Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyki pedagogiczno-zawodowe na kierunku Psychologia w roku akademickim 2007/2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyki pedagogiczno-zawodowe na kierunku Psychologia w roku akademickim 2007/2008."— Zapis prezentacji:

1 Praktyki pedagogiczno-zawodowe na kierunku Psychologia w roku akademickim 2007/2008

2 Kto? Studenci po III roku studiów Studenci po III roku studiów dziennych i wieczorowych dziennych i wieczorowych w wymiarze 100 godzin, w wymiarze 100 godzin, 50 godzin (4 tygodnie) na IV roku 50 godzin (4 tygodnie) na IV roku 50 godzin (4 tygodnie) na V roku 50 godzin (4 tygodnie) na V roku

3 Kiedy? studia dzienne: październik - grudzień 2007 studia dzienne: październik - grudzień 2007 w wymiarze 50 godzin w semestrze VII w wymiarze 50 godzin w semestrze VII w wymiarze 50 godzin w semestrze IX w wymiarze 50 godzin w semestrze IX studia wieczorowe: marzec-maj 2008 studia wieczorowe: marzec-maj 2008 w wymiarze 50 godzin w semestrze VIII w wymiarze 50 godzin w semestrze VIII w wymiarze 50 godzin w semestrze X w wymiarze 50 godzin w semestrze X

4 uwaga: w roku akademickim 2006/2007 studenckie praktyki zawodowe były obowiązkowe w wymiarze 75 godzin, dlatego wszyscy studenci muszą rozliczyć się z 75 godzin praktyki za ten rok. uwaga: w roku akademickim 2006/2007 studenckie praktyki zawodowe były obowiązkowe w wymiarze 75 godzin, dlatego wszyscy studenci muszą rozliczyć się z 75 godzin praktyki za ten rok.

5 grafik Z powodu obowiązujących ścieżek specjalizacyjnych, studenci są zobowiązani do wkomponowania praktyki w swój indywidualny harmonogram zajęć

6 Praktyki pedagogiczno - zawodowe są wpisywane w suplement, za które nie przyznaje się punktów ECTS Praktyki pedagogiczno - zawodowe są wpisywane w suplement, za które nie przyznaje się punktów ECTS Wszystkie inne praktyki, realizowane bez pośrednictwa UG, nie są wpisywane w suplement Wszystkie inne praktyki, realizowane bez pośrednictwa UG, nie są wpisywane w suplement

7 Gdzie? w placówkach, które mają podpisane Porozumienie z UG, baza placówek jest dostępna na stronie internetowej www.univ.gda.pl (informacje dla studentów) oraz http://psychologia.univ.gda.pl (Lista Placówek) w placówkach, które mają podpisane Porozumienie z UG, baza placówek jest dostępna na stronie internetowej www.univ.gda.pl (informacje dla studentów) oraz http://psychologia.univ.gda.pl (Lista Placówek) www.univ.gda.pl http://psychologia.univ.gda.pl www.univ.gda.pl http://psychologia.univ.gda.pl w innych placówkach, pod warunkiem że student wystąpi do opiekuna praktyki z ramienia IP o podpisanie Porozumienia pomiędzy placówką a UG w innych placówkach, pod warunkiem że student wystąpi do opiekuna praktyki z ramienia IP o podpisanie Porozumienia pomiędzy placówką a UG w placówkach udostępnionych przez Biuro Karier UG, na warunkach Biura Karier UG w placówkach udostępnionych przez Biuro Karier UG, na warunkach Biura Karier UG

8 ubezpieczenie Podczas realizacji studenckiej praktyki zawodowej, wszyscy studenci podlegają ubezpieczeniu NNW

9 opiekunowie z ramienia Instytutu Psychologii według ścieżek specjalizacyjnych, z ramienia Instytutu Psychologii według ścieżek specjalizacyjnych, w placówce w placówce W przypadku praktyk realizowanych przez Biuro Karier UG, opiekun z ramienia IP dokonuje jedynie wpisu do indeksu, na podstawie opinii wraz z programem przebiegu praktyki W przypadku praktyk realizowanych przez Biuro Karier UG, opiekun z ramienia IP dokonuje jedynie wpisu do indeksu, na podstawie opinii wraz z programem przebiegu praktyki

10 Opiekunowie praktyk: PK - mgr Joanna Kozaka joannakozaka@wp.pl joannakozaka@wp.pl zastępstwo mgr Ola Szulman - Wardel psyasw@univ.gda.pl psyasw@univ.gda.pl mgr Aleksandra Lewandowska-Walter psyalw@univ.gda.pl psyalw@univ.gda.pl PDiM mgr Monika Zielińska psymz@univ.gda.pl psymz@univ.gda.pl POiZ mgr Dorota Godlewska-Werner wnsdgw@univ.gda.pl wnsdgw@univ.gda.pl dr Zdzisław Nieckarz psyzn@univ.gda.pl dr Zdzisław Nieckarz psyzn@univ.gda.plpsyzn@univ.gda.pl PSiPSP dr Katarzyna Bojarska psykb@univ.gda.pl psykb@univ.gda.pl PRiPM dr Aneta Chybicka psyach@univ.gda.pl

11 BIURO KARIER UG: Dobrowolne praktyki studenckie Dobrowolne praktyki studenckie Ewa Sikorska-Trela biurokarier@univ.gda.pl Gdańsk-Oliwa, Wita Stwosza 58, pok. nr 108 tel/fax: (58) 523 21 27 Ewa Sikorska-Trela biurokarier@univ.gda.pl Gdańsk-Oliwa, Wita Stwosza 58, pok. nr 108 tel/fax: (58) 523 21 27 biurokarier@univ.gda.pl

12 OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wydziałowy kierownik praktyk studenckich Wydziałowy kierownik praktyk studenckich mgr Beata Sztander wnsbs@univ.gda.pl mgr Beata Sztander wnsbs@univ.gda.pl Kierownik praktyk na kierunku Psychologia Kierownik praktyk na kierunku Psychologia mgr Joanna Różycka psyjro@univ.gda.pl mgr Joanna Różycka psyjro@univ.gda.pl psyjro@univ.gda.pl

13 dokumentacja praktyka realizowana przez UG praktyka realizowana przez UG - skierowanie na praktykę - skierowanie na praktykę - dzienniczek praktyk (oddawany do dziekanatu po zakończeniu 100 godzin praktyki) - dzienniczek praktyk (oddawany do dziekanatu po zakończeniu 100 godzin praktyki) - opinia o praktyce - opinia o praktyce - umowa o dzieło co do wynagrodzenia opiekuna w placówce, pod warunkiem że jest zatrudniony na podstawie karty nauczyciela (100 pln brutto za 50 godzin praktyki); pozostali opiekunowie nie są wynagradzani z tytułu opieki nad studentem - umowa o dzieło co do wynagrodzenia opiekuna w placówce, pod warunkiem że jest zatrudniony na podstawie karty nauczyciela (100 pln brutto za 50 godzin praktyki); pozostali opiekunowie nie są wynagradzani z tytułu opieki nad studentem praktyka realizowana przez Biuro Karier UG praktyka realizowana przez Biuro Karier UG - dokumentacja obowiązująca w Biurze Karier UG - dokumentacja obowiązująca w Biurze Karier UG

14 info w gablocie IP w gablocie IP na stronie internetowej http://psychologia.univ.gda.pl na stronie internetowej http://psychologia.univ.gda.pl http://psychologia.univ.gda.pl

15 Co teraz? wybierz placówkę z bazy internetowej i zapisz się u swojego opiekuna z ramienia IP w dniu wyznaczonym przez opiekuna, nie później jednak jak do 15 października 2007 wybierz placówkę z bazy internetowej i zapisz się u swojego opiekuna z ramienia IP w dniu wyznaczonym przez opiekuna, nie później jednak jak do 15 października 2007 przed pójściem na praktykę odbierz u swojego opiekuna: przed pójściem na praktykę odbierz u swojego opiekuna: - Skierowanie na praktykę - Skierowanie na praktykę - Dziennik Praktyk (oddawany do dziekanatu po 100 godzinach praktyki) - Dziennik Praktyk (oddawany do dziekanatu po 100 godzinach praktyki)

16 Zaliczenie praktyki po zakończonej praktyce odbierz od swojego opiekuna w placówce Opinię i dostarcz ją wraz z Dziennikiem praktyk swojemu opiekunowi w IP, na podstawie których otrzymasz wpis do indeksu po zakończonej praktyce odbierz od swojego opiekuna w placówce Opinię i dostarcz ją wraz z Dziennikiem praktyk swojemu opiekunowi w IP, na podstawie których otrzymasz wpis do indeksu


Pobierz ppt "Praktyki pedagogiczno-zawodowe na kierunku Psychologia w roku akademickim 2007/2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google