Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ EFS na rynek z perspektywy firmy szkoleniowej Warszawa, 31 maja 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ EFS na rynek z perspektywy firmy szkoleniowej Warszawa, 31 maja 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ EFS na rynek z perspektywy firmy szkoleniowej Warszawa, 31 maja 2011 r.

2 Plan 1.Izba 2.EFS – co pozytywnego? 3.EFS – co negatywne? 4.EFS- kontynuacja rozwiązań 5.EFS – warto zmodyfikować

3 Misja PIFS Wizja: ciągły rozwój kompetencji i kształcenie się przez całe życie Realizowana poprzez: rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

4 Nasza Izba 360 podmiotów z 70 miast, Angaże dla ponad 1000 aktywnych trenerów W 2010 r. nie mniej niż: – 416 mln zł obrotu w szkoleniach dofinsowywanych ze środków publicznych, w tym EFS – 425 projektów EFS zrealizowanych lub realizowanych

5 EFS i rynek: pozytywnie (1) 1.Wzrost rynku: Nowi uczestnicy: od przedszkolaka do studenta, rodzice, bezrobotni, udział MSP Wielokrotni uczestnicy – Przyczyna: Niska cena szkoleń lub brak odpłatności Promocja idei Dostępność

6 EFS i rynek: pozytywnie (2) 2. Rozwój organiczny firm szkoleniowych: Wzrost obrotów, lepsze usytuowanie na rynku Wzrost zasobów: programy, zatrudnienie, wyposażenie Wzrost wiedzy i umiejętności (lepsze zarządzanie, organizacja szkoleń, metody projektowe, świadomość prawna) Promocja – Przyczyna: Efekt ciągniony finansowania / realizacji projektów Konieczność funkcjonowania według sformalizowanych metod PM (project management)

7 EFS i rynek: pozytywnie (3) 3. Wzrost świadomości pojęcia szkolenie: Że jest cos takiego jak szkolenie i ze można za jego pomocą być lepszym zawodowo przestaje być terrra incognita – Przyczyna: Olbrzymie środki kierowane na podwyższanie kompetencji Źle lub dobrze, ale o szkoleniach w mediach Popularyzacja idei LLL i podwyższania kompetencji

8 EFS i rynek: negatywnie (1) 1. Rozchwianie (skrajnie: demoralizacja) rynku: Żądanie komercyjnych usług szkoleniowych na nierealistycznych warunkach (poziom cen, logistyka) Postawy roszczeniowe Żądanie usługi szkoleniowej w oderwaniu od celu, dla jakiego ma być zrealizowana – Przyczyna: Niskie ceny lub brak odpłatności Przenoszenie poziomów cen z rynku EFS na rynek komercyjny Ograniczanie środków na promocję w projektach EFS skutkuje nadmierną przewagą Klienta

9 EFS i rynek: negatywnie (2) 2. Rysujący się zły klimat dla szkoleń: Opinie o niskiej jakości szkoleń EFS może uzasadnione, brak potwierdzenia w badaniach Olbrzymie środki, a efekty mało przekładalne na konkretne korzyści – Przyczyna: Realizatorzy projektów / szkoleń bez umiejętności Projekty o niskiej jakości w opiniach dużo, brak badań Szkolenia EFS kojarzone przede wszystkim z biurokracją, Cele projektów nastawione na budżet i czas, ocena jakości iluzoryczna Błędy promocji Zjawisko obiektywne: Powszechna tendencja w mediach do uogólniania i spłycania informacji / komentarzy

10 EFS i rynek: negatywnie (3) 3. Spodziewany spadek rynku Narastająca nieuczciwa konkurencja (manipulacje marketingowe, dumping cenowy, dziwne przetargi) – Przyczyna: Wyczerpywanie środków EFS, brak info o kolejnej perspektywie Słabość instytucjonalna rynku szkoleń Nie wytworzony nawyk podnoszenia kwalifikacji / kompetencji – stracona szansa EFS

11 EFS i rynek: co utrzymać? Tendencje do upraszczania procedur EFS Promocję uczenia się, wzrostu kwalifikacji Nastawienie na MSP, Różnicowanie kryteriów dostępu, ale bez administracyjnego zamykania rynków regionalnych Promowanie powstawania / transferu innowacji Ogólny kierunek na rozwój instytucji szkoleniowych – bez pośredników Rysujący się trend do wczesnych konsultacji

12 EFS i rynek: co zmodyfikować? Konieczne zmiany systemowe w procesie kwalifikacji projektów : – Oceniać projekt, a nie techniczną poprawność opisu – W ocenie oddzielić projekt od oferenta – Zmniejszyć rolę urzędników w ocenie nie są w stanie ocenić projektu – Wykluczyć możliwość decyzji politycznych w procesie kwalifikacji – Równość podmiotów: składającego i oceniającego Ujednolicić - regionalnie i centralnie – procedury i praktyki oceny projektów, realizacji projektów i kontroli projektów

13 EFS i rynek: co zmodyfikować? Wprowadzić do systemu prawnego i do praktyki projektów konkretne i widoczne mechanizmy pobudzające skłonność do rozwoju osobistego, podwyższania kompetencji i zdobywania kwalifikacji – na poziomie firm i osób fizycznych Otoczenie prawne: – Prawo zamówień publicznych / konkurencyjność: dążyć do takich mechanizmów, aby w szkoleniach i doradztwie parametrem podstawowym była jakość / efekt usługi – Realizowane / zatwierdzone do realizacji projekty EFS zawsze z vacatio legis, gdy nowe rozwiązania prawne pogarszają warunki realizacji

14 To były opinie członków PIFS. Dziękuję


Pobierz ppt "Wpływ EFS na rynek z perspektywy firmy szkoleniowej Warszawa, 31 maja 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google