Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia Morskie Maciek Balcerowski KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia Morskie Maciek Balcerowski KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia Morskie Maciek Balcerowski KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

2 Babilonia i Palestyna (zwrot w naturze) Grecja i Rzym (pierwsze ubezpieczenia) Justyniańska pożyczka morska Renesansowe Włochy etc. www. konusig.wpia.uw.edu.pl Krótka historia ubezpieczeń morskich

3 Czym są ubezpieczenia morskie? Ubezpieczenia morskie są wyspecjalizowanymi ubezpieczeniami majątkowymi których przedmiotem jest interes majątkowy z żeglugą morską i dający się wyrazić w pieniądzu. Kompleksową regulację ubezpieczeń morskich zawiera Kodeks Morski w art. 292 do 338.

4 Ubezpieczenie morskie jako wyspecjalizowane ubezpieczenie majątkowe Art. 821 KC Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Art. 293. § 1 KM Przedmiotem ubezpieczenia morskiego może być każdy interes majątkowy związany z żeglugą morską i dający się ocenić w pieniądzach.

5 Z jakich przyczyn zawierane są ubezpieczenia morskie? Dawniej Nieprzewidywalne zjawiska pogodowe Katastrofy wywołane błędem załogi Piraci www. konusig.wpia.uw.edu.pl Obecnie Nieprzewidywalne zjawiska pogodowe Katastrofy wywołane błędem załogi Piraci

6 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Różnice? Dawniej Obecnie

7 Główne szlaki morskie

8 Ubezpieczenie morskie strona techniczna Zawarcie umowy na rzecz osoby trzeciej (art. 296 KM) Nieważność umowy (art. 297 KM) Możliwość odstąpienia (art. 298 KM) Przedawnienie roszczeń (art. 299 KM) Ustalenie wartości ubezpieczenia (art.300 KM)

9 Ustalenie wartości ubezpieczenia Wartość ubezpieczenia statku Wartość ubezpieczenia ładunku Wartość ubezpieczenia frachtu www. konusig.wpia.uw.edu.pl

10 Ubezpieczenie u kilku ubezpieczycieli Dozwolone, powszechne, często konieczne, ale... www. konusig.wpia.uw.edu.pl

11 Przyczyny wielokrotnego ubezpieczenia - zazwyczaj duża wartość przedmiotu ubezpieczenia - duże ryzyko - wymagania ubezpieczycieli www. konusig.wpia.uw.edu.pl

12 Obowiązek ujawnienia istotnych okoliczności Ubezpieczenia majątkowe Art. 815 § 3 KC Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności Ubezpieczenia morskie Art. 305 w związku z art. 304 KM Art. 305 § 1 – prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do pełnej składki (uwaga art. 305 § 3 ) Art. 305 § 2 – zwiększenie składki

13 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Ubezpieczenie generalne Typ ubezpieczenia masowego Szczególne obowiązki

14 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Zmiany niebezpieczeństwa Ze strony ubezpieczonego Ze strony ubezpieczyciela

15 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Odpowiedzialność ubezpieczyciela Zakres odpowiedzialności Wyłączenie odpowiedzialności Wady ukryte Wydatki a.) w celu zachowania przedmiotu ubezpieczenia b.) na przywrócenie stanu poprzedniego

16 Abandon przedmiotu ubezpieczenia Czym jest? Zrzeczenie się przez ubezpieczającego praw do przedmiotu ubezpieczenia i dające prawo do żądania pełnej sumy ubezpieczenia. Kiedy jest możliwy? Jest możliwy jeżeli całkowita strata przedmiotu ubezpieczenia jest nieunikniona bądź że zapobieżenie jej spowodowałoby niewspółmiernie wysoki wydatki

17 Przykładowe sytuacji dopuszczalności abandonu Statek zaginął bez wieści Poważny wypadek Zagarnięcie przez piratów

18 Forma zgłoszenia abandonu Forma pisemna W terminie Informacje na temat ograniczeń w rozporządzeniu przedmiotem

19 Dziękuję za uwagę! Maciek Balcerowski KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH


Pobierz ppt "Ubezpieczenia Morskie Maciek Balcerowski KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google