Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakty Kontrakty – dofinansowanie aktywnych form pracy socjalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakty Kontrakty – dofinansowanie aktywnych form pracy socjalnej."— Zapis prezentacji:

1 Kontrakty Kontrakty – dofinansowanie aktywnych form pracy socjalnej

2 Liczba pracowników socjalnych na dzień 31.08.2012 – 1646 Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń socjalnych na dzień 31.08.2012 -221 161 Liczba kontraktów realizowanych (zawartych przed 1 VII) – 4368 w tym kontrakty z projektu systemowego – 3282 Liczba kontraktów zawartych po 1 VII - 1816

3 Ogólna liczba kontraktów zawartych po 1.07.2012 r.- 1816

4 Osoby usamodzielnione Jako osobę usamodzielnioną należy rozumieć osobę objętą kontaktem socjalnym lub działaniami pomocowymi, która zaprzestała korzystać, przez okres co najmniej 3 miesięcy, ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu art. 36 (w tym z pracy socjalnej) z innych powodów niż śmierć, zmiana miejsca zamieszkania, umieszczenie w areszcie lub zakładzie karnym.

5 Liczba osób usamodzielnionych- 216- stan na dzień 31.08. 2012 r.

6 Liczba kontraktów skutecznych z działów I-III, V, VII, VIIIa -1443 - stan na 31.08.2012r. Kontrakty w tym zakresie obejmują następujące działy: I. Rezultaty działania na rzecz poprawy sytuacji osoby biernej zawodowo w wyniku realizacji kontraktu; II. Rezultaty działań służących poprawie sytuacji ekonomicznej rodziny/klienta w wyniku realizacji kontraktu; III. Rezultaty działania w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej rodziny / klienta w wyniku realizacji kontraktu; V. Rezultaty działań mających na celu poprawę funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych w wyniku realizacji kontraktu VII. Rezultaty działań podjętych na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny w wyniku realizacji kontraktu; VIIIa. Rezultaty działań na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem uzależnienia w wyniku realizacji kontraktu;


Pobierz ppt "Kontrakty Kontrakty – dofinansowanie aktywnych form pracy socjalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google