Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www. konusig.wpia.uw.edu.pl Regresy Ubezpieczeniowe Maciek Balcerowski Teoria i praktyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www. konusig.wpia.uw.edu.pl Regresy Ubezpieczeniowe Maciek Balcerowski Teoria i praktyka."— Zapis prezentacji:

1 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Regresy Ubezpieczeniowe Maciek Balcerowski Teoria i praktyka

2 Rozwój Rynku Ubezpieczeń lata 2003-2009 www. konusig.wpia.uw.edu.pl

3 Podział regresów Regresy nietypoweRegres typowy Regresy

4 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Regres typowy jest konstrukcją opartą na mechanizmie subrogacji w rozumieniu art. 518 KC, skierowaną wobec osoby trzeciej tj. pozostającej poza stosunkiem ubezpieczenia. Stosowany jest w ubezpieczeniach majątkowych. Regres nietypowy jest kierowany w ściśle określonych sytuacjach wobec osoby ubezpieczonego, stosowany jest w umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

5 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Podstawy prawne typowego regresu ubezpieczeniowego Art. 828 KC Art. 337 § 1 KM Art. 3 ust. 4 pkt. 5 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej

6 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Kazus Uwaga uczestnicy proszeni są o wyciszenie komórek i nie rejestrowanie treści za pomocą urządzeń rejestrujących

7 www. konusig.wpia.uw.edu.pl

8

9

10

11 I co ma zrobić Pan Krzysztof?

12 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Dla Ułatwienia

13 www. konusig.wpia.uw.edu.pl W przypadku odpowiedzialności ubezpieczyciela ex contractu Nabywa roszczenie z chwilą wypłaty odszkodowania Roszczenie takie samo jak ubezpieczonego ze wszystkimi tego konsekwencjami Z wyjątkiem wyr. SN z 1982

14 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Art. 828 § 1 zd. 2 Nemo subrogat contra se

15 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Podwójne świadczenie Co do zasady niedopuszczalne – za M.Krajewskim Wyjątkiem byłaby sytuacja z art. 828 § 1 zd. 2 KC, ale tylko do wysokości poniesionej szkody

16 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Wyłączenia stosowania regresów Art. 828 § 2 KC Art. 440 KC (ograniczenie)

17 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Charakter prawny 828 § 2 KC Za względnością regulacji M.Krajewski, J. Łopuski Za bezwzględnym charakterem regulacji A.Szpunar

18 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Regres nietypowy – podstawa prawna art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

19 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Kazus II Znacie zasady

20 www. konusig.wpia.uw.edu.pl

21

22 Znów dla ułatwienia

23 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Czy ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie z OC jeżeli:

24 www. konusig.wpia.uw.edu.pl umyślne wyrządzenie szkody lub pozostawanie pod wpływem środków psychotropowych, środków odurzających lub alkoholu

25 www. konusig.wpia.uw.edu.pl kierujący pojazdem wszedł w posiadanie samochodu w wyniku popełnienia przestępstwa

26 www. konusig.wpia.uw.edu.pl brak posiadanych uprawnień

27 www. konusig.wpia.uw.edu.pl ucieczka z miejsca zdarzenia

28 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie ale: Na mocy art. 43 ustawy... będzie przysługiwał mu do sprawcy regres nietypowy

29 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Praktyczne sposoby realizacji uprawnienia z regresu Porozumienia regresowe z regresatami Porozumienia regresowe knock for knock

30 www. konusig.wpia.uw.edu.pl Porozumienie knock for knock

31 Dziękuję za uwagę! Maciek Balcerowski KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH


Pobierz ppt "Www. konusig.wpia.uw.edu.pl Regresy Ubezpieczeniowe Maciek Balcerowski Teoria i praktyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google