Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Agnieszka Maciejewska-Karłowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Agnieszka Maciejewska-Karłowska"— Zapis prezentacji:

1 dr Agnieszka Maciejewska-Karłowska
PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds. Praktyk Zawodowych dla kierunku Biotechnologia dr Agnieszka Maciejewska-Karłowska Katedra Genetyki Felczaka 3c Szczecin pok. 302B tel Konsultacje: Środa 10-12

2 KRÓTKI PRZEWODNIK PRZYSZŁEGO PRAKTYKANTA

3 „Regulamin praktyki zawodowej dla kierunku biotechnologia” znajduje się na stronie internetowej WB, w zakładce ”Informacje dla studenta”  „Praktyki studenckie”  ”Dokumenty dotyczące praktyk dla kierunku Biotechnologia” Tam znajdziesz również wszystkie niezbędne druki i dokumenty, które będziesz musiał przygotować przed, w trakcie i po zakończeniu praktyki

4 Termin realizacji praktyk
Podstawowym okresem do realizacji praktyk są wakacje po II roku studiów I stopnia Istnieje możliwość odbywania praktyk w innym terminie w trakcie roku akademickiego (pod warunkiem, że nie będzie to kolidować z zajęciami na uczelni) – w takim przypadku musisz zwrócić się do Dziekana z pisemnym wnioskiem o zgodę na zmianę terminu odbycia praktyki PAMIĘTAJ, ŻE NIE ZALICZENIE PRAKTYKI DO KOŃCA III ROKU STUDIÓW I STOPNIA SPOWODUJE NIE DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

5 Czas trwania i miejsce odbywania praktyki
W trakcie praktyki powinieneś zrealizować w czasie czterech tygodni 160 godzin pracy, wliczając w to wszystkie Twoje zajęcia na terenie zakładu, w którym odbywasz praktyki (np. szkolenia, zajęcia wprowadzające, praca laboratoryjna itp.) Sam wybierasz miejsce, w którym chcesz odbywać praktykę zawodową, ale PAMIĘTAJ, ŻE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI MUSISZ SWÓJ WYBÓR SKONSULTOWAĆ Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIEKANA

6 Przed rozpoczęciem praktyki
Zanim wyruszysz do upatrzonego zakładu, w którym chcesz odbyć praktykę wydrukuj ze strony internetowej „Zaświadczenie o obowiązku odbycia praktyk na kierunku Biotechnologia” i przyjdź po podpis do Pełnomocnika Dziekana Gdy zostaniesz przyjęty na praktykę musisz dostarczyć do Pełnomocnika Dziekana wypełniony przez Opiekuna Twojej praktyki druk „Zgody na przyjęcie na praktyki studenta Biotechnologii” DOKUMENT TEN MUSISZ OBOWIĄZKOWO DOSTARCZYĆ DO PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DO 29 CZERWCA 2012 – jeśli tego nie zrobisz, twoje praktyki nie zostaną zaliczone, bo nie zostanie przyjęty Twój Dziennik Praktyk

7

8

9 Dokumenty dodatkowe - nieobowiązkowe

10 Gdy Pełnomocnik Dziekana zaakceptuje wybrane przez Ciebie miejsce praktyk, możesz wydrukować „Dziennik Praktyk” Przed rozpoczęciem praktyki powinieneś uzyskać na jego stronie tytułowej pieczęć szkoły (z dziekanatu) i pieczęć oraz podpis Pełnomocnika Dziekana Wydrukuj także „Ramowy program praktyk”, który będzie podstawą do napisania Twojego „Sprawozdania” z praktyk po ich zakończeniu NA CZAS TRWANIA PRAKTYKI POWINIENEŚ DODATKOWO UBEZPIECZYĆ SIĘ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC)

11

12 Dziennik Praktyk W pierwszej tabeli „Przebieg praktyki” powinny znaleźć się ogólne dane dotyczące momentu rozpoczęcia i zakończenia praktyki na określonym stanowisku pracy, liczby tygodni pracy oraz charakteru pracy na tym stanowisku Podstawą skierowania jest przedstawione przez Ciebie „Zaświadczenie o obowiązku odbycia praktyk na kierunku biotechnologia” W tej tabeli mogą się również znaleźć adnotacje o odbytych przez Ciebie w czasie trwania praktyki szkoleniach (np. obowiązkowe szkolenie BHP) W dzienniku powinieneś mieć wydrukowanych i uzupełnionych tyle „Kart tygodniowych” ile tygodni trwała twoja praktyka (zwykle cztery tygodnie) Na końcu w Dzienniku Opiekun Twojej praktyki powinien napisać krótka opinię na temat Twojej pracy PAMIĘTAJ, ŻE KAŻDY WPIS W DZIENNIKU MUSI BYĆ POTWIERDZONY DATĄ I PODPISEM TWOJEGO OPIEKUNA NA DANYM STANOWISKU PRACY

13 Po zakończeniu praktyki
Praktyki powinny zakończyć się PRZED KOŃCEM WRZEŚNIA, przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego Wypełniony Dziennik Praktyk i samodzielnie napisane Sprawozdanie należy dostarczyć do Pełnomocnika Dziekana DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA Sprawozdanie piszesz na podstawie „Ramowego Programu praktyk”, max. jedna strona A4 W dostarczonych do Pełnomocnika Dziekana dokumentach powinna znaleźć się adnotacja o przebytym przez Ciebie w miejscu odbywania praktyk obowiązkowym szkoleniu BHP (adnotacja ta może mieć postać osobnego zaświadczenia lub być wpisana w Dzienniku Praktyk w pierwszej tabeli „Przebieg praktyki”)

14 W momencie gdy przedstawione przez Ciebie dokumenty zyskają akceptacje Pełnomocnika Dziekana, możesz uzyskać od niego stosowny wpis do indeksu zaliczający obowiązkową praktykę zawodową PAMIĘTAJ ABY ODEBRAĆ OD PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA PODPISANE PRZEZ NIEGO DZIENNIK PRAKTYK I SPRAWOZDANIE POWODZENIA 


Pobierz ppt "dr Agnieszka Maciejewska-Karłowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google