Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Rok szkolny 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Rok szkolny 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Rok szkolny 2012/2013

2 Procedury składania podania/rejestracji do szkół ponadgimnazjalnych Kandydaci do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają w gimnazjum podpisane przez rodzica podanie - kwestionariusze służące utworzeniu bazy danych załącznik 1.1, 1.2 Kandydaci do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają w gimnazjum podpisane przez rodzica podanie - kwestionariusze służące utworzeniu bazy danych załącznik 1.1, 1.2 Od 7maja 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. do godz. 15.00 – uczniowie w gimnazjum dokonują rejestracji elektronicznej do wybranych szkół (max 3). W każdej ze szkół mogą wskazać dowolną ilość interesujących ich oddziałów Od 7maja 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. do godz. 15.00 – uczniowie w gimnazjum dokonują rejestracji elektronicznej do wybranych szkół (max 3). W każdej ze szkół mogą wskazać dowolną ilość interesujących ich oddziałów Do 20 czerwca 2012r. do godz. 10.00 - dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły. Do 20 czerwca 2012r. do godz. 10.00 - dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły. Termin składania podań, dokonywania rejestracji do oddziałów w szkołach prowadzących sprawdzian uzdolnień kierunkowych upływa w dniu 31 maja 2012 r. (szkoły dwujęzyczne, sportowe itd.) Do 10 czerwca szkoły te przeprowadzają sprawdziany uzdolnień kierunkowych). Termin składania podań, dokonywania rejestracji do oddziałów w szkołach prowadzących sprawdzian uzdolnień kierunkowych upływa w dniu 31 maja 2012 r. (szkoły dwujęzyczne, sportowe itd.) Do 10 czerwca szkoły te przeprowadzają sprawdziany uzdolnień kierunkowych).

3 Terminy rekrutacji: Od 29 czerwca 2012 r. do 3 lipca 2012 r. do godz. 15.00 - dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego – z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej. Od 29 czerwca 2012 r. do 3 lipca 2012 r. do godz. 15.00 - dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego – z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej. Dane uczniów naszego gimnazjum (oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu) zostaną wprowadzone do systemu elektronicznego na terenie szkoły przez wychowawcę klasy, po zakończeniu roku szkolnego Dane uczniów naszego gimnazjum (oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu) zostaną wprowadzone do systemu elektronicznego na terenie szkoły przez wychowawcę klasy, po zakończeniu roku szkolnego

4 Terminy rekrutacji 5 lipca 2012 r. godz. 13.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej 5 lipca 2012 r. godz. 13.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej Do 9 lipca 2012 r. do godz. 14.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie Do 9 lipca 2012 r. do godz. 14.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej (załącznik 2) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej (załącznik 2)

5 Terminy rekrutacji 10 lipca 2012 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły 10 lipca 2012 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły Do 12 lipca 2012 r. do godz. 10.00 - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Do 12 lipca 2012 r. do godz. 10.00 - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. 13 lipca 2012 r. do godz. 13.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły 13 lipca 2012 r. do godz. 13.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły od 27 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - dodatkowa rekrutacja. od 27 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - dodatkowa rekrutacja.

6 Zadania Gimnazjum Wydrukowanie dla uczniów podania o przyjęcie do szkoły oraz kwestionariusza - załącznik 1 do 7 maja Wydrukowanie dla uczniów podania o przyjęcie do szkoły oraz kwestionariusza - załącznik 1 do 7 maja Od 7 maja 2012 r. do 10 czerwca 2012 r. do godz. 15.00 – wprowadzenie danych ucznia do systemu rekrutacji elektronicznej Od 29 czerwca 2011 r. do 3 lipca 2012 r. do godz. 15.00 – wprowadzenie danych ucznia do systemu (oceny uzyskane na świadectwie oraz ilość punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym) Od 7 maja 2012 r. do 10 czerwca 2012 r. do godz. 15.00 – wprowadzenie danych ucznia do systemu rekrutacji elektronicznej Od 29 czerwca 2011 r. do 3 lipca 2012 r. do godz. 15.00 – wprowadzenie danych ucznia do systemu (oceny uzyskane na świadectwie oraz ilość punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym) Przygotowanie dla uczniów Karty informacyjnej załącznik 2 Przygotowanie dla uczniów Karty informacyjnej załącznik 2

7 Zadania ucznia i rodzica Sprawdzenie czy wybrana szkoła prowadzi dodatkowe sprawdziany uzdolnień kierunkowych, czy wymagane są zaświadczenia o stanie zdrowie, jakie są terminy sprawdzianów Sprawdzenie czy wybrana szkoła prowadzi dodatkowe sprawdziany uzdolnień kierunkowych, czy wymagane są zaświadczenia o stanie zdrowie, jakie są terminy sprawdzianów Dostarczenie zaświadczeń o wolontariacie (jeżeli uczeń podejmował takie działania poza szkołą) oraz innych zaświadczeń, konkursy, zawody sportowe Dostarczenie zaświadczeń o wolontariacie (jeżeli uczeń podejmował takie działania poza szkołą) oraz innych zaświadczeń, konkursy, zawody sportowe Złożenie do gimnazjum podpisanego, ujednoliconego podania o przyjęcie do szkoły do 30 maja załącznik nr 1 po uprzednim wprowadzeniu danych do sytemu Złożenie do gimnazjum podpisanego, ujednoliconego podania o przyjęcie do szkoły do 30 maja załącznik nr 1 po uprzednim wprowadzeniu danych do sytemu Do 9 lipca 2012 r. do godz. 14.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej załącznik 2 oraz pozostałe dokumenty wymagane przez szkolę (zaświadczenie o stanie zdrowia) Do 9 lipca 2012 r. do godz. 14.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej załącznik 2 oraz pozostałe dokumenty wymagane przez szkolę (zaświadczenie o stanie zdrowia) Do 12 lipca 2012 r. do godz. 10.00 - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu) do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Do 12 lipca 2012 r. do godz. 10.00 - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu) do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

8 Zadania ucznia i rodzica Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć w terminie określonym przez szkołę ponadgimnazjalną: w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie; w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie; w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej inne dokumenty wymagane przez szkołę, zwłaszcza dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. inne dokumenty wymagane przez szkołę, zwłaszcza dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

9 Dokumentacja Podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem załącznik 1. W kwestionariuszu kandydaci wpisują trzy wybrane szkoły. W obrębie jednej szkoły mogą zaznaczyć dowolną liczbę oddziałów Podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem załącznik 1. W kwestionariuszu kandydaci wpisują trzy wybrane szkoły. W obrębie jednej szkoły mogą zaznaczyć dowolną liczbę oddziałów Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego Kandydat dołącza kartę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 (kartę przygotowuje gimnazjum). Kandydat dołącza kartę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 (kartę przygotowuje gimnazjum).

10 Organizacja czasu egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmio ty przyrodni cze Matematy ka Język obcy – poziom podstawo wy Język obcy – poziom rozszerzo ny Dzień egzaminu Pierwszy 24 kwietnia 2012 r. wtorek Drugi 25 kwietnia 2012 r. środa Trzeci 26 kwietnia 2012 r. czwartek Czas rozpoczęcia egzaminu 9.0010.459.0010.459.0010.45 Czas trwania egzaminu 60 min 90 min 60 min90 min60 min Czas przedłużenia pisania testu 20 min 45 min 20 min45 min20 min30 min

11 Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) język polski, 2) historia i wiedza o społeczeństwie, 3) matematyka, 4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), 5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów – jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu. Np. wynik 60%=0,2*60=12 pkt. rekrutacyjnych

12 Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 1) celujący – 20 pkt. 2) bardzo dobry – 18 pkt. 3) dobry – 15 pkt. 4) dostateczny – 10 pkt. 5) dopuszczający – 2 pkt.

13 Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. przy czym: 1) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt. 2) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym: a) finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 10 pkt. b) finalista konkursu wojewódzkiego - 8 pkt 3) za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt. - zgodnie z załącznikiem nr 5.


Pobierz ppt "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Rok szkolny 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google