Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W jakim terminie możesz odbywać praktyki? Semestr VIII LipiecSierpieńWrzesień Semestr IX Za indywidualną zgodą dziekana zaopiniowaną przez opiekuna praktyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W jakim terminie możesz odbywać praktyki? Semestr VIII LipiecSierpieńWrzesień Semestr IX Za indywidualną zgodą dziekana zaopiniowaną przez opiekuna praktyk."— Zapis prezentacji:

1 W jakim terminie możesz odbywać praktyki? Semestr VIII LipiecSierpieńWrzesień Semestr IX Za indywidualną zgodą dziekana zaopiniowaną przez opiekuna praktyk w sumie: 4 tygodnie ( 20 dni roboczych) Za indywidualną zgodą dziekana zaopiniowaną przez opiekuna praktyk Wydrukuj stosowne pismo ze strony internetowej http ://pracownik.kul.pl/piotr.pomorski/dydaktyka, wypełnij je i podpisz, zostawiając w dziekanacie http ://pracownik.kul.pl/piotr.pomorski/dydaktyka Wydrukuj stosowne pismo ze strony internetowej http ://pracownik.kul.pl/piotr.pomorski/dydaktyka, wypełnij je i podpisz, zostawiając w dziekanacie http ://pracownik.kul.pl/piotr.pomorski/dydaktyka Wyślij mail do opiekuna praktyk z informacją o dostarczeniu pisma do Wyślij mail do opiekuna praktyk z informacją o dostarczeniu pisma do Pozytywna opinia opiekuna wydana będzie wyłącznie w przypadku ustalenia praktyk w sposób niekolidujący z obowiązkami uniwersyteckimi: 3 dni KUL + 2 dni praktyk w każdym tygodniu 1Aaaaby odbyć praktyki...

2 Gdzie możesz odbyć praktyki? Sąd rejonowy Prokuratura rejonowa 1 Komercyjne ( niepubliczne) instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości: kancelaria adwokacka / radcowska / notarialna Banki 2 Jednostka sektora finansów publicznych: urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki służb mundurowych, inspektoraty ZUS, organy podatkowe 3 2Aaaaby odbyć praktyki...

3 Aby odbyć praktykę w sądzie rejonowym / prokuraturze rejonowej 1 Przez stronę wejdź na strony wybranego przez siebie sądu (prokuratury)www.ebos.pl Wyszukaj – jeśli są tam podane – informacje o praktykach studenckich 2 Zadzwoń do oddziału administracyjnego lub działu kadr sądu (prokuratury) z pytaniami: czy w wybranym przez Ciebie terminie praktyk ( Regulamin § 2 -3 ) są wolne miejsca dla praktykantów oraz czy sąd (prokuratura) wprowadziła jakieś szczególne warunki / obostrzenia dla praktykantów Przykłady obostrzeń z ostatnich lat: wszystkie prokuratury podległe Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu – studenci wypełniają trzy odrębne dokumenty (m.in. zaświadczenie o niekaralności) i osobiście składają je w prokuraturze; sądy okręgu krakowskiego przyjmują studentów studiujących na terenie województwa małopolskiego; sądy okręgu sieradzkiego przyjmują wyłącznie studentów mieszkających na terenie województwa łódzkiego 3 Wyślij mail ( tytuł praktyki) do opiekuna praktyk ( z podaniem: adresu i wydziału sądu ( adresu prokuratury), proponowanego terminu praktyk, relacji z rozmowy telefonicznej ( pkt. 3Aaaaby odbyć praktyki...

4 Aby odbyć praktykę w komercyjnych instytucjach wymiaru sprawiedliwości: 1 Skontaktuj się z wybraną przez Ciebie kancelarią / bankiem w celu wstępnego ustalenia, czy mogą / chcą przyjąć Cię na praktykę 2 Udaj się osobiście do kancelarii / banku z wydrukowanym ze strony internetowej opiekuna praktyk pismem : Zgoda na odbycie praktyk studenckich, a także z regulaminem i programem praktyk Przedstaw te trzy pisma patronowi praktyk ( właścicielowi kancelarii / kierownikowi komórki organizacyjnej w banku) do przeczytania i podpisania zgody. 3 Podpisaną, pisemną zgodę na odbycie praktyk zostaw w dziekanacie Instytutu Prawa. Wyślij mail ( tytuł praktyki) do opiekuna praktyk ( z informacją o dostarczeniu zgody do 4Aaaaby odbyć praktyki...

5 Aby odbyć praktykę w jednostce sektora finansów publicznych: 1 Skontaktuj się z wybraną przez Ciebie JSFP w celu wstępnego ustalenia, czy mogą / chcą przyjąć Cię na praktykę 2 Udaj się osobiście do dział kadr / administracji JSFP z wydrukowanym ze strony internetowej opiekuna praktyk pismem : Zgoda na odbycie praktyk studenckich, a także z regulaminem i programem praktyk Przedstaw te trzy pisma patronowi praktyk ( kierownikowi komórki organizacyjnej w JSFP) do przeczytania i podpisania zgody. 3 Podpisaną, pisemną zgodę na odbycie praktyk zostaw w dziekanacie Instytutu Prawa. Wyślij mail ( tytuł praktyki) do opiekuna praktyk ( z informacją o dostarczeniu zgody do 5Aaaaby odbyć praktyki...

6 Procedura załatwiania praktyk Student: Mail do opiekuna praktyk (obowiązkowo) na co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia praktyk + pisemna zgoda zostawiona w dziekanacie ( w sytuacjach określonych w regulaminie par. 3/2, par. 7) Opiekun praktyk: Sporządzenie i wysłanie umowy do instytucji przyjmującej Instytucja przyjmująca: Podpisanie umowy o przyjęcie studenta na praktyki Opiekun praktyk: Odbiór odesłanej umowy Opiekun praktyk: Mail do studenta z informacjami ( następny slajd) Aaaaby odbyć praktyki...6

7 Informacje od opiekuna praktyk 1.Skierowanie na praktyki będzie zostawione do odbioru w dziekanacie Instytutu Prawa. Tam również proszę pobrać dzienniczek praktyk i go podpisać. 2.Ze skierowaniem, legitymacją studencką, dzienniczkiem praktyk oraz ważną polisą ubezpieczenia NW proszę stawić się w 1szym dniu praktyk w instytucji przyjmującej o godz. 8:00. 3.Do dzienniczka praktyk proszę wpiąć wydrukowany regulamin i program praktyk ze strony: 4.Dziennik praktyk proszę wypełniać systematycznie, po zakończeniu każdego dnia praktyk i dość szczegółowo, rzecz jasna z zachowaniem tajemnicy służbowej 5.Pod koniec praktyk w dzienniczku musi być uzupełniona: a) ostatnia strona: opinia patrona o przebiegu praktyk, z podpisem patrona i pieczątką instytucji. Opinię tę patron może sporządzić na osobnej kartce, którą trzeba wpiąć do dzienniczka. b) przedostatnia strona: rzetelna opinia studenta o przebiegu praktyk, szczera opinia o instytucji przyjmującej i wnioski na przyszłość co do swojej kariery. 6. Zaliczenie praktyk następuje w styczniu przed końcem IX semestru. Do tego momentu proszę zachować dzienniczek praktyk u siebie i nie przynosić go do mnie, ani do dziekanatu. 7.Zaliczenie praktyk w indeksie wpisywane jest na właściwej stronie pod koniec dokumentu ( ), a nie pod innymi egzaminami / zaliczeniami, przepisywanymi do indeksu w kolejności z karty. 8.Brak wypełnionych pozycji, o których mowa w pkt. 5 i pkt. 7 uniemożliwia zaliczenie praktyk. W razie problemów w trakcie odbywania praktyk proszę niezwłocznie kontaktować się z opiekunem praktyk mailowo albo telefoniczne za pośrednictwem Dziekanatu Instytutu Prawa lub Aaaaby odbyć praktyki...7


Pobierz ppt "W jakim terminie możesz odbywać praktyki? Semestr VIII LipiecSierpieńWrzesień Semestr IX Za indywidualną zgodą dziekana zaopiniowaną przez opiekuna praktyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google