Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moderator ………….. Moderator …………... Podsumowanie z badania Hajdów Zadębie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moderator ………….. Moderator …………... Podsumowanie z badania Hajdów Zadębie."— Zapis prezentacji:

1 Moderator ………….. Moderator …………..

2 Podsumowanie z badania Hajdów Zadębie

3 Cele i metodologia badania Cele badania Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej Przeprowadzono n= 50 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane W badaniu wzięli udział mieszkańcy dzielnicy Hajdów Zadębie Czas realizacji Badania przeprowadzone w okresie kwiecień-maj 2014

4 Część I JAKOŚĆ ŻYCIA

5 Charakterystyka próby Płeć Wiek

6 Wykształcenie Miejsce zamieszkania Charakterystyka próby

7 Status związku Dzieci Charakterystyka próby

8 Miejsce zatrudnienia Charakterystyka próby

9 Ocena sytuacji materialnej Charakterystyka próby

10 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny – PRACA 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny – ZDROWIE 5. Obszar oceny – KULTURA 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA 8. Obszar oceny – EDUKACJA 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny – DOBROBYT 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

11 Wyniki badań W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe. W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym. W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom.

12 ……… ….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

13 W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W mojej miejscowości możliwa jest zmiana kwalifikacji w oparciu o edukację / kształcenie ustawiczne. W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości pracownicy i poszukujący pracy są osobami o wysokich kwalifikacjach. W mojej miesjcowości uczniowie nie mają problemów z odbyciem stażów i praktyk zawodowych. W mojej miejscowości istnieje możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. W mojej miejscowości pracodawcy są oceniani jako rzetelni i profesjonalni. W mojej miejscowości ososby pracujące spełniają się zawodowo i odczuwają satysfakcję z pracy. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom młodszym. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom starszym. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę kobietom. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji.

14 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

15 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

16 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

17 W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO Zwiększenie patroli policyjnych lub straży miejskiej poprawiłoby stan bezpieczeństwa w mojej miejscowości. Istotne dla poprawy bezpieczeństwa w mojej miejscowości jest skuteczne egzekwowanie prawa przez policję i straż miejską. W mojej miejscowości ważnym dla bezpieczeństwa byłoby założenie kamer/monitoringu. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mojej miejscowości miałoby ograniczenie prędkości pojazdów. Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne bawiąc się na placu zabaw. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne idąc do szkoły. W mojej miejscowości jest bezpiecznie pod względem wypadków drogowych. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. Wyjeżdżając z mojej miejscowości czuję, że pozostawione przeze mnie mienie jest bezpieczne. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie. W mojej miejscowości nie ma miejsc obok których boje się przejść. W mojej miejscowości nie występuje problem chuligaństwa.

18 ……… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

19 …… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

20 ……. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

21 W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość ośrodków opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz żłobków.

22 ……. …….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

23 W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. Media lokalne interesują się kulturą. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. W mojej miejscowości szkoły mają ofertę kulturalną dla uczniów. Uczestniczę w płatnych wydarzeniach kulturalnych. Mam łatwy dostęp do informacji o ofercie kulturalnej w mojej okolicy. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. W mojej okolicy biblioteka prowadzi działania promujące czytelnictwo. Zapraszam znajomych spoza mojej miejscowości na wydarzenia kulturalne odbywające się w okolicy. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Znam program pracy najbliższego domu kultury. Najbliższy dom kultury ma ofertę skierowaną do mnie. W mojej miejscowości funkcjonują niezależne organizacje z ofertą kulturalną dla mieszkańców. W mojej miejscowości dom kultury planuje swoją prace pytając mieszkańców o ich zainteresowania.

24 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

25 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

26 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

27 W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem. W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub „podrzucania” śmieci.

28 ………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

29 W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują urzędnicy po konsultacjach społecznych.

30 …….. ………….. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

31 W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA W mojej okolicy po zakończeniu kształcenia podstawowego uczniowie mogą kontynuować naukę w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych. W szkole (szkołach) w mojej miejscowości dzieci są bezpieczne. W mojej okolicy rodzice i dzieci mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego. Mam dostęp do Internetu. W mojej okolicy rodzice maja łatwy kontakt z władzami szkoły i nauczycielami. W mojej okolicy są szkoły publiczne. W szkole w mojej okolicy odbywają się zajęcia pozaszkolne dla uczniów o różnych zainteresowaniach. W mojej okolicy szkoła prowadzi zajęcia wyrównujące dla uczniów osiągających gorsze wyniki. Dzieci pochodzące z rodzin o niskich dochodach mogą korzystać ze wsparcia mojej gminy (na pomoce szkolne, dopłaty do wyżywienia w szkole). W mojej okolicy dzieci mają dostęp do infrastruktury szkolnej (boisko, sala gimnastyczna, sale komputerowe, biblioteka) w dni wolne od zajęć. Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum W mojej okolicy są szkoły niepubliczne. W mojej okolicy są szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju.

32 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

33 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

34 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

35 W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. Mam łatwy dojazd do pracy. Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. Jakość dróg i chodników w mojej miejscowości jest zadowalająca.

36 ……………… ………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

37 W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów, centrów handlowych. W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy. Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje.

38 ……….. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

39 W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport. Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.). Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych.

40 ………….. ……………… Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

41 W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Władze samorządowe powinny przeznaczyć środki na nieodpłatne zajęcia sportowe lub kulturalne dla dzieci z rodzin wielodzietnych. W moim sąsiedztwie mam do czynienie z problemem ubóstwa. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (MOPR, OPS, itp.), które funkcjonują w mojej miejscowości. W mojej miejscowości są miejsca, w których mogłyby spędzać czas osoby samotne i starsze. W mojej miejscowości samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia społecznego. Posiadam wystarczającą wiedzę na temat organizacji pozarządowych, które zajmują się wsparciem społecznym w mojej miejscowości. W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy. W mojej miejscowości niepełnosprawni nie mają problemów w życiu codziennym. W mojej miejscowości wsparcie osób wykluczonych społecznie (np. bezdomnych, uzależnionych od alkoholu) jest wystarczające. W mojej miejscowości jakość życia osób niepełnosprawnych, chorych, starszych jest dobra. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (z rodzin patologicznych, itp.). W mojej miejscowości wsparcie rodzin wielodzietnych jest wystarczające. Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości wsparcie osób bezrobotnych jest wystarczające.

42 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

43 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

44 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

45 W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Korzystam z prywatnej służby zdrowia. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). Co roku wyjeżdżam na wakacje. Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się.

46 ……………… ……………….. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

47 W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO Mieszkam w przyjaznym otoczeniu (niekonfliktowi sąsiedzi, dużo zieleni, dobry stan techniczny budynków, itp.). W mojej okolicy istnieją dobre rozwiązania komunikacyjne. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo obiektów infrastruktury użytkowej, np. przedszkoli, sklepów, zakładów usługowych, itp. Budynki i infrastruktura w mojej miejscowości są w dobrym stanie technicznym, są stale konserwowane i odnawiane. W ostatnim czasie moja spółdzielnia/administracja udowodniły, że troszczą się o utrzymanie, a nawet poprawę warunków mieszkaniowych.

48 ……………… …………….. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

49 W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie. Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze.

50 ……………. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

51 Część II PODSUMOWANIE

52 Analiza wyników „jakość życia”

53 Analiza wyników „jakość zarządzania”

54 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Moderator ………….. Moderator …………... Podsumowanie z badania Hajdów Zadębie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google