Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA WYKONAŁ C. POKROPEK 2006. Terminy: 23.03.2006 godz. 18:00 - Zebranie Informacyjne dla kandydatów do klas pierwszych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA WYKONAŁ C. POKROPEK 2006. Terminy: 23.03.2006 godz. 18:00 - Zebranie Informacyjne dla kandydatów do klas pierwszych."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA WYKONAŁ C. POKROPEK 2006

2 Terminy: 23.03.2006 godz. 18:00 - Zebranie Informacyjne dla kandydatów do klas pierwszych

3 08.04.2006 od 10:00 do 13:00 - Pierwszy Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych 22.04.2006 od 10:00 do 13:00 - Drugi Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych

4 09-12.05.2006 od 14:30 - Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do klas pierwszych – na czym polegają?? Aby zostać kandydatem naszej szkoły, trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną polegającą na tym, że przyszły uczeń naszej szkoły odpowiada na szereg pytań postawionych przez komisję kwalifikacyjną składającą się z nauczycieli. Uczeń ma rozwiązać zadania logiczne z matematyki oraz przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną z jęz. polskiego.

5 Zasady przyjęć do szkoły: Podstawą przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej go gimnazjum jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej odbytej przez kandydata ze Szkolną Komisją Rekrutacyjną oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a ponadto podpisanie przez rodziców bądź opiekunów ucznia umowy ze Szkołą i wniesienie opłaty wpisowej w terminie ustalonym w umowie.

6 Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów ustala Rada Pedagogiczna.

7 Rozmowa kwalifikacyjna składa się z trzech części - polonistycznej, matematycznej oraz autoprezentacji. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ocenia wynik rozmowy w skali od 0 do 10 punktów za każdą z dwóch części oraz w skali od 0 do 5 punktów za autoprezentację.

8 O kolejności przyjęć decyduje łączna liczba punktów z trzech części rozmowy kwalifikacyjnej.

9 Szkolna Komisja Rekrutacyjna może utworzyć listę rezerwową dla kandydatów nieprzyjętych z braku miejsc.

10 Kolejność kandydatów na liście rezerwowej ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów.

11 Listy kandydatów przyjętych do Szkoły oraz kandydatów na liście rezerwowej są publikowane w porządku alfabetycznym i nie zawierają informacji o uzyskanej punktacji, szczegółowe informacje są dostępne dla rodziców bądź opiekunów kandydata.

12 Do klas programowo wyższych niż pierwsza klasa gimnazjum uczeń przyjmowany jest na podstawie wyniku egzaminu pisemnego z języka polskiego i matematyki. Każda z części egzaminu trwa 60 minut.

13 Przykładowe tematy na rozmowę kwalifikacyjną z języka polskiego Magiczny świat filmu - Twoje filmowe fascynacje Młody ekolog apeluje - Twoje wystąpienie na szkolnym sejmiku ekologicznym. A Ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź... - pisał poeta Konstanty Ildefons Gałczyński. Opowiedz o swoim szczęśliwym miejscu, w którym lubisz przebywać. Gazety współczesne tworzą ponury obraz świata - katastrofy, zbrodnie, nieszczęścia. Zaprojektuj jedną stronę gazety z dobrymi wiadomościami. Możesz nadać też tytuł swojej gazecie. Czy książka przegra z komputerem - rozważ mocne i słabe strony obu rzeczy.

14 Przykładowe tematy na rozmowę kwalifikacyjną z matematyki ZESTAW 1 Znajdź liczbę przeciwną do x, jeśli x = 0,25 [2+(-6):1,2)].

15 ZESTAW 2 W ciągu trzech dni kolarze przejechali 600 km. Pierwszego dnia przejechali 40% całej trasy, drugiego dnia 0,75 pozostałej trasy. Trzeciego dnia dojechali do mety. Ile kilometrów przejechali każdego dnia? Która z liczb nie pasuje do pozostałych: A) B)

16 ZESTAW 3 Oblicz obwód trójkąta ABC, jeśli bok AB ma długość 2,5 cm, długość boku BC jest kwadratem długości boku AB, a bok AC jest o 3,2 cm dłuższy od boku BC. Dopisz cztery następne liczby. Odpowiedź uzasadnij. –1, -1, -4, -8, -13,... –4, 6, 2, 4, 0, 2, -2,... Proste prawda? Dla chcącego nic trudnego! I ty masz szanse zostać jednym z nas!

17 Autoprezentacja - kilka wskazówek W tej części rozmowy powinieneś/powinnaś zaprezentować siebie. Powiedzieć o swoich zainteresowaniach, o tym, jak lubisz spędzać wolny czas, o szkole, w której się uczysz i planach na przyszłość. Komisja Rekrutacyjna może Ci zadać pytania. Nie denerwuj się! Mów wyraźnie! Jeśli w twoim życiu jest ciekawe hobby, odniosłeś sukces w jakiejś dziedzinie, podejmujesz ambitne zamierzenie lub masz pomysł na swoją działalność w gimnazjum – koniecznie o tym powiedz. Powodzenia! (kiedy ja miałem siebie zaprezentować, nie było źle, bo była miła atmosfera i nie czułem się jak skazaniec ;-] )

18 THE END


Pobierz ppt "REKRUTACJA WYKONAŁ C. POKROPEK 2006. Terminy: 23.03.2006 godz. 18:00 - Zebranie Informacyjne dla kandydatów do klas pierwszych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google