Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku PROGRAMY REGIONALNE INICJOWANE I REALIZOWANE PRZEZ W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U W IMIENIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku PROGRAMY REGIONALNE INICJOWANE I REALIZOWANE PRZEZ W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U W IMIENIU."— Zapis prezentacji:

1 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku PROGRAMY REGIONALNE INICJOWANE I REALIZOWANE PRZEZ W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U W IMIENIU SAMORZADU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W PARTNERSTWIE Z POWIATOWYMI URZĘDAMI PRACY ORAZ PARTNERAMI LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

2 2 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Przedsiębiorczy POMORZANIN 2006 – 2007 Gdańsk, 5-6 grudnia 2007

3 3 2006 – 2007 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 17 powiatowych urzędów pracy Województwa Pomorskiego Agencja Rozwoju Pomorza wraz Lokalnymi Punktami Konsultacyjnymi, Instytucje wspierające przedsiębiorczość Cel: Termin realizacji : Koordynator: Realizatorzy: Partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez wspieranie samozatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze MSP

4 4 OBSZARY WSPARCIA BENEFICJENCI osoby bezrobotne, zamierzające podjąć samozatrudnienie; osoby bezrobotne, dla których zostaną utworzone z FP nowe miejsca pracy w sektorze MSP; Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Tworzenie nowych miejsc pracy w MSP Samozatrudnienie osób bezrobotnych Działania wspomagające

5 5 DZIAŁANIA Samozatrudnienie poradnictwo zawodowe Szkolenia w zakresie ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Szkolenia w zakresie ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na doradztwo prawne; Udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na doradztwo prawne; Współpraca z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość; Współpraca z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość;

6 6 DZIAŁANIA Tworzenie nowych miejsc pracy w MSP dla osób bezrobotnych poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia wraz z możliwością sfinansowania wynagrodzenia refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia wraz z możliwością sfinansowania wynagrodzenia

7 7 DZIAŁANIA Działania wspomagające opracowanie bazy danych dotyczącej instytucji wspierających przedsiębiorczość; ujednolicenie procedur obowiązujących w powiatowych urzędach pracy w zakresie udzielania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej o raz finansowania nowych stanowisk pracy przez pracodawców; opracowanie standardów szkoleń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej; przeszkolenie kadry pracowników powiatowych urzędów pracy;

8 8 2006 pierwszy rok realizacji Programu Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 6 420 000 zł. środki pozyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku na realizację Programu (z Funduszu Pracy z „rezerwy Ministra”) 584 osoby podjęły działalnośćlubuzyskały zatrudnienie 98% wyniosła efektywność programu 584 osoby podjęły działalność lub uzyskały zatrudnienie 98% wyniosła efektywność programu 6 420 000 zł. środki pozyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku na realizację Programu (z Funduszu Pracy z „rezerwy Ministra”) 584 osoby podjęły działalnośćlubuzyskały zatrudnienie 98% wyniosła efektywność programu 584 osoby podjęły działalność lub uzyskały zatrudnienie 98% wyniosła efektywność programu

9 9 2006 pierwszy rok realizacji Programu Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 46 osób bezrobotnych skorzystało z usług doradcy zawodowego 46 osób bezrobotnych skorzystało z usług doradcy zawodowego 94 osób bezrobotnych ukończyło szkolenie ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 94 osób bezrobotnych ukończyło szkolenie ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 174 osoby bezrobotne utworzyły własne firmy (45% kobiet i 55% mężczyzn) (40% na wsi 60%w mieście) 174 osoby bezrobotne utworzyły własne firmy (45% kobiet i 55% mężczyzn) (40% na wsi; 60% w mieście) 387 stanowisk pracy utworzyli Pracodawcy dla osób bezrobotnych 387 stanowisk pracy utworzyli Pracodawcy dla osób bezrobotnych (44% kobiet i 56% mężczyzn) (35% na wsi65%w mieście) (44% kobiet i 56% mężczyzn) (35% na wsi; 65% w mieście) 46 osób bezrobotnych skorzystało z usług doradcy zawodowego 46 osób bezrobotnych skorzystało z usług doradcy zawodowego 94 osób bezrobotnych ukończyło szkolenie ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 94 osób bezrobotnych ukończyło szkolenie ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 174 osoby bezrobotne utworzyły własne firmy (45% kobiet i 55% mężczyzn) (40% na wsi 60%w mieście) 174 osoby bezrobotne utworzyły własne firmy (45% kobiet i 55% mężczyzn) (40% na wsi; 60% w mieście) 387 stanowisk pracy utworzyli Pracodawcy dla osób bezrobotnych 387 stanowisk pracy utworzyli Pracodawcy dla osób bezrobotnych (44% kobiet i 56% mężczyzn) (35% na wsi65%w mieście) (44% kobiet i 56% mężczyzn) (35% na wsi; 65% w mieście)

10 10 2007 drugi rok realizacji Programu Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 13 110 400 zł. środki przeznaczone na realizację Programu 8 192 400 zł. środki Funduszu Pracy z „rezerwy Marszałka” środki Funduszu Pracy z „rezerwy Marszałka” 8 192 400 zł. środki Funduszu Pracy z „rezerwy Marszałka” środki Funduszu Pracy z „rezerwy Marszałka” 4 918 000 zł. środki Funduszu Pracy z „rezerwy Ministra” środki Funduszu Pracy z „rezerwy Ministra” 4 918 000 zł. środki Funduszu Pracy z „rezerwy Ministra” środki Funduszu Pracy z „rezerwy Ministra”

11 11 2007 drugi rok realizacji Programu 2007 drugi rok realizacji Programu (plan) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 1060 osób bezrobotnych podejmie działalnośćlubuzyska zatrudnienie, z tego: 1060 osób bezrobotnych podejmie działalność lub uzyska zatrudnienie, z tego: 268 osób bezrobotnych zostanie przeszkolonych z zakresu ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 357 osób bezrobotnych utworzy własne firmy 650 stanowisk pracy utworzą Pracodawcy dla osób bezrobotnych 100% planowana efektywność zatrudnienia 1060 osób bezrobotnych podejmie działalnośćlubuzyska zatrudnienie, z tego: 1060 osób bezrobotnych podejmie działalność lub uzyska zatrudnienie, z tego: 268 osób bezrobotnych zostanie przeszkolonych z zakresu ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 357 osób bezrobotnych utworzy własne firmy 650 stanowisk pracy utworzą Pracodawcy dla osób bezrobotnych 100% planowana efektywność zatrudnienia

12 12 Przykłady działalności podejmowanych przez osoby bezrobotne Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku HandelUsługiBudownictwoHandelUsługiBudownictwo Chojnice. „KWIACIARNIA POD STRZECHĄ Sztum. Pracownia fotograficzna Kościerzyna „Ciepło Serwis” usługi w zakresie instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, elektrycznych w domkach jednorodzinnych

13 13 Nowe stanowiska pracy utworzone dla osób bezrobotnych w sektorze MŚP Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku HandelUsługi Przetwórstwo przemysłowe BudownictwoHandelUsługi Budownictwo Lębork. Zakład Produkcji Aparatury Elektrycznej i Izolatorów. Człuchów. Gabinet dentystyczny, Starogard Gdański. przewozy wozami konnymi; jazda konna; nauka jazdy konnej:

14 14 Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Nowych Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu 2 0 0 3 - 2 0 0 8

15 15 Założenia programu Gryf 2003-2008 Cel programu : Wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i tworzenie miejsc pracy w oparciu o kulturowe, przyrodnicze i geograficzne zasoby regionu, a także umacnianie idei regionalizmu Obszary realizacji programu : – tradycja regionalna – turystyka – ochrona środowiska Finansowanie : środki Funduszu Pracy oraz środki własne partnerów Programu Realizatorzy i wykonawcy projektów : Powiatowe Urzędy Pracy, wraz z instytucjami partnerskimi lokalnych rynków pracy

16 16 Uczestnicy programu Gryf Beneficjenci - osoby bezrobotne, a w szczególności: – osoby z obszarów wiejskich i małych miasteczek – osoby powyżej 50 roku życia – młodzież do 25 r. ż. oraz absolwenci szkół wyższych do 27 r. ż. Działania – edukacja regionalna – wspieranie przedsiębiorczości – promocja zatrudnienia – aktywizacja zawodową osób powyżej 50 roku życia – wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału regionalnej gospodarki – promowanie różnorodności kulturowej regionu

17 17 Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów Wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie miejsc pracy –gospodarstwa agroturystyczne –usługi przewodników turystycznych –punkty naprawy oraz wypożyczalnie sprzętu turystycznego –usługi żeglarskie –pracowanie rękodzieła artystycznego oraz ludowego –warsztaty rękodzielnicze – wikliniarstwo, kowalstwo, stolarstwo

18 18 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku W ramach programu GRYF w latach 2003 – 2006 : 137 osób bezrobotnych 137 osób bezrobotnych uruchomiło własne firmy 90 osóbbezrobotnych pracodawcy utworzyli 90 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w dziedzinie turystyki lub przedsięwzięciach związanych z tradycją regionalną Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

19 19 Przykłady przedsięwzięć uruchomionych w ramach programu Gryf 2003 - 2005 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Produkcja cegły gotyckiej na zamku w Gniewie Renowacja starych samochodów i pojazdów w Chojnicach Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

20 20 Kowalstwo artystyczne w Szymbarku Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Przykłady przedsięwzięć uruchomionych w ramach programu Gryf 2003 - 2005 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Pracownia Haftu Ręcznego i Renowacji Tkanin w Tuchomiu

21 21 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Wydział Programów Rynku Pracy i Projektów Własnych Zespół Programów Regionalnych Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku PROGRAMY REGIONALNE INICJOWANE I REALIZOWANE PRZEZ W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U W IMIENIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google