Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAL NAUK SPOŁECZNYCH Wprowadzenie do funkcjonowania wydziału.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAL NAUK SPOŁECZNYCH Wprowadzenie do funkcjonowania wydziału."— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAL NAUK SPOŁECZNYCH Wprowadzenie do funkcjonowania wydziału

2 Dziekanaty GODZINY OTWARCIA: poniedziałek - środa: 10.00 - 13.00 czwartek: 10.00 - 15.00 piątek: NIECZYNNE

3 Dziekanaty FILOZOFIA - pokój: 22 FILOZOFIA II STOPNIA - pokój: 22 POLITOLOGIA II STOPNIA - pokój: 22 HISTORIA - pokój: 18 HISTORIA II STOPNIA - pokój: 18 SOCJOLOGIA I STOPNIA - pokój: 18 SOCJOLOGIA II STOPNIA - pokój: 18 POLITOLOGIA (sprawy dydaktyczne i socjalne) - pokój: 20 SOCJOLOGIA /I - V ROK/ (sprawy dydaktyczne i socjalne) - pokój: 20

4 Podania nowa legitymacja przeniesienie na studia niestacjonarne przedłużenie sesji przywrócenie terminu egzaminu reaktywacja powtarzanie semestru

5 Podania urlop dziekański powtarzanie przedmiotu (warunek) IOS/ITS IOS/ITS egzamin komisyjny zaliczenie pracy jako praktyki zawodowej przedłużenie terminu oddania pracy

6 Indywidualna Organizacja Studiów Indywidualna Organizacja Studiów (IOS), przysługuje studentom: wychowującym dziecko niepełnosprawnym studiującym na drugim kierunku lub specjalności IOS przyznawany na jeden semestr na wniosek studenta IOS przyznawany na jeden semestr na wniosek studenta upoważnia studenta do częściowego zwolnienia z obowiązku uczęszczania na zajęcia dydaktyczne, co nie oznacza zmniejszenia wobec studenta wymagań odnoszących się do zakresu i poziomu wiedzy z przedmiotów przewidzianych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku studiów

7 Indywidualny Tok Studiów Indywidualny Tok Studiów(ITS) Studia odbywane według indywidualnych planów i programów polegaja na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanej specjalności oraz udziale studenta w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych może ubiegać się student, który ukończył pierwszy rok studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 4,0 może ubiegać się student, który ukończył pierwszy rok studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 4,0 studia odbywane według ITS mogą prowadzić do skrócenia okresu studiów

8 Zajęcia, wykłady, zaliczenia, egzaminy Ćwiczenia – obowiązkowe Wykłady – nieobowiązkowe Egzamin – wymagane zaliczenie z ćwiczeń, studentowi przysługują 2 terminy (pierwszy i poprawkowy) oraz ew. egzamin komisyjny Przepisywanie ocen Brak zaliczenia semestru: skierowaniu na powtarzanie przedmiotu i warunkowym wpisie na następny semestr, (nie można ubiegać się o to po I semestrze) skierowaniu na powtarzanie semestru, skreśleniu z listy studentów. Na studiach licencjackich maksymalnie 2 powtarzania semestru, MU – 1 Aby móc skorzystać z możliwości powtarzania semestru, trzeba zaliczyć pierwszy semestr

9 Skala ocen bardzo dobry – 5,0 – A, dobry plus – 4,5 – B, dobry – 4,0 – C, dostateczny plus – 3,5 – D, dostateczny – 3,0 – E, niedostateczny (pierwszy termin egzaminu lub zaliczenia) – 2,0 – FX, niedostateczny (egzamin lub zaliczenie poprawkowe i komisyjne)– 2,0– F.

10 ERASMUS Skierowany do studentów i pracowników Pozwala na studiowanie przez I lub II semestry na jednej z zagranicznych uczelni partnerskich W programie uczestniczy: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Turcja, Chorwacja, Szwajcaria

11 ERASMUS Każdy wyjeżdżający otrzymuje stypendium, którego głównym celem jest pokryć różnicę w kosztach utrzymania w kraju i za granicą Rekrutacje przeprowadzane są przez wydziałowe komisje kwalifikacyjne O warunki rekrutacji obowiązujące w danej jednostce należy pytać koordynatorów wydziałowych Programu Erasmus.

12 Koordynator RSS WNS ds. zagranicznych Mateusz Witek wszechwiedzacy@gmail.com

13 Organizacja grup Wybór starosty dla każdej grupy i starosty roku na każdym z kierunków KONTAKT: karolinanizinska@gmail.com


Pobierz ppt "WYDZIAL NAUK SPOŁECZNYCH Wprowadzenie do funkcjonowania wydziału."

Podobne prezentacje


Reklamy Google