Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mirosław BarszczWarszawa, 7 lipca 2005 r. Jerzy Martini Piotr Maksymiuk Marek Wojda Faktura elektroniczna Elektroniczna korespondencja z organami podatkowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mirosław BarszczWarszawa, 7 lipca 2005 r. Jerzy Martini Piotr Maksymiuk Marek Wojda Faktura elektroniczna Elektroniczna korespondencja z organami podatkowymi."— Zapis prezentacji:

1 Mirosław BarszczWarszawa, 7 lipca 2005 r. Jerzy Martini Piotr Maksymiuk Marek Wojda Faktura elektroniczna Elektroniczna korespondencja z organami podatkowymi

2 Faktura elektroniczna Zasady wystawiania, przechowywania oraz udostępniania organom podatkowym

3 Stan obecny Dyrektywa wymaga akceptacji faktur elektronicznych przez państwa członkowskie Przedsiębiorcy oczekują prostszego i tańszego administrowania procesem wystawiania i przechowywania faktur Polskie regulacje dotyczące e-faktur – bliżej, ale wciąż daleko...

4 Przepisy unijne VI Dyrektywa VAT - 77/388/EEC Dyrektywa 2001/115/EC (fakturowanie) Dyrektywa 1999/93/EC (podpis elektroniczny) Rekomendacja 94/820/EC (EDI – electronic data interchange)

5 Co oznacza elektronicznie wg VI Dyrektywy? przekazywanie lub udostępnianie odbiorcy oraz przechowywanie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) oraz przechowywania danych, a także stosowanie technik teletransmisji przewodowej, radiowej, optycznej lub innych elektromagnetycznych środków.

6 Dopuszczalność e-faktur w UE Odbiorca faktury musi mieć możliwość jej odebrania Wystawienie faktury w formie elektronicznej leży w dyspozycji jej wystawcy –Wystawienia e-faktury nie może żądać ani nabywca ani organy skarbowe

7 Wymogi VI Dyrektywy dotyczące wystawiania e-faktur E-faktura musi: –Gwarantować identyfikację podmiotu, który fakturę wystawił –Zapewniać integralność danych zawartych w fakturze W praktyce oznacza to zastosowanie: –Bezpiecznego podpisu elektronicznego –Systemu EDI (elektronicznej wymiany informacji) Dopuszczalne – inne środki elektroniczne...?

8 Zaawansowany podpis elektroniczny: Jest przyporządkowany wyłącznie podpisującemu Umożliwia identyfikację podpisującego Stworzony jest za pomocą środków, które podpisujący może mieć pod swoją wyłączną kontrolą Jest tak powiązany z danymi, do których się odnosi, że każda późniejsza zmiana danych może zostać wykryta

9 Zaawansowany podpis elektroniczny: Państwa Członkowskie mogą (ale nie muszą!) wymagać: –Certyfikatu kwalifikowanego –Zastosowania bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego

10 EDI – elektroniczna wymiana danych Co mówi VI Dyrektywa? –EDI (elektroniczna wymiana danych) w rozumieniu art. 2 Zalecenia Komisji 1994/820/EC –umowa dotycząca wymiany przewiduje zastosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia i integralność danych

11 EDI – elektroniczna wymiana danych Zalecenie Komisji w sprawie EDI to przede wszystkim: –Wzór umowy –Określone procedury –Wymogi techniczne – drugorzędne...

12 EDI – elektroniczna wymiana danych EDI wg Zalecenia Komisji to: –elektroniczny transfer danych –z komputera do komputera –przy zastosowaniu uzgodnionego standardu strukturyzowania wiadomości EDI

13 E-faktury w UE – dodatkowe wymogi Państwa Członkowskie mogą (nie muszą) wymagać: –W przypadku stosowania EDI – przygotowania zestawienia na papierze –W każdym przypadku – uprzedniego poinformowania (nie zezwolenia!) urzędu o stosowaniu faktur elektronicznych

14 E-faktury – przechowywanie i udostępnianie organom podatkowym Miejsce przechowywania –Zasada: decyduje podatnik, pod warunkiem zapewnienia, że faktury/informacje są dostępne bez zbędnej zwłoki na żądanie właściwych organów –Dodatkowe warunki / ograniczenia, gdy e-faktury mają być przechowywane poza granicami kraju

15 E-faktury – przechowywanie i udostępnianie organom podatkowym Konieczne jest zagwarantowanie przez cały okres przechowywania: –autentyczności pochodzenia –integralności treści –czytelności Termin przechowywania określa państwo członkowskie

16 Elektroniczna korespondencja z organami podatkowymi

17 Deklaracje w formie elektronicznej –Kto składa –Zawartość deklaracji –Podpis elektroniczny –Rozporządzenie wykonawcze

18 Elektroniczna korespondencja z organami podatkowymi Korespondencja elektroniczna a... –Terminy –Wszczęcie postępowania –Podania –Upoważnienie pracownika organu –Doręczanie pism –Zmiana adresu Podatki lokalne

19 Kontakt: Mirosław Barszcz miroslaw.barszcz@bakernet.com Tel. +48 576 32 52 Jerzy Martini jerzy.martini@bakernet.com Tel. +48 22 576 33 15 Piotr Maksymiuk piotr.maksymiuk@bakernet.com Tel. +48 22 576 31 39 Marek Wojda marek.wojda@bakernet.comarek.wojda@bakernet.com Tel. +48 22 576 34 26


Pobierz ppt "Mirosław BarszczWarszawa, 7 lipca 2005 r. Jerzy Martini Piotr Maksymiuk Marek Wojda Faktura elektroniczna Elektroniczna korespondencja z organami podatkowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google