Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (nr projektu RPLB.01.02.00-08-009/09)

2 Beneficjent: Województwo Lubuskie Okres realizacji projektu: rozpoczęcie: 1 stycznia 2010r. zakończenie: 31 grudnia 2012r. 2 Wartość: 2.384.796,19 zł W tym wydatków kwalifikowalnych: 2.058.041,44 zł z czego - 85% wartości stanowi dofinansowanie przez Lubuski Regionalny Program Operacyjny - 15% stanowi wkład własny Samorządu Województwa Lubuskiego

3 3 Główne cele projektu: - wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez zorganizowanie kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej, udział w targach i imprezach o charakterze gospodarczym i turystycznym oraz zorganizowanie misji gospodarczych, - przedstawienie oferty podmiotów gospodarczych województwa lubuskiego zdolnych do wytwarzania dóbr i świadczenia usług zgodnie z potrzebami krajów i regionów do których została skierowana, - promocja wyselekcjonowanych branż gospodarki pod kątem możliwego nawiązania kontaktów partnerskich, której efektem jest wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu, - promocje gospodarcza regionu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej co przełożyć się powinno na wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów i tym samym zwiększenie liczby inwestycji w regionie - wzmocnienie konkurencyjności regionu poprzez promocję inwestycji dotyczących infrastruktury technicznej, turystycznej i naukowej.

4 4 Działania zrealizowane w 2010 r. - zakup wielomodułowego stoiska targowego Województwa Lubuskiego o powierzchni 100 mkw. - przygotowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych - realizacja misji samorządowo-gospodarczej podczas Światowej Wystawy EXPO SZANGHAJ 2010 (2–9 maj 2010 r.) - realizacja misji gospodarczej w Północnych Włoszech w rejonie Monza / Mediolan (20-23 kwiecień 2010 r.) - udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji REAL VIENNA 2010 (Wiedeń, 18 -20 maj 2010 r.) - udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2010 (Monachium, 4-6 październik 2010 r.) - udział w Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2010 (Poznań, 20-23 październik 2010 r.)

5 5 Misja samorządowo-gospodarcza podczas Światowej Wystawy Szanghaj EXPO 2010 Przedstawicielami Samorządu Lubuskiego byli: Marcin Jabłoński - Marcin Jabłoński - Marszałek Województwa Lubuskiego Krzysztof Seweryn Szymański - Krzysztof Seweryn Szymański - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego - Edward Fedko - Edward Fedko – Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Woj. Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak - Tadeusz Jędrzejczak – Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego prof. Czesław Osękowski - prof. Czesław Osękowski - Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Maciej Nowicki - Maciej Nowicki – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Roman Dziduch - Roman Dziduch – Radny Sejmiku Województwa Janusz Jasiński - Janusz Jasiński – Przewodniczący OPZL Władysław Komarnicki - Władysław Komarnicki – Przewodniczący Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego - Daniel Chalecki - Daniel Chalecki – Centrum Obsługi Inwestora Michał Ostrowski - Michał Ostrowski – Departament Rozwoju Regionalnego Małgorzata Wilkin - Małgorzata Wilkin – Dyrektor Biura Zarządu Krzysztof Babij - Krzysztof Babij – K – SSSE SA Bartosz Komasa - Bartosz Komasa – PAIiZ

6 6 Misja samorządowo-gospodarcza podczas Światowej Wystawy Szanghaj EXPO 2010 Przedstawiciele biznesu Lubuskiego: Lumel SA. Beso Meble Sp. z o.o. Interkommerz Sp. z o.o. LfC Sp. z o.o. Mazel M.H. Mazurkiewicz Sp. j. LUG Light Factory Sp. z o.o. UST Karol Więcek CARO Sp. z o.o. Blech Sp. z o.o. Viola Sp. z o.o. Belem Sp. z o.o. BD Development Sanitar Sp. z o.o.

7 7 Misja samorządowo-gospodarcza podczas Światowej Wystawy Szanghaj EXPO 2010 Cele: - prezentacja i promocja Województwa Lubuskiego; - pozyskanie chińskich partnerów biznesowych dla przedsiębiorców biorących udział w misji - ukazanie Lubuskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji kapitałowych Efekty: - nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi a chińskimi przedsiębiorcami - nawiązanie współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Suzhou a Uniwersytetem Zielonogórskim -Lubuskie zaprezentowało się na największej i najbardziej spektakularnej wystawie światowej - duże zainteresowanie strony chińskiej naszym regionem ze względu na korzystne położenie w centrum Europy

8 8 Misja gospodarcza w Północnych Włoszech w rejonie Monza / Mediolan (20-23 kwiecień 2010r.) Członek Zarządu Tomasz Hałas Maria Małgorzata Szablowska Roman Dziduch Hanna Nowicka Delegacji przewodniczył Członek Zarządu Tomasz Hałas. Radnych Województwa reprezentowała Maria Małgorzata Szablowska z Komisji Gospodarki w Sejmiku Województwa, Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną Wiceprezes Roman Dziduch a Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Prezes Hanna Nowicka. W misji uczestniczyła również grupa lubuskich przedsiębiorców: PPUH Pom sp. z o.o., Dongwon – ZS sp. z o.o., Holding ZREMB Gorzów SA, Oddział Metpol Barlinek, Trade TRANS Sp. z o.o., Irena Woźna, Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o. Cel: - nawiązanie kontaktów lubuskich przedsiębiorców z włoskimi przedsiębiorstwami z branży budowlanej w kontekście współpracy przy Expo Mediolan 2015 - nawiązanie współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a prowincją Monza Brianza Efekty: - współpraca z Konfederacją Przedsiębiorców Confindustria - zacieśnienie współpracy z Ambasadą RP w Rzymie - prezentacja potencjału gospodarczego Lubuskiego w Płn. Włoszech

9 9 Działania zrealizowane w 2011 r. - przygotowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych - udział w targach turystycznych Cottbuser Reisemarkt (Cottbus, styczeń 2011 r.) - udział w targach turystycznych Caravan & Touristikmesse (Frankfurt nad Odrą, 14–16 styczeń 2011 r.) - udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2011 (Monachium, 4-6 październik 2011 r.) - udział w Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2011 (Poznań, 20-23 październik 2011 r.)

10 10 Misja gospodarcza do Wielkiej Brytanii (Metropolia Londyńska, 11-14 wrzesień 2012 r.) Samorząd Województwa reprezentowany będzie przez: - Romuald Kreń – Członek Zarządu - Ireneusz Ganczar – Radny Sejmiku - Michał Frąckowiak – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego - Krzysztof Bortnowski – Ekspert Pro-Export, COIiE natomiast lubuski biznes reprezentują: - Holding - Zremb Gorzów S.A., Meprozet – Drezdenko, - Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego - Uniwersytet Zielonogórski - Meprozet - Stare Kurowo - MAZEL M.H. Mazurkiewicz Sp.j. - Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Spółka z o.o. Sp. K. - Ingor Gospodarstwo Rolne Daniel Tutka

11 11 Misja gospodarcza do Wielkiej Brytanii (Metropolia Londyńska, 11-14 wrzesień 2012 r.) Cele: - nawiązanie kontaktów gospodarczych z brytyjskimi przedsiębiorstwami z branż zgodnych z profilem przedsiębiorców z lubuskiego - m.in.: metalowym, konstrukcyjnym, spożywczym, branży energii odnawialnej, elektroniki, automatyzacji w przemyśle i robotyki podczas spotkań typu B2B - zapoznanie się przedsiębiorców lubuskich ze specyfiką rynku brytyjskiego (wykłady i konsultacje ekspertów brytyjskich) -nawiązanie ścisłej współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Londynie oraz Brytyjsko - Polską Izbą Przemysłowo – Handlową

12 12 -wizyta w Tech City - Centrum Biznesu Elektronicznego - nawiązanie współpracy oraz poznanie dobrych praktyk na styku nauki i biznesu – spotkania typu B2B Inicjatywa Tech City UK skupia podmioty z sektora kreatywnego oraz technologii cyfrowych. Są to m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się: -produkcją oprogramowania, -bezpieczeństwem cyfrowym, -usługami finansowymi, -produkcją gier, -aplikacji dla systemów mobilnych, -promocją cyfrową i marketingiem, -analizą danych, -projektowaniem komputerowym, -społecznościami elektronicznymi, -produkcją telewizyjną, dźwiękową i muzyczną.

13 13 Korzyści z uczestnictwa w Tech City UK (również dla firm z Polski), to przede wszystkim dostęp do: - brytyjskiego potencjału sektora ICT (w tym współpraca w dynamicznie rozwijającym się obszarze), - pomoc w założeniu firmy, - światowych liderów usług finansowych (z największą liczbą Venture Capital w Europie), - ułatwiony dostęp do zasobów członków klastra, w tym międzynarodowych przedsiębiorstw (takich jak: Cisco, Vodafone, Google, Facebook, Last.fm) oraz przyjazna atmosfera potrzebna do prowadzenia firmy innowacyjnej.

14 14 Misja gospodarcza do Rosji - Sankt Petersburg, Czerepowiec, Wołogda (17-21 wrzesień 2012 r.) Cele: - nawiązanie kontaktów gospodarczych z przedsiębiorstwami z branż zgodnych z profilem lubuskich przedsiębiorców - zapoznanie się przedsiębiorców lubuskich ze specyfiką rynku rosyjskiego - wizyty w trzech ośrodkach przemysłowych współpracujących Rosji współpracujących z Województwem Lubuskim - nawiązanie ścisłej współpracy z Ambasadą RP w Sankt Petersburgu

15 Lubuskie Centrum Innowacji Projekt systemowy realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 – Regionalne Strategie Innowacji 15

16 Beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Programowanie projektu: rozpoczęcie: 1 marca 2011r. zakończenie: 28 lutego 2013r. 16 Wartość: 1.872.915 zł 85% wartości współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny Projekt jest kontynuacją zakończonego w czerwcu 2010 roku projektu pn. Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji (8.2.2 PO KL)

17 17 Cel główny projektu: Utworzenie sieci współpracy pomiędzy samorządem, nauką a biznesem na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej Cele szczegółowe: Aktywowanie Lubuskiego Systemu Innowacji Współpraca dla innowacyjności Kształtowanie postaw innowacyjnych

18 18 Wyjazd studyjny do Holandii, wrzesień 2012 r. Uczestnicy: KSSSE, Lubuski Klaster Metalowy, Centrum Energetyki Odnawialnej, PWSZ Sulechów, Park Naukowo-Technologiczny UZ, Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy "Interior w Nowej Soli, Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny, Agencja Rozwoju Regionalnego, Przewodniczący Lubuskiej Rady Innowacji, LfC, Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ, Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ, OPZL, ZIPH. Główne punkty wizyty: - park naukowy przy Uniwersytecie Technicznym, kampus high tech oraz ośrodki rozwoju innowacji w Eindhoven - park naukowy i centra badawcze w Amsterdamie

19 19 Wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii, październik 2012r. Główne punkty wizyty: - park naukowy, Centrum Nauki Przedsiębiorczości, uniwersyteckie biuro transferu technologii w Cambridge - Centrum Innowacji im. św. Jana, Instytut Babraham, Granta Park i Chesterford Park

20 20 Cele wizyt studyjnych: podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej w zakresie organizacji, współpracy i zarządzania ośrodkami innowacyjnymi, zapoznanie przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w rozwój instytucji wsparcia transferu technologii w regionie lubuskim z zasadami funkcjonowania wiodących europejskich parków naukowych, poznanie dobrych praktyk, przede wszystkim w zakresie współpracy biznesu z nauką. Uczestnicy: Przedstawiciele lubuskich centrów i parków technologicznych oraz naukowych, uniwersytetu, organizacji wspierających innowacyjną przedsiębiorczość.

21 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google