Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowatorski program nauczania zawiera aktualne dziedziny informatyki, kulturoznawstwa, gwarantuje wysoki poziom nauczania plastyki i doskonale przygotowuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowatorski program nauczania zawiera aktualne dziedziny informatyki, kulturoznawstwa, gwarantuje wysoki poziom nauczania plastyki i doskonale przygotowuje."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Nowatorski program nauczania zawiera aktualne dziedziny informatyki, kulturoznawstwa, gwarantuje wysoki poziom nauczania plastyki i doskonale przygotowuje na studia kierunkowe. Zapewniamy dobrą atmosferę nauki, wszechstronne pogłębianie wiedzy i rozwój indywidualnych zainteresowań ucznia. Nasi uczniowie uczestniczą także w zajęciach i wykładach z historii i kultury Japonii oraz w kołach naukowych organizowanych przez Uczelnię. Niezależnie od profilu klasy, proponujemy bogatą ofertę języków obcych, w tym możliwość nauki języka japońskiego. Akademickie Liceum Ogólnokształcące działa przy jednej z najlepszych uczelni niepaństwowych w Polsce.

4 PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

5 KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Język obcy obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański lub japoński Przedmioty kierunkowe Klasa 1Klasa 2Klasa 3Godz. Programowanie komputerowe2226 Podstawy systemów komputerowych 1--1 Użytkowanie komputerów1--1 Algorytmy i struktury danych-1-1 Projektowanie systemów komputerowych --22 Relacyjne bazy danych--22

6 KLASA PLASTYCZNO - INFORMATYCZNA Język obcy obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański lub japoński Przedmioty kierunkoweKlasa 1Klasa 2Klasa 3Godz. Malarstwo; rysunek1113 Podstawy projektowania graficznego 1113 Podstawy fotografii-1-1 Grafika komputerowa-112 Tworzenie stron www1--1 Użytkowanie komputerów1--1 Historia sztuki-448 Rzeźba--11

7 KLASA KULTUROZNAWCZA Język obowiązkowy – angielski Język obowiązkowy orientalny – japoński lub chiński Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański 1 1- - Antropologia Kultur Dalekiego Wschodu 11-- Filozofie i religie Dalekiego Wschodu 11-- Komunikacja międzykulturowa 1-1-Film i teatr japoński 1--1Życie codzienne w Japonii 1-1- Historia Dalekiego Wschodu 2-2- Obyczajowość kultur Wschodu 1--1 Wstęp do kulturoznawstwa Godz.Klasa 3Klasa 2Klasa 1 Przedmioty kierunkowe

8 ZASADY REKRUTACJI

9 KLASA KULTUROZNAWCZA O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum i punkty z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego (max.50 pkt.). Finaliści olimpiad z przedmiotów: j. polski, nowożytny język europejski; a także finaliści innych konkursów, będą przyjmowani w pierwszej kolejności. 88103 134 185 15 206 historianowożytny język europejski j.polskiOcena

10 KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum i punkty z matematyczno – przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego (max.50 pkt.). Finaliści olimpiad z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka ; a także finaliści innych konkursów informatycznych, będą przyjmowani w pierwszej kolejności. 88103 134 185 15 206 FizykaInformatykaMatematykaOcena

11 KLASA PLASTYCZNO - INFORMATYCZNA Kandydaci składają teczkę z własnymi pracami. Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym do 50 x 70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie. - O zakwalifikowaniu do klasy decyduje ocena prac z teczki. - W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym. Prace należy składać Od 5 maja do 22 czerwca

12 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2014/2015

13 od 5.05. Składanie podań o przyjęcie do Liceum podpisanych przez Rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły lub rejestracja internetowa. Złożenie teczki z własnymi pracami dla klasy plastyczno-informatycznej. 23.06.–4.07.(do godz. 16:00) Złożenie poświadczonych przez gimnazjum kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 4.07.(godz. 16:00) Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Liceum i listy rezerwowej. 7 -10.07. (do godz.16:00) Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka obcego. 11.07.(godz. 15:00) Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych do Liceum i kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej. 14–18.07.(do godz. 15:00) Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka dla uczniów z listy rezerwowej. 18.07.(godz. 16:00) Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych.

14 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Nowatorski program nauczania zawiera aktualne dziedziny informatyki, kulturoznawstwa, gwarantuje wysoki poziom nauczania plastyki i doskonale przygotowuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google