Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyki pedagogiczno-zawodowe na kierunku Psychologia w roku akademickim 2007/2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyki pedagogiczno-zawodowe na kierunku Psychologia w roku akademickim 2007/2008."— Zapis prezentacji:

1 Praktyki pedagogiczno-zawodowe na kierunku Psychologia w roku akademickim 2007/2008

2 Kto? Studenci po III roku studiów Studenci po III roku studiów dziennych i wieczorowych dziennych i wieczorowych w wymiarze 100 godzin, w wymiarze 100 godzin, 50 godzin (4 tygodnie) na IV roku 50 godzin (4 tygodnie) na IV roku 50 godzin (4 tygodnie) na V roku 50 godzin (4 tygodnie) na V roku

3 Kiedy? studia dzienne: październik - grudzień 2007 studia dzienne: październik - grudzień 2007 w wymiarze 50 godzin w semestrze VII w wymiarze 50 godzin w semestrze VII w wymiarze 50 godzin w semestrze IX w wymiarze 50 godzin w semestrze IX studia wieczorowe: marzec-maj 2008 studia wieczorowe: marzec-maj 2008 w wymiarze 50 godzin w semestrze VIII w wymiarze 50 godzin w semestrze VIII w wymiarze 50 godzin w semestrze X w wymiarze 50 godzin w semestrze X

4 uwaga: w roku akademickim 2006/2007 studenckie praktyki zawodowe były obowiązkowe w wymiarze 75 godzin, dlatego wszyscy studenci muszą rozliczyć się z 75 godzin praktyki za ten rok. uwaga: w roku akademickim 2006/2007 studenckie praktyki zawodowe były obowiązkowe w wymiarze 75 godzin, dlatego wszyscy studenci muszą rozliczyć się z 75 godzin praktyki za ten rok.

5 grafik Z powodu obowiązujących ścieżek specjalizacyjnych, studenci są zobowiązani do wkomponowania praktyki w swój indywidualny harmonogram zajęć

6 Praktyki pedagogiczno - zawodowe są wpisywane w suplement, za które nie przyznaje się punktów ECTS Praktyki pedagogiczno - zawodowe są wpisywane w suplement, za które nie przyznaje się punktów ECTS Wszystkie inne praktyki, realizowane bez pośrednictwa UG, nie są wpisywane w suplement Wszystkie inne praktyki, realizowane bez pośrednictwa UG, nie są wpisywane w suplement

7 Gdzie? w placówkach, które mają podpisane Porozumienie z UG, baza placówek jest dostępna na stronie internetowej (informacje dla studentów) oraz (Lista Placówek) w placówkach, które mają podpisane Porozumienie z UG, baza placówek jest dostępna na stronie internetowej (informacje dla studentów) oraz (Lista Placówek) w innych placówkach, pod warunkiem że student wystąpi do opiekuna praktyki z ramienia IP o podpisanie Porozumienia pomiędzy placówką a UG w innych placówkach, pod warunkiem że student wystąpi do opiekuna praktyki z ramienia IP o podpisanie Porozumienia pomiędzy placówką a UG w placówkach udostępnionych przez Biuro Karier UG, na warunkach Biura Karier UG w placówkach udostępnionych przez Biuro Karier UG, na warunkach Biura Karier UG

8 ubezpieczenie Podczas realizacji studenckiej praktyki zawodowej, wszyscy studenci podlegają ubezpieczeniu NNW

9 opiekunowie z ramienia Instytutu Psychologii według ścieżek specjalizacyjnych, z ramienia Instytutu Psychologii według ścieżek specjalizacyjnych, w placówce w placówce W przypadku praktyk realizowanych przez Biuro Karier UG, opiekun z ramienia IP dokonuje jedynie wpisu do indeksu, na podstawie opinii wraz z programem przebiegu praktyki W przypadku praktyk realizowanych przez Biuro Karier UG, opiekun z ramienia IP dokonuje jedynie wpisu do indeksu, na podstawie opinii wraz z programem przebiegu praktyki

10 Opiekunowie praktyk: PK - mgr Joanna Kozaka zastępstwo mgr Ola Szulman - Wardel mgr Aleksandra Lewandowska-Walter PDiM mgr Monika Zielińska POiZ mgr Dorota Godlewska-Werner dr Zdzisław Nieckarz dr Zdzisław Nieckarz PSiPSP dr Katarzyna Bojarska PRiPM dr Aneta Chybicka

11 BIURO KARIER UG: Dobrowolne praktyki studenckie Dobrowolne praktyki studenckie Ewa Sikorska-Trela Gdańsk-Oliwa, Wita Stwosza 58, pok. nr 108 tel/fax: (58) Ewa Sikorska-Trela Gdańsk-Oliwa, Wita Stwosza 58, pok. nr 108 tel/fax: (58)

12 OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wydziałowy kierownik praktyk studenckich Wydziałowy kierownik praktyk studenckich mgr Beata Sztander mgr Beata Sztander Kierownik praktyk na kierunku Psychologia Kierownik praktyk na kierunku Psychologia mgr Joanna Różycka mgr Joanna Różycka

13 dokumentacja praktyka realizowana przez UG praktyka realizowana przez UG - skierowanie na praktykę - skierowanie na praktykę - dzienniczek praktyk (oddawany do dziekanatu po zakończeniu 100 godzin praktyki) - dzienniczek praktyk (oddawany do dziekanatu po zakończeniu 100 godzin praktyki) - opinia o praktyce - opinia o praktyce - umowa o dzieło co do wynagrodzenia opiekuna w placówce, pod warunkiem że jest zatrudniony na podstawie karty nauczyciela (100 pln brutto za 50 godzin praktyki); pozostali opiekunowie nie są wynagradzani z tytułu opieki nad studentem - umowa o dzieło co do wynagrodzenia opiekuna w placówce, pod warunkiem że jest zatrudniony na podstawie karty nauczyciela (100 pln brutto za 50 godzin praktyki); pozostali opiekunowie nie są wynagradzani z tytułu opieki nad studentem praktyka realizowana przez Biuro Karier UG praktyka realizowana przez Biuro Karier UG - dokumentacja obowiązująca w Biurze Karier UG - dokumentacja obowiązująca w Biurze Karier UG

14 info w gablocie IP w gablocie IP na stronie internetowej na stronie internetowej

15 Co teraz? wybierz placówkę z bazy internetowej i zapisz się u swojego opiekuna z ramienia IP w dniu wyznaczonym przez opiekuna, nie później jednak jak do 15 października 2007 wybierz placówkę z bazy internetowej i zapisz się u swojego opiekuna z ramienia IP w dniu wyznaczonym przez opiekuna, nie później jednak jak do 15 października 2007 przed pójściem na praktykę odbierz u swojego opiekuna: przed pójściem na praktykę odbierz u swojego opiekuna: - Skierowanie na praktykę - Skierowanie na praktykę - Dziennik Praktyk (oddawany do dziekanatu po 100 godzinach praktyki) - Dziennik Praktyk (oddawany do dziekanatu po 100 godzinach praktyki)

16 Zaliczenie praktyki po zakończonej praktyce odbierz od swojego opiekuna w placówce Opinię i dostarcz ją wraz z Dziennikiem praktyk swojemu opiekunowi w IP, na podstawie których otrzymasz wpis do indeksu po zakończonej praktyce odbierz od swojego opiekuna w placówce Opinię i dostarcz ją wraz z Dziennikiem praktyk swojemu opiekunowi w IP, na podstawie których otrzymasz wpis do indeksu


Pobierz ppt "Praktyki pedagogiczno-zawodowe na kierunku Psychologia w roku akademickim 2007/2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google