontraktu opcyjnego (wrażliwość premii) a także."— Zapis prezentacji:

1 Wskaźniki wrażliwości kontraktu opcyjnego

2 Współczynniki wrażliwości pozwalają na dokładniejszą analizę kontraktu opcyjnego (wrażliwość premii) a także strategii złożonych. Należą do nich: -delta -lambda -gamma -theta -vega -rho i phi

3 Delta wskazuje na zmiany ceny opcji przy zmianach ceny instrumentu pierwotnego; Δ-współczynnik delty Δ=P/Ps - pochodna P- cena opcji P s - cena instrumentu pierwotnego wyróżniamy dwa rodzaje delty: *sportową, która odnosi się do marginalnych zmian kursu kasowego, czyli porównujemy marginalny przyrost premii do marginalnego przyrostu kursu kasowego, *forwardową, która odnosi się do marginalnych zmian kursu terminowego, czyli porównujemy marginalny przyrost przyszłej premii do marginalnego przyrostu kursu terminowego,

4 delta sportowa jest równa wartości bieżącej delty forwardowej, która pokazuje rzeczywistą wrażliwość opcji na wahania kursu terminowego; jest najważniejszym współczynnikiem wykorzystywanym przy zabezpieczaniu opcji walutowych; mówi jakie jest teoretyczne prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na opcji w procentach; opcja kupna ma deltę dodatnią, a opcja sprzedaży deltę ujemną; podawana jest w procentach. Delta

5 Lambda pokazuje o ile procent zmieni się premia opcyjna w sytuacji zmiany kursu kasowego o 1%; Λ-lambda opcji P- marginalny przyrost premii Λ=(P/P)/(S/S) S- marginalny przyrost kursu kasowego P- premia opcyjna S- kurs spot jest to pochodna ceny opcji względem odchylenia standardowego cen instrumentu pierwotnego; jest to wskaźnik elastyczności premii względem kursu spot; przyjmuje wartości dodatnie w miarę przybliżania się do terminu wygaśnięcia lambda opcji zbliża się do zera.

6 Gamma jest to pochodna delty opcji względem ceny instrumentu pierwotnego; Γ=Δ/S Γ- gamma opcji Δ- marginalny przyrost delty S- marginalny przyrost kursu kasowego współczynnik mówi o stopniu niestabilności delty i w przybliżeniu określa jego zmianę; wysoka gamma powoduje, że wskaźnik delta ulega dużym wahaniom; podmiot kupujący opcję posiada dodatnia gammę, czyli wzrost kursu instrumentu bazowego wydłuża ekspozycję, a spadek kursu prowadzi do jej skrócenia;

7 Theta wskazuje na zmiany ceny opcji przy zmianie długości okresu do terminu wygaśnięcia, czyli o ile punktów zmieni się cena opcji (premia) jeśli upłynie 1 jednostka czasu (1 dzień); Θ=P/T Θ- theta opcji P- marginalny przyrost premii T- marginalny przyrost czasu jest dodatnia dla podmiotu wystawiającego opcję, ponieważ upływ czasu powoduje spadek wartości sprzedanych kontraktów opcyjnych; dla kupionych opcji upływ czasu powoduje spadek premii opcyjnej; dla sprzedanych opcji upływ czasu powoduje wzrost premii opcyjnej; znak thety jest zawsze przeciwny do znaku gammy.

8 Vega pokazuje wrażliwość premii opcyjnej na zmiany poziomu rynkowej zmienności instrumentu bazowego; V=P/σ v- vega opcji P- marginalny przyrost premii σ- marginalny przyrost zmienności rynkowej dla kupionych opcji wzrost zmienności powoduje wzrost premii opcyjnej; dla sprzedanych opcji wzrost zmienności powoduje spadek premii opcyjnej; podawana jest w punktach.

9 Rho wskazuje o ile zmieni się premia opcyjna jeśli oprocentowanie waluty kwotowanej zmieni się o 1 pkt. procentowy, ρ=P/R ρ- współczynnik rho R- oprocentowanie waluty kwotowanej na rynkach rozwiniętych rho jest często interpretowane jako przybliżona ekspozycja na różnicę stóp procentowych. StrategiaZnak rho Kupno opcji call + Sprzedaż opcji call - Kupno opcji put - Sprzedaż opcji put + Kupno forwarda + Sprzedaż forwarda -

10 Phi wrażliwość premii na wahania stóp procentowych waluty bazowej obrazuje phi, ρ=P/r ρ- współczynnik rho r- oprocentowanie waluty bazowej przy phi dodatniej oczekujemy wzrostu stóp procentowych waluty bazowej, zaś przy phi ujemnej oczekujemy ich obniżenia. StrategiaZnak phi Kupno opcji call - Sprzedaż opcji call + Kupno opcji put + Sprzedaż opcji put - Kupno forwarda - Sprzedaż forwarda +

11 Podsumowanie- warto pamiętać cena instrumentu pierwotnego wpływa dodatnio na wartość opcji kupna, a ujemnie na wartość opcji sprzedaży, zmienność cen instrumentu pierwotnego ma dodatni wpływ na wartość opcji, przy czym dotyczy to opcji kupna i sprzedaży, długość okresu do terminu wygaśnięcia opcji wpływa dodatnio na wartość opcji, przy czym dotyczy to opcji kupna i sprzedaży, stopa wolna od ryzyka ma dodatni wpływ na wartość opcji kupna i ujemny na wartość opcji sprzedaży,

12 Podsumowanie- warto pamiętać wzrost dywidendy powoduje spadek wartości opcji kupna i wzrost wartości opcji sprzedaży, w analizie opcji ważne jest badanie, jak zmieni się cena opcji gdy zmieni się wartość czynnika, który na te cenę wpływa


Pobierz ppt "Wskaźniki wrażliwości kontraktu opcyjnego. Współczynniki wrażliwości pozwalają na dokładniejszą analizę kontraktu opcyjnego (wrażliwość premii) a także."

Podobne prezentacje


Reklamy Google