Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE POWIERNICZE I INWESTYCYJNE. POJĘCIE FUNDUSZU POWIERNICZEGO Fundusz powierniczy - zwany też funduszem zbiorowego inwestowania; to inwestycyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE POWIERNICZE I INWESTYCYJNE. POJĘCIE FUNDUSZU POWIERNICZEGO Fundusz powierniczy - zwany też funduszem zbiorowego inwestowania; to inwestycyjny."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE POWIERNICZE I INWESTYCYJNE

2 POJĘCIE FUNDUSZU POWIERNICZEGO Fundusz powierniczy - zwany też funduszem zbiorowego inwestowania; to inwestycyjny fundusz otwarty, sprzedający za prowizją jednostki uczestnictwa będące jak gdyby umownymi cząstkami majątku funduszu przysługującymi inwestorom za włożone pieniądze. Sam fundusz zajmuje się tylko zarządzaniem majątkiem tzn. podejmowaniem decyzji w co lokować powierzone pieniądze tak, aby pomnażać zgromadzone środki, co w efekcie powoduje wzrost wartości jednostki uczestnictwa. Przechowywaniem pieniędzy inwestorów, obliczaniem wartości aktywów funduszu i obsługą bankową zajmuje się bank powiernik. Uczestnik funduszu uzyskuje realny zarobek wtedy, gdy w momencie wycofania przez niego pieniędzy cena umarzanej jednostki uczestnictwa jest wyższa od ceny jej zakupu powiększonej o kwotę pobranych prowizji i jest skorygowana o stopę inflacji w danym okresie. W Polsce pierwszym funduszem powierniczym był uruchomiony w 1992 r. Fundusz Pioneera.

3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY Jest to forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych wpłaconych przez przedsiębiorstwa, gminy, osoby prawne oraz osoby fizyczne. Nawet stosunkowo niewielkie wpłaty wielu uczestników tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje mające na celu osiąganie zysków wyższych niż tradycyjna lokata bankowa.

4 Majątek funduszu inwestycyjnego lokowany jest na zasadzie dywersyfikacji ryzyka -polega na odpowiednim zróżnicowaniu portfela kredytowego banku przez udzielanie kredytów o różnej formie prawnej, działających w różnych branżach i regionach kraju.portfela kredytowegokredytów Funduszem zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych zatrudniające w tym celu doświadczonych doradców inwestycyjnych. Ich zadaniem jest zyskowne i bezpieczne inwestowanie środków funduszu zgodnie z zasadą ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Przed każdą decyzją o zakupie określonych papierów wartościowych dokonywana jest szczegółowa analiza opłacalności i bezpieczeństwa inwestycji.

5 Podział funduszy inwestycyjnych Podstawowe typy to: fundusze otwarte, - fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu tzw. jednostek uczestnictwajednostek uczestnictwa fundusze zamknięte- fundusze o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa tzw. certyfikatów inwestycyjnych certyfikatów inwestycyjnych Wyróżnić można również: fundusze tzw. statutowe - będące spółką o zmiennym kapitale akcyjnym tzw. typy umowne – czyli sytuacje, gdy fundusz jest wyodrębnioną masą majątkową Trzeci podział funduszy inwestycyjnych dotyczy obszaru inwestycji: rynek akcji rynek obligacji rynek pieniężny rynek nieruchomości


Pobierz ppt "FUNDUSZE POWIERNICZE I INWESTYCYJNE. POJĘCIE FUNDUSZU POWIERNICZEGO Fundusz powierniczy - zwany też funduszem zbiorowego inwestowania; to inwestycyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google